Håndballstyret 2019/20
Hovedstyret er idrettsforeningens besluttende organ mellom årsmøtene- innenfor rammer fastsatt av idrettsforbund, idrettskrets, foreningens lovverk og styringsdokumenter samt vedtak fattet av årsmøtet. 


VervNavnKontaktinformasjon
StyrelederJonas Røstadjonas.roestad@gmail.com 
StyremedlemTerje AndersenSimalinv@gmail.com 
StyremedlemIren Lundbyilundby@online.no 
StyremedlemIda Sodeland Lieida.sodeland.lie@gmail.com 
StyremedlemFrank Hammerfrahammer@hotmail.com 
VaraKristin Fjæra Engkfjeng82@gmail.com 
Idrettskonsulent Emil Schjølbergemils@lil.no Utvalgsmedlemmer 2019/20
Utvalgene er Vestre Bærum LILs utøvende organer mellom årsmøtene- innenfor rammer fastsatt av idrettslaget, hovedstyret, og årsmøtet. 


Aktivitetsutvalget

DommeransvarligBritt Torunn Hovebritt.torunn.hove@gmail.com  
DommeransvarligEsra Erdemiresra.erdemir@live.no - 46451158
                                                               


Levert av IdrettenOnline