Vestre Bærum Håndballklubb

Vestre Bærum Håndballklubb

Innkalling til lagledermøte på klubbhuset mandag den 31.08 kl. 21.00

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 24. Aug 2015

Agenda:

1. Presentasjon av vår nye daglige leder Eirik Wartiainen
2. Er alle klar for å forberedt til ny sesong - Ønsker/behov?
3. Medlemslister/laglister
4. Betaling av lisens
5. Vaktlister mv.
6. Manglende betaling av medlemsavgift/ treningsavgift
7. Eventuelt. Medes opp som kommentar her.

Referat fra møtet:

1. Presentasjon av ny daglig leder
Eirik Wartiainen er ansatt som ny daglig leder med virkning fra 1.sept. Han tar over jobben etter Per Engelsgaard


2. Er alle klar for å forberedt til ny sesong - Ønsker/behov?
En del behov for drakter, både hjemmedrakt og bortedrakt.
Instruks for dette legges ut på VBHK. Klubben har i utgangspunktet midler til å dekke bortedrakter for de med behov, men dette er avhengig av at utestående betalinger av treningsavgift inndrives.


3. Medlemslister/laglister
-Medlemsliste/lagliste oppdateres fortløpende og vil legges ut i nye versjoner på sidene.
-Egen oppdatert liste over lagledere og kontaktpersoner for de enkelte lag vil også legges ut.
-Det kommer kanskje elektronisk kamprapportering i løpet av sesongen. Dette betyr at alle som ikke har betalt lisens ikke vil kunne føres opp på skjemaet, ettersom dette henter data direkte og vil utelate de det ikke er registrert betaling for.


4. Betaling av lisens, treningsavgift etc
Lisens: Fristen er utsatt til 13. september. Viktig at lagledere purrer på betaling. Dersom det ikke fungerer å betale via MinIdrett.no, må vanlig betalingsmetode benyttes med bruk av samme KID som i fjor.
KID kan opplyses av klubben ved behov for dette.
Treningsavgift: Mange utestående betalinger for forrige sesong. Liste over manglende betalinger vil legges ut og lagledere må påse at sine betaler.
Medlemsavgift: Her kan velges enkeltmedlem (300) eller familiemedlemskap (700)

I første omgang må lagledere purre på sine ift. manglende betaling av treningsavgift.
Dersom dette ikke fungerer tilfredsstillende, kan det bli aktuelt at klubben kommer med straffetiltak dersom man ikke betaler. Det er ikke besluttet konkrete tiltak, men styret diskuterer dette og er forberedt på å komme med tiltak som (f.eks. kampnekt etc.)


5. Vaktlister mv.
Vaktlister er lagt ut på VBHK. Dette gjelder klistervask, tilsynsvakt og arrangementsvakter. Disse oppdateres/korrigeres fortløpende.


6. Eventuelt.
-Lagledermøter vil fortsatt holdes hver første mandag i måneden.
-Sekretariatkurs holdes av Kristoffer Sunnset. Første gang på søndag 6/9 ifm. helgens arrangement.
-Heirarop. Det lyses ut konkurranse blant lagene om å lage heiarop for klubben. Vinnerlaget får pizza- og bruskveld i klubbhuset.
-Årshjul 15/16. Dette skal arbeides med og legges ut på VBHK. Bør minimum inneholde alle «faste» hendelser (fellescuper, flyball, lagledermøter, etc.)
-Frimerkeforbud opp til 16årsklassen. Brudd på dette vil følges opp grundigere denne sesongen, og kan føre til utvisning av lagleder mv.
-Klubbadmin, rettigheter osv. skal etter hvert over på MinIdrett. All administrasjon klubb<->forbund vil foregå der. Dette er imidlertid ikke ferdig ennå.
-Forbundet skal også komme med helt nye hjemmesider om ikke lenge.
-Forbundet lanserer snart en mobilapp lignende «Minfotball»
-Foreldrevett. Styret ber lagledere være bevisst på dette og påse at sine lags supportere opptrer korrekt ifm. kamper.
-Facebook vs VBHK. Det oppleves litt rotete slik det er nå med «dobbeltføring» av informasjon på disse kanalene. Klubben legger opp til at VBHK er hovedkanal for informasjon, men vil passe på at det også varsles på FB når ny informasjon legges ut.


Stor takk til Eskil Elness som meldte seg frivillig til å skrive referat.

Mvh. Christian Skau-Jacobsen
Sportslig leder
VBHK
4 Kommentarer

Kommentarer

 • Henning Sigtbakken

  Innkallingen og agendaen bør være på FB også. Tror flere er inne der enn på denne siden..

  25 August 2015
 • Stig Kvisle

  Oversikten over lagledermøter på Lagledersiden viser at det også er lagledermøte på mandag 7.sept. Dvs en uke etter dette møtet. Det er vel feil

  25 August 2015
 • Vestre Bærum Håndballklubb

  Det er riktig - at det er feil. Feilen er rettet. s:)

  26 August 2015
 • Henning Sigtbakken

  Innspill til kveldens lagledermøte: 1. Hva er status heia rop? 2. Årshjul for sesongen 2015/16? Flyball? Fellescup? Mv? :-)

  31 August 2015
— Guest
Captcha
Levert avIdrettenOnline