Vestre Bærum Håndballklubb

Vestre Bærum Håndballklubb

Vaktlister våren 2015

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 2. Jan 2015

Nedenfor finnes vaktlisteoppsettet for våren 2015. Merk at det er laglederens oppgave å avdekke, fordele og følge opp lagets vaktansvar.

Inntektene fra disse vaktene utgjør sammen med fellesdugnad & treningsavgifter fundamentet for klubbens økonomi. Det er klubbens medlemmer, gjennom årsmøtet, som beslutter hvordan klubbens utgifter skal dekkes, og følgelig hvor stor andel som skal betjenes ved dugnad kontra avgift. Gjeldende regime ble besluttet på årsmøtet 2014.

Under tabellen følger en beskrivelse av hva de ulike vaktene omfatter mv.

UkeTilsynsvakt HelsethallenKlistervask HelsethallenÅpen hall HelsethallenArr.vakt HelsethallenTilsynsvakt RykkinnhallenArr.vakt Rykkinnhallen
1Ingen vakter
2 J18(5stk)/J16(5stk)
G00
vaktliste_1halvår.xls
ORIENTERING.docx
Lørdag
G14. 1 vakt
Søndag
G13. 1 vakt
Arrvakt_uke2og3_ Våren 20120150105124240.xlsx
Kristin Hofstad
Ingen vakterSøndag
G11. 1 vakt
J14. 2 vakt
Arrvakt_uke2og3_ Våren 2015.xlsx
Geir Cranner
3 J16(5stk)/G15(5stk)
J16G00Søndag
G10. 1 vakt
J15. 2 vakt
Arrvakt_uke2og3_ Våren 20120150105124251.xlsx
Svein Roar Holt
Ingen vakterSøndag
G12. 1 vakt

Arrvakt_uke2og3_ Våren 20120150105124312.xlsx
Esra Erdemir
4J15
G00J11
5J08-1G00Ingen vakter
6 J08-1(5stk) J08-2 (5stk9)G14G00Ingen vakter
7J08-2G00J11 (13 vakter)
G12 (2 vakter)
8G08
VinterferieIngen vakter
9J09J14G00Ingen vakter
10 J09(5stk)/ G09(5stk)G00G12 (4 vakter)
Øvrige ikke fordelt
11G09G00Ingen vakter
12G10G13G00Ingen vakter
13 G10(5stk)/J11(5stk)G00Vakt - Ikke tildelt
14PåskeferiePåskeferiePåskeferiePåskeferie
15J11 - Ikke mandagJ13Ingen vakter
16J11Ingen vakter
17G11Vakt - Ikke tildelt
18G11 - Ikke fredagG12Ingen vakter
19G12Ingen vakter
20G12 - Ikke torsdagVakt - Ikke tildelt
21J12J12Ingen vakter
22J12 - Ikke mandagIngen vakter
23J13Vakt - Ikke tildelt
24 J13(5stk) G13(5stk)Ingen vakter
25G13Ingen vakter
26Ingen vakter
27Ingen vakter
28Ingen vakter
29Ingen vakter
30Ingen vakter
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Tilsynsvakt Helsethallen
Vakten finner sted i Helsethallen og omfatter tilsynsvakt med tilhørende ordensoppgaver. Vaktansvaret medfører behov for 2 vakter pr. vaktdag; En vakt fra 16.20-20.00, og en vakt fra 20.00-23.00. Nøkkel henter du på bensinstasjonen. Vaktinstruks finner du på vaktrommet. Det er viktig at alle oppgaver her blir gjennomført, og spesielt viktig at sistevakten kontrollerer at alle dører er lukket & låst. Tilsynsvakt- ansvar tildeles alle lag.

Klistervask Helsethallen
Vakten finner sted i Helsethallen og omfatter klistervask samt rydding av hallen og treningsboden.
Vaktinstruks for klistervaskingen/ bruk av utstyr finnes på vaskerommet i hallen. For øvrig skal hallen og treningsboden ryddes slik god skikk tilsier. Vakten bør gjennomføres etter avholdt arrangement i helgedagene, men kan kan om ønskelig også gjennomføres etter siste treningsaktivitet i ukedagene. Merk at klistervask ALDRI kan gjøres umiddelbart før arrangement ettersom gulvet vil være glatt en stund etterpå. Det anbefales at 2-4 voksne og 6-8 ungdommer stiller til vakten. Hallen vil da normalt være ren og pen etter ca. 2-3 timers arbeid. Klistervask- ansvar tildeles alle lag bortsett fra barneidretten - under 12 år.

Åpen hall Helsethallen
Vakten finner sted fredag kveld mellom kl. 21.00-23.00 i Helsethallen og omfatter tilsynsvakt i forbindelse med åpen hall. Nøkkel henter du på bensinstasjonen. Vaktinstruks finner du på vaktrommet, men det er spesielt viktig at det blir sendt en sms til tlfnr: 917 42 803 som redegjør for antall brukere av hallen denne kvelden. Denne vakten tildeles interesserte lag, og honoraret tilfaller laget. (700 kr pr. vakt)

Arr.vakt Helsethallen
Info kommer

Tilsynsvakt Rykkinnhallen
Vakten finner sted i Rykkinnhallen og omfatter tilsynsvakt med tilhørende ordensoppgaver. Vaktansvaret medfører behov for 3 vakter pr. vaktdag; En vakt fra 17.45-20.30, og to vakter fra 20.30-23.15. Vaktinstruks finnes i stativet på pulten i tilsynsbua. Det er viktig at alle oppgaver her blir gjennomført, og spesielt viktig at sistevakten/e kontrollerer at alle vinduer og dører er lukket & låst. Alle vaktene MÅ kvittere for oppmøte til sin vakt på vaktlisten som henger på tavlen i tilsynsbua. I annet fall får vi ikke honorar for vakten. Dersom du ikke har anledning til å ta vakten kan du kontakte Bård, mob. 97137042 eller Trym Haddal mob. 94790163 for å kjøpe deg fri. Ta alternativt kontakt med lagleder eller annen forelder på ditt lag for å bytte vaktdag. Tilsynsvakt- ansvar tildeles alle lag.

Arr.vakt Rykkinnhallen
Info kommer

0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert avIdrettenOnline