Vestre Bærum Håndballklubb

Vestre Bærum Håndballklubb

Styremøte 21.04.2016 kl.1900 på klubbhuset

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 27. Apr 2016

Tilstede:
Svein Roar, Christian, Rolf, Line, Steinar


Agenda:

1. Konstituering av styret

Leder: Svein Roar Holt
Nestleder: Rolf Kjølstad (Sportslig leder)
Styremedlem, Marked- og økonomi (Kasserer): Steinar Børstad
Styremedlem, Kommunikasjon: Christian Schau-Jacobsen
Styremedlem, Drift- , anleggs og arrangementsutvalg: Line Dolmseth
Styremedlem, Aktiviteter: Else B.W. Tveitan
Styremedlem, Barneidretten: Jon Per Nygaard
Styremedlem, Åpen hall: Erik Brodtkorb

Slik ble Styret for 2016/17 ble konstituert.

2. Fastsettelse av utvalg som utøvende organer- og utvalgenes ansvar og myndighet

Marked- og økonomiutvalg:
Ledes av Styremedlem, Marked- og økonomi. Utvalget konstituerer seg selv.
Ansvar: Ivaretakelse av alle foreningens markeds- og økonomirelaterte forhold
Myndighet: Vedtaksdyktig innenfor foreningens styringsdokumenter samt vedtatt budsjett.

Drift-, anlegg- og arrangementsutvalg:
Ledes av Styremedlem, Drift-, anlegg- og arrangementsutvalg. Utvalget konstituerer seg selv.
Ansvar: Ivaretakelse av alle foreningens drift- og anleggsrelaterte forhold
Myndighet: Vedtaksdyktig innenfor foreningens styringsdokumenter samt vedtatt budsjett.

Kommunikasjonsutvalg:
Ledes av Styremedlem, Kommunikasjon. Utvalget konstituerer seg selv.
Ansvar: Ivaretakelse av alle foreningens kommunikasjonsrelaterte forhold
Myndighet: Vedtaksdyktig innenfor foreningens styringsdokumenter samt vedtatt budsjett.

Aktivitetsutvalg:
Ledes av Styremedlem, Aktiviteter. Utvalget konstituerer seg selv.
Ansvar: Ivaretakelse av alle foreningens aktivitetsrelaterte forhold
Myndighet: Vedtaksdyktig innenfor foreningens styringsdokumenter samt vedtatt budsjett.

Generelt:
Utvalgsrepresentanter fra lagene plasseres på bakgrunn av kompetanse, engasjement og behov.
Utvalgsmøte med konstituering av utvalgene gjennomføres i løpet av mai måned, og hvor det legges plan for videre arbeider.

Styret skal holdes løpende orientert om utvalgenes beslutninger, saker og arbeider. Daglig leder står til utvalgenes disposisjon så langt kapasiteten rekker.

Utvalgene etablerer egen arbeidsinstruks for fremleggelse og vedtak i styret.

Styret fatter beslutninger som ikke kan fattes av utvalgene i samsvar med foreningens styringsdokumenter og fastsatt budsjett.

Vedtak: Ovenstående utvalgsregime vedtas enstemmig


3. Forberedelser til sesongen 2016/17

Dommerpåmelding:
Eirik følger opp Esra og rapporterer til styreleder innen oppmeldingsfrist den 30.04

Lagspåmelding:
Eirik utfører i samarbeid med Christian/Svein Roar. Eirik rapporterer til styreleder innen oppmeldingsfrist den 30.04.

Sommertreningstider:
Eirik følger opp mot aktivitetsutvalg/ sportslig leder.

4. Eventuelt

Supportergenser. Ønske om inngåelse av avtale om dette. Eirik følger opp med Verket sport.

Klubbhusdugnad/oppgradering: Eirik/ Svein Roar utreder mulighet, utfordringer og kostnader

Søppeldugnad: Eirik følger opp mot Bærum kommune om muligheter for dette.


Neste møte ble fastsatt til 03.05.2016 kl. 1900 på klubbhuset.0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert avIdrettenOnline