Vestre Bærum Håndballklubb

Vestre Bærum Håndballklubb

Styremøte torsdag den 16.04 kl. 1900-2100 på klubbhuset

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 7. Apr 2015

Referat

Tilstede:
Kristin, Steinar, Rolf, Kristoffer, Geir, Eva, Christian, Per og Svein Roar

1.
Konstituering av styret jf. oppsett på vbhk.no

Vedtak:
Styret konstitueres, Enstemmig vedtatt

2.
Utvalgsgjennomgang
Kort gjennomgang av ansvar, myndighet og arbeidsoppgaver mv


Sportslig utvalg:
Markeds- og økonomiutvalg:
Drifts- og anleggsutvalg:
Arrangementsutvalg:

Vedtak:
Utvalgene konstituerer seg selv i samsvar med oppsett på vbhk.no

Utvalgene gis for sesongen 2015/16 delegert myndighet til å fatte praktiske og økonomiske beslutninger innenfor sitt ansvarsområde forutsatt at beslutning/e er i samsvar med VBIFs til enhver tid gjeldende styringsdokumenter, herunder årsmøtevedtak, styrevedtak og vedtatt budsjett. Slike beslutninger skal protokollføres i styrearkivet på vbhk.no. I forbindelse med beslutninger som påfører klubben kostnader må verifikasjon på budsjettsamsvar på forhånd innhentes av kasserer.

Enstemmig vedtatt

3.
Seriepåmelding til neste sesong

G2006 mangler, ellers så ser det ut som om alle som er ment å være med videre har gitt tilbakemelding.

G2003-H har ikke gitt tilbakemelding, hvilket samsvarer med ryktene om kollektiv overgang til LIL

Christian melder opp lagene, med bistand fra leder/ nestleder

4.
Dommeroppmelding til neste sesong
Vi har iht. oppsettet 16 kvotetellende lag for påmelding til regionsserien. Dette innebærer et krav om 6 (16-kvote) + 3 (19-kvote), altså 9 kvotedommere. Vi har allerede 11 aksepterte kvotedommere registrert hvilket dokumenterer at Esra har god kontroll på dette.

Esra melder opp kvotedommere.

5.
Sommertrening fra 15.05-15.09, Christian har kontroll på dette
Treningshelger, Hallkalender etableres på nettsiden

6.
Trenerkabalen for neste sesong
Hvilke lag mangler, hvilke muligheter har vi?
J01 - Breddetrener
J00 - Hovedtrener
J99/98/97 - Hovedtrener
G01 hovedtrener/ ass.trener

Christian/ Svein Roar / Rolf følger opp dette.


7. Messecup
Eva, Rolf og Kristoffer besørger gjennomføring av grillaften der nede, med penger fra Steinar.
Husk å ordne med griller!
Eva sender ut reminder til lagledere mht. navn- og deltakerkortregistering mv.

8. Diverse

Manglende innbetaling av aktivitetsavgift - Fysisk overlevering av faktura via lagledere. Svein Roar ordner.

Aktivitetsavgift for satsingsgrupper, 250 + faktiske kostnader. Vi diskuterer dette nærmere på neste møte.

- Kjøkkenet i Helsethallen ordnes av Eva før neste arrangement

- Utstyrsboden i Helsethallen ordnes av Geir

- Utstyrsboden i Rykkinnhallen ordnes av Geir

- VBHK.no - Alle må få seg brukerkonto og nødvendige rettigheter.

Til neste møte:
Politiattester- rutiner for neste sesong
Satsningsavgift0 Kommentar

Kommentarer

— Guest
Captcha
Levert avIdrettenOnline