Dommersiden


VBHK har på tidspunktet 14 dommere og 42 barnekampledere.
 
Ta gjerne direkte kontakt med våre dommere, eller rett en forespørsel til vår dommerkontakt Esra Erdemir på telefon 46451158 / epost esra.erdemir@live.no, dersom du har behov for dommerbistand.
 
Vi i VBHK er forøvrig opptatt av at håndballdommere skal oppleve at håndballmiljøet representerer en like trygg opplærings-, utviklings- og mestringsarena som tilfellet er for håndballspillere. Vi håper derfor at alle som støter på våre dommere kan bidra til dette, og takker de som evner å utvise respekt og forståelse for at:
 
 1. Dommerne ikke er ferdig utlært ved gjennomført kurs
 2. Dommerne må, som spillerne, få lov til å gjøre feil
 3. Dommerne i større grad en trenere, lagledere og foreldre er objektive
 4. Ressurspersoner i Norsk idrett er forbilder for barn- og unge
 5. Konstruktiv kritikk ikke er forenlig med frustrasjon og sinneVBHK gir "rødt kort" til alle de som på urimelig måte lar egen frustrasjon gå ut over håndballdommere.
 
 Vi lover fra vår side å gjøre vårt aller beste for at VBHKs utøvere, ressurspersoner og supportere i alle tilfeller skal utvise respekt for både dommere og dommergjerningen. Dersom du opplever fravik fra dette bes det derfor om at dette blir rapportert til vår dommerkontakt for intern oppfølging.

Levert av IdrettenOnline