Kontakt oss


Håndballstyret 2019/20
Hovedstyret er idrettsforeningens besluttende organ mellom årsmøtene- innenfor rammer fastsatt av idrettsforbund, idrettskrets, foreningens lovverk og styringsdokumenter samt vedtak fattet av årsmøtet. 


VervNavnKontaktinformasjon
LederJonas Røstadjonas.roestad@gmail.com - 41478014
StyremedlemTerje AndersenSimalinv@gmail.com - 97079440
StyremedlemIren Lundbyilundby@online.no - 95760896
StyremedlemIda Sodeland Lieida.sodeland.lie@gmail.com - 97082079
StyremedlemFrank Hammerfrahammer@hotmail.com 
VaraKristin Fjæra Engkfjeng82@gmail.com - 92206594
Idrettskonsulent Emil Schjølbergemils@lil.no - 90500333Utvalgsmedlemmer 2019/20
Utvalgene er Vestre Bærum LILs utøvende organer mellom årsmøtene- innenfor rammer fastsatt av idrettslaget, hovedstyret, og årsmøtet. 


Aktivitetsutvalget

DommeransvarligBritt Torunn Hovebritt.torunn.hove@gmail.com - 95281351
DommeransvarligEsra Erdemiresra.erdemir@live.no / 46451158
                            

Levert av IdrettenOnline