Vaktinformasjon Laglederen skal videre melde inn navn og kontaktinformasjon på de som skal gjennomføre de respektive arrangementsvaktene til Line Dolmseth på kinesolbakke@hotmail.com før vakten gjennomføres. Dette for at styrevakten skal kunne følge opp eventuelt manglende oppmøte.


Inntektene fra disse vaktene utgjør sammen med fellesdugnad & treningsavgifter fundamentet for klubbens økonomi. Det er klubbens medlemmer, gjennom årsmøtet, som beslutter hvordan klubbens utgifter skal dekkes, og følgelig hvor stor andel som skal betjenes ved dugnad kontra avgift. Gjeldende regime ble besluttet på årsmøtet 2014.Tilsynsvakt Helsethallen

Vakten finner sted i Helsethallen og omfatter tilsynsvakt med tilhørende ordensoppgaver. Vaktansvaret medfører behov for 2 vakter pr. vaktdag; En vakt fra 16.20 - 20.00, og en vakt fra 20.00 - 23.00. Nøkkel henter du på bensinstasjonen. Vaktinstruks finner du på vaktrommet. Det er viktig at alle oppgaver her blir gjennomført, og spesielt viktig at sistevakten kontrollerer at alle dører er lukket & låst. Tilsynsvaktansvar tildeles alle klubbens lag.

Tilsynsvaktens oppgaver

Lagledere Vestre Bærum 2018 - 19

Branninstruks Helsethallen

Arrangement-, tilsyns- og klistersvaktlister vår 2019


Klistervask Helsethallen

Vakten finner sted i Helsethallen og omfatter klistervask samt rydding av hallen og treningsboden. Vaktinstruks for klistervaskingen/ bruk av utstyr finnes på vaskerommet i hallen. For øvrig skal hallen og treningsboden ryddes slik god skikk tilsier. Vakten bør gjennomføres etter avholdt arrangement i helgedagene, men kan kan om ønskelig også gjennomføres etter siste treningsaktivitet i ukedagene. Merk at klistervask ALDRI kan gjøres umiddelbart før arrangement ettersom gulvet vil være glatt en stund etterpå. Det anbefales at 2-4 voksne og 6-8 ungdommer stiller til vakten. Hallen vil da normalt være ren og pen etter ca. 2-3 timers arbeid. Klistervaskansvar tildeles alle klubbens lag fra 14 år og eldre. 

Arrangement-, tilsyns- og klistersvaktlister vår 2019Åpen hall Helsethallen

Vi har ikke Åpen Hall våren 2019.Arr.vakt Helsethallen

Arrangement-, tilsyns- og klistersvaktlister vår 2019

Instrukser Arrangement Helsethallen

Bruksanvisning iZettle betalingsterminal


Arr.vakt Rykkinnhallen
Informasjon tilgjengelig i hallen Levert av IdrettenOnline