Anlegg og utstyr


Hjemmebane
Vestre Bærum IF har Helsethallen og Rykkinnhallen som hjemmebaner. Informasjon om disse finner du her:


Helsethallen - Skollerudveien 5, 1353 Bærums Verk
Rykkinnhallen - Leirdueveien 73, 1349 RykkinnTreningsfasiliteter
Helsethallen, Rykkinnhallen, Lesterudhallen, og Bærum Idrettspark er våre treningsfasiliteter- i tillegg til marka og det lokale turveinettet.Klubbhuset
Vestre Bærum IF har eget klubbhus i Skollerudveien på Bærums Verk. Adressen er: Skollerudveien 31 1353 Bærums Verk, som også er foreningens postadresse. I klubbhuset er samlings- og møtelokaler som våre grupper og lag om ønskelig kan benytte. Se klubbhuskalenderen for å se om lokalene er ledig. "Booking" av klubbhusets lokaler gjøres ved å rette en henvendelse til daglig leder på epost: eirik.f.wartiainen@gmail.comTreningsutstyr
Foreningens treningsutstyr finnes tilgjengelig i håndballbodene i Helsethallen og Rykkinnhallen. Det presiseres at ALLE brukere er ansvarlig for å holde orden i bodene, behandle utstyret iht. intensjon, samt låse utstyret inne i boden etter bruk. Meld fra dersom noe av utstyret må skiftes ut eller vedlikeholdes. Treningsutstyret vårt er levert av Sportsmaster på Nesbru. 

Drakter
Draktsettene våre er felleseie, og er svært dyre i innkjøp. Det henstilles således om at alle behandler disse pent slik at levetiden blir lengst mulig. På det tidspunktet et lag har behov for nye/større drakter skal lagledere først besørge innsamling og overlevering av komplett draktsett til klubbens materialforvalter. Merk at det kan ta noe tid å fremskaffe nye draktsett, og at dette derfor må planlegges deretter.


Ved tap av drakter kan nye bestilles hos Verket Sport. Dette må bekostes av den enkelte utøver eller av lagskassen. Tilsvarende gjelder dersom utøveren ønsker navn på drakten sin. Spillerens "lagsdrakt" skal i så fall oppbevares av lagleder slik at draktsettet er komplett, og uten navn, på innleverinstidspunktet.


Shorts og strømper tilhørende draktsettet bekostes av utøveren selv. Dette får du kjøpt hos Verket Sport til reduserte priser.Overtrekksdrakter og bager
Overtrekksdrakter og bager bekostes av utøveren selv. Se klubbkatalog for alternativer. Disse får du kjøpt hos Verket Sport til reduserte priser.
Førstehjelpsutstyr
Vestre Bærum Idrettsforening har inngått avtale med Verket Sport om innkjøp av førstehjelpsutstyr herunder isposer mv. Hvert lag får tildelt rekvisisjoner de kan bruke på Verket Sport. Rekvisisjonene deles ut til lagene i september. 


Utstyrsavtale

Klubben har en gjeldende utstyrsavtale med Hummel ut sesongen 2018/19. Klubbkatalog med sesongens bekledning finner du her:Levert av IdrettenOnline