Vestre Bærum Håndballklubb

Vestre Bærum Håndballklubb

VBIF Årsmøte 2016 - Håndballgruppen

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 9. Mar 2016

Vestre Bærum Idrettsforening

HåndballgruppenÅrsmøte 2016
Tid: 16.03.2016 kl. 19.00
Sted: Klubbhuset


Saksliste/Referat

1. Godkjenne de stemmeberettigede
- 11 stemmeberettigede medlemmer

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
- Godkjent

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
- Valgt

4. Behandle årsmelding, Se vedlegg A
- Enstemmig godkjent

5. Behandle regnskap, Se vedlegg B
- Enstemmig godkjent, Revisorberetning finnes vedlagt nedenfor

6. Behandle forslag og saker, Se vedlegg C
- Enstemmig vedtatt å avvikle håndballstyret som selvstendig organ, for sammenslåing til ett styre. Dette forutsetter positivt vedtak på VBIF Årsmøtet.

7. Fastsette aktivitetsavgift, Se vedlegg D
- Enstemmig vedtatt- uten endringer fra 2015/16

8. Vedta budsjett for 2016/17, Se vedlegg E
- Enstemmig vedtatt

9. Behandle organisasjonsplan, Se vedlegg F
- Mhv. til pkt. 6 ble det enstemmig vedtatt å behandle dette på VBIF Årsmøtet.

10. Foreta valg, Se vedlegg G

- Enstemmig vedtatt som interimstyre ved negativt vedtak VBIF Årsmøtet relatert til pkt. 6 og 9.

11. Eventuelt, Forslag fra J01- foreldre etter drøfting, vurdering og endring på årsmøtet.
- Det ble enstemmig vedtatt å tillate behandling av saken.
- Det ble enstemmig vedtatt at det skal sendes ut spørreskjema - som fremlagt for og endret av årsmøtet - om bredde- og satsningsønske til alle utøver og lag før sesongen 2016/17. Dette for at treningsgruppeleder/ trener skal ha et bedre grunnlag for planlegging og gjennomføring av et etterspurt/tilpasset aktivitetstilbud for de respektive gruppene jf. foreningens sportslige rammeplan. Dette videre som presisering av de rammebetingelser som foreningen har vedtatt for engasjementstilpasset trening.Daglig leder besørger dette klart for utsendelse innen 01. 04, og deretter med frist for tilbakemelding til sportslig utvalg innen 20.04.

Signert protokoll finnes på klubbhuset, og det vil bli gitt innsyn i denne etter forespørsel til daglig leder.Årsmelding_VBIF_Håndball.docx
revisorberetninger_h_2016.pdf


lagledermøte.jpg


1 Kommentar

Kommentarer

  • Vestre Bærum Håndballklubb

    Innspill fra Børge Finneid m.fler: Til årsmøtet: Våren 2015 ble årskullene for jenter 2001 og 2002 slått sammen, og det ble etablert et sats og et breddelag. Fordelingen til sats og bredde ble gjort av trener/lagleder. Fordelingen av jenter var som følger: 23 jenter på Sats (12 fra 2002 og 11 fra 2001) og 7 på bredde (alle 2001). Det har vært mye misnøye med denne modellen, og dette har vært tatt opp mange ganger uten at man har klart å finne en tilfredsstillende løsning. Spesielt har bredde jentene vært misfornøyd med tilbudet, primært pga for få jenter på trening, mangel på keeper og at jenter som har ønsket seg på Sats har fått avslag. Forslaget vi ønsker å legge frem er i tråd med det som gjennomføres for 03 jentene. Vi har forhørt oss med en trener Svein Roar Holt og lagleder Rune Pytte Solum for denne årsklassen, og har bare fått positive tilbakemeldinger. Vårt forslag er følgende: Primært: Rene årsklassekull, men hvor hospitering i henhold til reglementet følges. 3-4 treninger i uken hvor alle er velkomne, slik det var for 2 år siden, Sats og bredde opplegget skrinlegges, men at det er et 1. og 2. lag . Dette vil gi en stor og stabil gruppe 01, (20 stk.) men som bør være håndterbart. (ref. J03) Dette opplegget vil medføre at det blir nok jenter, inkl. keepere, tilstede på alle treningene. Det vil også styrke samholdet på tvers av 01 jentene, noe som har blitt etterlyst. Treningstilbudet til jentene som vil satse mener vi heller ikke blir forringet ved denne modellen. De får fremdeles 3-4 treninger i uken, og man vil kunne differensiere underveis på treningene. Sekundært: Årskullene 01/02 har felles treninger. Åpen for alle, men kjøre differensiering på sats og bredde på trening (dele hallen i to ?). Vi fremmer dette sekundærforslaget da vi ser at 02 som pt. kun har 10 spillere, da bredde er borte, vil ha utfordringer med å få tilfredsstillende treninger. Dette forslaget vil da sikre 02, hvis det er ønskelig fra 02 sin side. Alle får fremdeles 3-4 treninger i uken, og med to trenere vil man kunne differensiere underveis i treningene. Vi ser at statistikken sier at det har vært 59 % treningsoppmøte på 01 og 77 % oppmøte på 02. Vektet snitt 67 %. Hvis dette blir en fortsatt trend vil det si at spillergruppen 01/02 bestående av 30 utøver i snitt vil være 20 stk. pr trening. Det presiseres at vi mener det må være jentene selv som velger om de vil gå for et sats eller bredde tilbud, slik som det fremgår av VBHK sportslige rammeplan. Det er selvsagt ønskelig med to trenere, slik at det er mulig for god og differensiert oppfølging under treningen. Aller viktigst er det at vi tror ovennevnte modeller vil føre til at flere jenter vil fortsette med håndball, slik at klubben har et bredere grunnlag når man går inn i de "kritiske" årene for forfall. Slik får vi bidratt til å etterleve VBKH visjon om «håndball for flest mulig, lengst mulig og best mulig». Med vennlig hilsen engasjerte 01 foreldre  Børge Finneid

    16 mars 2016
— Guest
Captcha
Levert avIdrettenOnline