Instrukser og Retningslinjer

 Dokumentene legges ut her så fort de foreligger ferdig ajourført. VBHKS Styringsdokumenter
Strategisk rammeplan 2014_19_21042014.docx
Sportslig rammeplan 2014_19_21042014.docx
Sportslig treningsplan for 2015-2019
Signertavtale_HIF_BVHIF_2014.pdf
Samarbeidsavtale_vbhk_hummel_vsport.pdf
Årsmøteprotokoll_2014_Helset håndball.pdf
Budsjett 2014.pdfInstrukser & retningslinjer

Rolleinstrukser
Instruks for styret/styrets medlemmer
Instruks for sportslig utvalg
Instruks for markeds- og økonomiutvalget
Instruks for driftsutvalget
Instruks for arrangementsutvalget
Instruks for trenere
Instruks for treningsgruppeledere/lagledere
Retningslinjer for materialforvalter.docx
Retningslinjer treneravlønning.docxArrangementsinstrukser
Arrangementsinstruks Rykkinnhallen
Arrangementsinstruks Helsethallen.docxVaktinstrukser
Tilsynsvaktinstruks Rykkinnhallen
Tilsynsvaktinstruks Helsethallen
Instruks_klistervask_Helsethallen.docx
Instruks_åpenhallvaktene.docxAnnet
Brukerregler_idrettshaller.doc
Branninstruks_Helsethallen.pdf
Branninstruks_Lesterudhallen.pdf
Rømningsplan1_Helsethallen.pdf

Rømningsplan_Lesterudhallen.pdf
Levert av IdrettenOnline