Vestre Bærum Håndballklubb

Vestre Bærum Håndballklubb

Protokoll fra håndballgruppens årsmøte 2015

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 17. Mar 2015

Årsmøte 2015

Tid: 16.03.2015 kl. 18.00
Sted: Klubbhuset

Saksliste:


1. Godkjenne de stemmeberettigede
Årsmøtet talte 19 stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
Årsmøtet godkjente innkallingen, sakslisten og fremlagt forretningsorden enstemmig.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Styreleder ble valgt som dirigent, Rolf Kjølstad ble valgt som referent mens Sten Svendsen og Marianne Gjestrud ble valgt for å signere protokollen.


4. Behandle årsmelding
Årsmøtet godkjente fremlagt årsmelding enstemmig.


5. Behandle regnskap
Årsmøtet godkjente fremlagt regnskap for 2014 enstemmig.


6. Behandle forslag og saker
1.Årsmøtet vedtok fremlagt, og revidert, sportslig rammeplan for 2015-2020 enstemmig.
2.Benkeforslag som enstemmig ble godkjent for votering:
Årsmøtet vedtok enstemmig at styret skal utrede sanksjonsmuligheter og gjennomføre nødvendige tiltak ovenfor lag/utøvere som ikke ivaretar pålagt tilsynsvaktansvar.


7. Fastsette aktivitetsavgift
Årsmøtet vedtok fremlagte forslag til aktivitetsavgifter for sesongen 2015-16 enstemmig. Dette innebærer at følgende aktivitetsavgifter gjelder for perioden:

Håndballskolen, Kr 600

G/J 08 Kr 1 600

G/J 09 Kr 1 600

G/J 10 Kr 1 800

G/J 11 Kr 1 800

G/J 12 Kr 2 200

G/J 13 Kr 2 200

G/J 14 Kr 2 700

G/J 15 Kr 2 700

G/J 16 Kr 3 100

G/J 17 Kr 3 100

G/J 18 Kr 3 100

Damelag (veteran) Kr 2 100


8. Vedta budsjett
Årsmøtet vedtok fremlagte budsjett for 2015 enstemmig


9. Behandle organisasjonsplan
Årsmøtet vedtok videreføring av eksisterende organisasjonsstruktur enstemmig


10. Foreta valg

Erik Jahre (Sportslig leder) og Camilla Sten's (Kasserer) styreposisjoner var på valg dette året. De ønsket ikke å ta gjenvalg. Nye kandidater til posisjonene var Christian Skau-Jacobsen (Sportslig leder) og Steinar Børstad (Kasserer), som begge ble "klappet inn" som nye styremedlemmer.

Etter rokkering av posisjonene Nestleder/ Drifts- og anleggsansvarlig ble Rolf Kjølstad "klappet inn" som ny nestleder.

Dette innebærer at VBHK har følgende styresammensetning fremover.

Styreleder Svein Roar Holt (På valg i 2016)

Nestleder Rolf Kjølstad (På valg i 2017)

Sportslig leder Christian Skau-Jacobsen (På valg i 2017)

Markeds- og økonomiansvarlig Kristin Hofstad (På valg i 2016)

Drifts- og anleggsansvarlig Geir Cranner (På valg i 2016)

Arrangementsansvarlig Eva Dyvesether (På valg i 2016)

Kasserer Steinar Børstad (På valg i 2017)

IKT-Ansvarlig Kristoffer Sunnset (På valg i 2016)

Dommeransvarlig Esra Erdemir (På valg i 2016)Dirigent: Svein Roar Holt
Referent: Rolf Kjølstad
Signatur 1: Sten Svendsen
Signatur 2: Marianne GjestrudSignert protokoll er arkivert på klubbhuset.

0 Kommentar

Kommentarer

— Guest
Captcha
Levert avIdrettenOnline