Vestre Bærum Håndballklubb

Vestre Bærum Håndballklubb

Trenerkontrakter for sesongen 2015/16

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 3. Sep 2015

Hei,

Som vanlig er vi sent ute med å få ferdigstilt alle trenerkontraktene. Som vanlig er også unnskyldningen at det er mye som skal gjøres - på liten tid - innenfor rammene av et nogenlunde normalt familieliv. Forskjellen er at vi denne gangen også har en tilleggsunnskyldning.

Det har tatt noe tid å få på plass en ny rutine for inngåelse av trenerkontrakter, og ny mal for trenerkontrakt. Instruks for treneravlønning er derimot uendret jf. årsmøtets vedtak.

Den nye rutinen innebærer følgende:
- Sesongens mal for trenerkontrakt publiseres på foreningens nettsider. Dette er herved utført!
- Treneren skriver ut, fyller ut, signerer, scanner og oversender sin kontrakt til sportslig leder
- Sportslig leder besørger nødvendige signeringer og returnerer scannet versjon av endelig signert kontrakt til treneren
- Sportslig laster endelig signert kontrakt opp til styrearkivet på nettsidene våre

Med mindre annet er særskilt og skriftlig avtalt skal foreningens instruks for avlønning av trenere legges til grunn for honorering/ godtgjørelse. Merk at trenere som skal godtgjøres med lønn selv kan velge mellom honorarmodell 2 og 3. Summene i instruksen representerer det samlede maksbeløpet på honorar/ godtgjørelse. Merk at lønn fra en enkelt biarbeidsgiver på inntil 6000,- kan mottas uten skattebelastning. Dersom totalbeløpet er på 10 000,- kr vil det eksempelvis kunne være gunstig å sette 6000,- som lønn og 4000,- som godtgjørelse. Ta kontakt med sportslig leder, Christian Skau-Jacobsen, tlf: 92417818, dersom du ønsker hjelp med utfylling/honorarfastsettelse el.

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at det er en del trenere som selv om de iht. instruksen har rett på honorar/godtgjørelse velger å avstå fra dette. Det vil i slike tilfeller kunne være aktuelt med annen form for kompensasjon så som penger til lagkassen, lagsutstyr mv. Dette skal i så fall fremkomme klart av kontrakten.

Her finner dere malen:
mal_trenerkontrakt_15_16.docx

Avslutningsvis minnes det om kontraktens ordlyd om politiattest som vi på bakgrunn av fjorårserfaringer anbefaler alle, trenere, lagledere og støttepersoner om like gjerne å innhente denne med en gang. Dette med mindre slik attest er forelagt foreningen seneste 4 år.

Info om hvordan du går frem for å få ferdigattest finner du her:
http://www.vbhk.no/p/11144/politiattest

Da avventer sportslig leder snarlig oversendelse av kontraktene pr. epost til:
skau.jacobsen@gmail.com

Styret v/ Svein Roar Holt

0 Kommentar

Kommentarer

— Guest
Captcha
Levert av IdrettenOnline