Vestre Bærum Håndballklubb

Vestre Bærum Håndballklubb

Innkalling til styremøte på klubbhuset mandag den 12.01 kl. 18.00

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 8. Jan 2015

Hei,

Det ønskes med dette velkommen til styremøte på klubbhuset den 12.01 kl. 18.00.

Følgende står på agendaen:

1. Administrativt:

1.
Informasjon og diskusjon knyttet til vedtak fattet av ekstraordinært årsmøte den 07.01

2.
Informasjon vedrørende VBHKs nye hjemmesider og den videre forvaltningen/ bruken av disse

2. Økonomi

1.
Informasjon om den økonomiske situasjonen

2.
Diskusjon knyttet til klubbfinansiering herunder forholdet mellom avgiftsnivå/ dugnadsomfang. Dette som innledning for å tilrettelegge for en god og bred debatt om dette før årsmøtet. Prosess innledes med og via laglederne.


3. Driftsrelatert

1.
Informasjon om rehabiliteringsarbeidet i Helsethallen

2.
Informasjon om Klubbadmin

3.
Behov for utarbeidelse og oppgradering av instrukser


4. Sportslig

1.
Diskusjon knyttet til praktiseringen med uoffisielt treningssamarbeid med Lommedalens Idrettslag fremfor gjennomføring av internt samarbeid i samsvar med vedtatt sportslig rammeplan. Redegjørelse for situasjonen med J02-H og G03-H.

2.
Diskusjon knyttet til treningstid. Kan vi utnytte halltiden bedre, eksempelvis ved at man deler banehalvdel i deler av treningstiden? Prosess innledes med og via laglederne.

3.
Informasjon om prosess med utarbeidelse av sportslige utviklingsplaner

4.
Treningstider for J01 og J02

5.
Treningstider for J00, som har behov for senere tid mandag pga treners nye arbeidssituasjon

6.
Kort informasjon om dommersituasjonen i klubben mv.

5. Arrangement

1.
Kort orientering om gjennomføringen av julens flyballcup.

2.
Gjennomføring av arrangementer i perioden med rehabilitering i Helsethallen

6. Forslag til vedtak

1. (Fremmet av styreleder)
Alle former for lagsamarbeid med andre klubber skal på forhånd være godkjent av styret. For styrets behandling av slike saker skal intensjoner, bestemmelser og retningslinjer i årsmøtevedtak, strategisk rammeplan og strategisk sportslig plan legges til grunn.

2. (Fremmet av styreleder)
De to treningsgruppene innenfor J02 slås sammen til en treningsgruppe. Treningsgruppen beholder 3 av 4 treninger. J00 overtar, i form av bytte, mandagstreningen i Helsethallen. Gjenstående treningstid fordeles av sportslig utvalg.

3. (Fremmet av styreleder)
De to treningsgruppene innenfor G03 slås sammen til en treningsgruppe. Sportslig utvalg utreder hvorvidt treningstidene kann forbedres, evt. ved bruk av overflødig treningstid fra sammensling av treningsgruppene for J02. Evt. gjenstående treningstid fordeles av sportslig utvalg.


7. Eventuelt

Det bes om at saker til eventuelt redegjøres for som kommentar til denne innkallingen slik at alle får anledning til å forberede seg før saken tas opp til diskusjon.

For de som enda ikke har etablert en profil på vbhk.no informeres det om at brukernavn/ passord er oppgitt å være identisk med det som gjelder for minidrett.no. Ta kontakt med styrets IKT- Ansvarlige Kristoffer Sunnset dersom du støter på problemer.

Det bes om tilbakemelding i form av en kommentar her dersom noen ikke har anledning til å stille. Disse bes i så fall i tillegg om kort å redegjøre for status mv. innenfor sitt ansvarsområde.


Svein Roar :)
0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert avIdrettenOnline