Vaktinformasjon 


Inntektene fra disse vaktene utgjør sammen med fellesdugnad & treningsavgifter fundamentet for klubbens økonomi. Det er klubbens medlemmer, gjennom årsmøtet, som beslutter hvordan klubbens utgifter skal dekkes, og følgelig hvor stor andel som skal betjenes ved dugnad kontra avgift. 


Arrangementsvakt Helsethallen

Instrukser Arrangement Helsethallen

Bruksanvisning iZettle betalingsterminal

Hurtigguide live-føring i TurneringsAdmin

Branninstruks Helsethallen

Rømningsplan 1.etg. Helsethallen


Arrangementsvakt Lommedalshallen

Instrukser Arrangement Lommedalshallen

Sekreteriatet i Lommedalshallen - trinn for trinn

Bruksanvisning iZettle betalingsterminal - LommedalshallenTilsynsvakt Helsethallen

Vakten finner sted i Helsethallen og omfatter tilsynsvakt med tilhørende ordensoppgaver. Vaktansvaret medfører behov for 2 vakter pr. vaktdag; En vakt fra 16.20 - 20.00, og en vakt fra 20.00 - 23.00. Nøkkel henter du på bensinstasjonen. Vaktinstruks finner du på vaktrommet. Det er viktig at alle oppgaver her blir gjennomført, og spesielt viktig at sistevakten kontrollerer at alle dører er lukket & låst. Tilsynsvaktansvar tildeles alle klubbens lag.

Helsethallen_tilsynsvaktens_oppgaverKlistervask Helsethallen

Vakten finner sted i Helsethallen og omfatter klistervask samt rydding av hallen og treningsboden. Vaktinstruks for klistervaskingen/ bruk av utstyr finnes på vaskerommet i hallen. For øvrig skal hallen og treningsboden ryddes slik god skikk tilsier. Vakten bør gjennomføres etter avholdt arrangement i helgedagene, men kan kan om ønskelig også gjennomføres etter siste treningsaktivitet i ukedagene. Merk at klistervask ALDRI kan gjøres umiddelbart før arrangement ettersom gulvet vil være glatt en stund etterpå. Det anbefales at 2-4 voksne og 6-8 ungdommer stiller til vakten. Hallen vil da normalt være ren og pen etter ca. 2-3 timers arbeid. Klistervaskansvar tildeles alle klubbens lag fra 14 år og eldre. 

Instruks klistervask

Påsetting og avtagning av padholder til gulvmaskin

Instruks vaskemaskin og tørketrommel
Levert av IdrettenOnline