Generell medlemsinformasjon

Generelt

Vestre Bærums LIL er etablert på bakgrunn av en samarbeidsavtale mellom Bærums Verk Idrettsforening og Helset Idrettsforening i 2014, før Vestre Bærum Håndball og Lommedalen Håndball slo seg sammen 01.05.2019. Grunnlaget for samarbeidet er at vi sammen står bedre rustet i forhold til å tilby et fullverdig håndballtilbud for håndballinteresserte, i alle aldersgrupper, i begge kjønn, og for utøvere med ulikt satsnings– og ferdighetsnivå. For de yngste tilbyr Vestre Bærum LIL et lokalt håndballtilbud med fokus på håndballutviklende ball lek for aldersgruppene 6-11 år. Vestre Bærum LIL Håndball består idag av ca. 450 medlemmer fordelt på begge kjønn og en rekke alderstrinn. Vi har en klar målsetting om at vi med innsats, kvalitet og begeistring skal vokse i tiden fremover. Vi takker derfor eksisterende medlemmer for at de har valgt Vestre Bærum LIL som håndballplattform, samtidig som vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen.


Innmelding- og utmeldinger
Innmelding- og utmeldinger gjøres via Min Idrett eller ved å gi beskjed til respektive lagleder. Klubben vil da besørge ønsket inn- utmelding gjennomført. Ved innmeldinger trenger vi følgende informasjon: Utøverinfo: Navn, fødselsnr., adresse, postnr., poststed, mobiltlf.nr., epostadresse
Foretsattinfo: Navn, mobiltlf.nr., epostadresseDugnadsinnsats og dugnadsarbeid
Alle administrative oppgaver i klubben utføres på bakgrunn av dugnadsinnsats (Merk: Unntak for håndballgruppas ansatte). Det presiseres at vårt årsmøte har besluttet at den samme dugnadsånden må legges til grunn for våre utøvere og deres foresatte dersom vi skal kunne klare å holde avgiftene på dagens moderate nivå. Fellesdugnad, klistervask samt løpende tilsyns- og arrangementsvakter er del av utøver- og foreldreansvaret i denne sammenheng. Halltid, trenere, deltakelse i serie- og cup samt utstyr mv. koster penger, og som alle andre organisasjoner er vi avhengig av at budsjettet går opp. Styret håper derfor på velvillig innsats ved gjennomføring av de ulike dugnadene, samtidig som vi oppfordrer til kontinuerlig dialog og debatt mht. den videre finansieringen av klubbens aktiviteter. 


Medlemsavgift for 2019

Alle våre utøvere må følgelig være medlemsregistret der. Medlemsavgift for sesongen 2018 er fastsatt til kr. 500,- for enkeltmedlemskap og kr. 800,- for familiemedlemskap.Aktivitetsavgift for sesongen 2019/20


Håndballskolen: kr. 1100,- inkl. ball og t-skjorte
G/J 08 kr 2.200,-
G/J 09 kr 2.200,-
G/J 10 kr 2.400,-
G/J 11 kr 2.600,-
G/J 12 kr 2.600,- *
G/J 13 kr 3.000,- *
G/J 14 kr 3.000,- *
G/J 15 kr 3.200,- *
G/J 16 kr 3.500,- / 3.900,- *

G/J 17 kr 3.500,- / 3.900,- *
G/J 18 kr 3.500,- / 3.900,- *
G/J 33 og S kr 2.500,- *(*) Utøvere som tar del i definerte i satsingsgrupper, og som på denne bakgrunn er tildelt ekstraordinær treningstid, vil få en tilleggs-treningsavgift pålydende minimum kr. 1000,-, avregnet i henhold til faktisk ressursforbruk.Aktivitetsavgiften inkluderer:

  • Påmelding til seriespill i regi av NHF Region Øst-Norge
  • 3 (2+1) turneringer pr lag, hvorav en av disse skal være klubbens fellescup (påmeldingsavgift)
  • 8 - 12 år: maks utbetaling per turnering kr 1200,-
  • 13-18 år: maks utbetaling per turnering kr 1500,-
  • Forsikring pr lag for de lagene som ikke betaler egen forsikring LISE / LISE pluss (<13år). For disse lagene er forsikring innbakt i påmeldingsavgiften/medlemsavgiften til NIF.
  • Definert materialforbruk pr. lag pr sesong iht. "Rekvisisjonsrutiner for Materialforvalter".
  • Fritak pr. lag iht. "Retningslinjer for avlønning av trenere". Trenerlønninger iht. "Retningslinjer for avlønning av trenere".
  • Påmeldingsavgift Regionscupen.
  • Lag som kvalifiserer seg til BRING-serien J/G16 eller LERØY-serien J/G18, vil få dekket ekstraordinære utgifter i f.b.m. nødvendig reise og overnatting med inntil kroner 20.000,- fra klubben. Utgiftene skal dokumenteres.Levert av IdrettenOnline