Vestre Bærum Håndballklubb

Vestre Bærum Håndballklubb

Viktig melding vedr. politiattester!

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 20. Feb 2015

Hei,

Det savnes fortsatt en del politiattester fra klubbens trenere, assistenttrenere, lagledere og andre som tar aktivt del i organisering og gjennomføring av våre aktiviteter.

Det minnes om at klubben er lovpålagt å innhente dette, og at kravets intensjon er å gi våre barn og unge medlemmer trygghet i vår organisasjon. Det burde således være bred og god forståelse for viktigheten av dette.

De trenerne og laglederne som enda ikke har besørget dette bes umiddelbart om å innhente og forevise etterspurt politiattest til klubbens daglige leder. I annet fall vil foreningen ikke ha anledning til å utbetale trenerhonorar og/ eller gi treningsavgiftsreduksjon for inneværende sesong.

Krav til politiattest gjelder også for øvrige ressurspersoner som foreldre med aktiv rolle i ovenfor våre medlemmer eksempelvis ved cupdeltakelse mv. Dere anmodes derfor om å innhente dette i god tid før slik deltakelse.

Vær derfor så snill å besørge dette snarest slik at alle barn- og unge i Vestre Bærum Idrettsforening har berettiget grunn til å føle trygghet ved deltakelse på våre aktiviteter.

Det henvises for øvrig til daglig leders tidligere skriv om dette, og som på en god måte redegjør for hvordan du skal gå frem å få ordnet med nødvendig politiattest:

Hei

Styret i Norges idrettsforbund vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009. Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen.

Helset IF hovedstyre har bestemt at alle lagledere, trenere, instruktører og assistenter/vikarer for disse skal levere politiattest. Dette er i tråd med de bestemmelser Norges idrettsforbund har fattet.

Hvis trener/lagleder er under 18 år skal søknaden også signeres av en av de foresatte. Nedre grense for å levere politiattest er 15 år.

Attesten gjelder i maksimalt 5 år og må da fornyes gjennom ny søknad.

Søknadsprosedyren er nå endret og den enkelte søker nå selv om attest.

De som er over 18 år og kan søke elektronisk følger denne prosedyren:

· Gå inn på Politiets link for søknad om politiattest (klikk på linken mens du holder ctrl-knappen inne eller kopier linken om nødvendig);

https://www.politi.no/tjenester/politiattest/Tema_1226.xhtml

· På høyre side klikker du på linken "gå til elektronisk søknad om politiattest". Her må du logge deg inn ved hjelp av kodebrikke fra banken, koder tilsendt fra Altinn, buypas el. Dette er din identifisering og kopi av ID er ikke lenger påkrevet for de som søker elektronisk.

· Når du kommer inn på skjemaet fyller du ut mailadresse, telefonnummer ol.

· Under "Formål med attesten" er det to felt med rullgardinmenyer. På begge to ("Kategori" og "Formål") skal du klikke på "Frivillige organisasjoner".

· I feltet "Legg ved bekreftelse på formål" klikker du på "Velg fil" og laster opp vedlegget til denne mailen.

· Trykk til slutt "Send søknad" nederst på siden.

· Etter noen uker får du tilsendt en politiattest som skal forevises daglig leder i Helset IF. Det enkleste er trolig å sende den elektronisk (men også post kan brukes). Uansett vil den bli makulert etter registrering - behold mao attesten selv.

De som er under 18 år eller av en annen grunn ikke kan fylle ut elektronisk søknad, må skrive ut søknadsskjema og fylle det ut manuelt. Søknadsskjema finner du på følgende link (klikk på linken mens du holder ctrl-knappen inne eller kopier linken om nødvendig);

https://www.politi.no/tjenester/politiattest/hvor_skal_soknad_om_politiattest_sendes/

De som er under 18 år må få signatur av foresatte før søknaden fremsendes. Både søknad, "formål med attesten" (vedlagt denne mail) og kopi av legitimasjon sendes til følgende adresse:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø


Også disse politiattestene må forevises daglig leder i klubben.

De som skal ha lønn fra klubben 1 des -14 må innen denne dato har søkt om politiattest. Når du søker elektronisk får du en kvittering. Send kopi av denne til daglig leder (dagligleder@helset.no). Dersom du er under 18 år og ikke søker elektronisk, kan foresatte sende meg en mail med bekreftelse på at søknad er fremsendt til overnevnte adresse.Mvh

Per Engelsgaard

Daglig leder Helset IF

Tlf: 41 25 17 03

Mail: dagligleder@helset.no0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert avIdrettenOnline