G2004


Kontaktinformasjon, G2004
Lagleder
Line Dolmseth: line.dolmseth@admin.uio.no / 92850379
Trenere
Kasper D. Olsson
Simen Grepstad
Sindre Rønhovde
Fredrik Ervik


Treningstider 2018/19
Mandager 19:00 - 20:15 i Helsethallen (partallsuker)
Mandager 20:00 - 21:00 i Helsethallen (oddetallsuker)
Tirsdager 20:00 - 21:30 i Gjønneshallen med ØHIL G04
Torsdager 18:30 - 20:00 i Helsethallen med ØHIL G04
Powered by: Bloc