Vestre Bærum Håndballklubb

Vestre Bærum Håndballklubb

Lagspåmelding til RØNs spilltilbud sesongen 2015/16 - Frist 15.04.2015

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 9. Apr 2015

Hei,

Sesongen 2015/16 nærmer seg, og endelig frist for påmelding av lag er satt til 01.05.2015.
For at vi i styret skal få tid til å samordne og gjennomføre påmeldingen er VBIFs interne frist satt til 15.04.2015.

Det bes derfor om at de enkelte treningsgruppe- og lagledere tilbakemelder følgende som kommentar her senest innen 15.04.2015:

Kjønn/ årsklasse/ Født/Treningsgruppe nr. (Eks: BVIF J12, 2003,TRG1)
Antall ønskede serielag påmeldt med navn og nivå - Eks: 2 LAG, VBIF 1 (N1), VBIF 2 (N2):
Ønsket påmelding i andre av RØNs spilltilbud og arrangementer:
Antall utøvere:

Hovedtrener med kontaktinfo:
Assistenttrener med kontaktinfo:
Treningsgruppeleder med kontaktinfo:
Lagleder med kontaktinfo:
Omberammingsansvarlig med kontaktinfo:
Styre- og utvalgsrepresentant med kontaktinfo:

Redegjørelse for ønsker og behov knyttet til treningstid, trenere, utstyr, hospitering, bredde- og satsningssegmentering mv.:


NB!
Med unntak av punkt vedrørende trener og assistenttrener må alle ovenstående punkter fylles ut og nedtegnes som kommentar her innen 15.04.2014 for at treningsgruppen skal kunne påregne deltakelse i RØNs spilltilbud den kommende sesongen.

Styret

23 Kommentarer

Kommentarer

 • Marianne Michaelsen Gjestrud

  Gutter 15 / 2000 Regionsserie: 1 lag i nivå 1 IØR Cup: Antall utøvere: 15 Hovedtrener med kontaktinfo: Ole Andreas Sverre, 41854326 Assistent trener: Thomas Grøndahl, 93217736 Assistent trener: Mathias Gjestrud, 97796065 Treningsgruppeleder: Marianne Gjestrud, 99254036 Lagleder: Marianne Gjestrud, 99254036 Ombammingsavsvarlig: Marianne Gjestrud, 99254036 Styre-og utvalgsrepresentant: Marianne Gjestrud, 99254036

  13 mars 2015
 • Line Dolmset

  Gutter 11/2004 Regionsserie: 2 lag (VBIF Blå og VBIF Rød) i nivå 1/ØVET. Antall utøvere: 21 Hovedtrener med kontaktinfo: Berit Skovli, 93676085 Assistent trener: Henrik Jessen, 92267933 Assistent trener: Romel Pasca, 94781826 Treningsgruppeleder: Line Dolmseth, 92850379 Lagleder: Line Dolmseth, 92850379 Omberammingsansvarlig: Line Dolmseth, 92850379 Styre-og utvalgsrepresentant: Line Dolmseth, 92850379 og Cecilie Borka, 92855352 (Cecilie ønsker å fortsette i Arrangementsgruppa til Eva)

  23 mars 2015
 • Benedicte-Sophia Norenberg Øverås

  Jenter 10/2005 Regionsserie: 2 lag (VBIF 1 og VBIF 2) i nivå 1/ØVET. Antall utøvere: 17 Hovedtrener med kontaktinfo: Nina Onarheim 45664249 Assistent trener: Tonje Sivertsen 93464966. Lagleder: Tonje Sivertsen 93464966 Omberammingsansvarlig: Tonje Sivertsen 93464966 Styre-og utvalgsrepresentant: Tonje Sivertsen 93464966.

  07 april 2015
 • Vestre Bærum Håndballklubb

  Det minnes om følgende: Redegjørelse for ønsker og behov knyttet til treningstid, trenere, utstyr, hospitering, bredde- og satsningssegmentering mv.: s:)

  08 april 2015
 • Benedicte-Sophia Norenberg Øverås

  For Jenter 10/ 2005 Ønsker treningstid onsdager kl 17 eller 18. Har hatt 16 to år på rad så dette må endres. Ønsker oss treningskamper med 04 jentene ( siden Helset 05 ikke eksisterer.) Har noen jenter som ønsker å hospitere hos 04 også. skrevet av Tonje Sivertsen

  08 april 2015
 • Benedicte-Sophia Norenberg Øverås

  Begge kommentarene over ( Benedicte-Sophia ) er min datter . Alt er skrevet av Tonje Sivertsen

  08 april 2015
 • Eskil Elness

  Jenter18, født 1998/97 Regionsserie: 1 lag i nivå 2, VBIF 1 (N2) Antall utøvere: 15 Hovedtrener med kontaktinfo: uavklart Assistenttrener med kontaktinfo: uavklart Treningsgruppeleder med kontaktinfo: Eskil Elness, 45401695 Lagleder med kontaktinfo:Eskil Elness, 45401695 Omberammingsansvarlig med kontaktinfo: Eskil Elness, 45401695 Styre-og utvalgsrepresentant: Svein-Roar Holt Treningstid mm.: 2 treninger pr. uke. Mandag og onsdag i Helsethallen. Utstyr: reservedrakter og vanlig førstehjelpsutstyr.

  10 april 2015
 • Sarah Emilie Lynaas Wulff

  Jenter 9, født 2006, gruppen på Helset. Regionsserie: 2 lag (VBIF Rød og Blå hvis det går, hvis ikke blir det 1 og 2). Begge lag i nivå 1/øvet. Antall utøvere: 24. Hovedtrener med kontaktinfo: Linda Lynaas Wulff, 99624399. Assistenttrenere med kontaktinfo: Anja Elton Proskurnicki 95109868, Christian Eng 41496834, Steinar Børstad 98263508 og Kristin Harvey 48012714. Treningsgruppeleder med kontaktinfo: Christian Eng 41496834. Lagleder med kontaktinfo: Christian Eng 41496834. Omberammingsansvarlig med kontaktinfo: Christian Eng 41496834. Styre-og utvalgsrepresentant: Steinar Børstad 98263508. Treningstidønske: 1 trening pr. uke i Helsethallen, alene. Vi er for mange til å kun ha 1/2 bane når vi bare skal ha 1 trening i uken. Vi har hatt gymsal hittil, og må nå over i Helsethallen fordi vi skal begynne å spille på full bane. Vi ønsker også gjerne noe senere enn kl 17 som vi nå har hatt de to foregående sesonger.

  10 april 2015
 • Rune Pytte Solum

  Jenter 12/2003: Regionsserie: 4 lag, 2 nivå 1, 2 nivå 2. Antall utøvere: 37 Hovedtrener med kontaktinfo:Svein Roar Holt 41040853, Assistenttrener med kontaktinfo:Sten Svendsen 97131165 Treningsgruppeleder med kontaktinfo: Rune Pytte Solum, 90609796 Lagleder med kontaktinfo: Rune Pytte Solum, 90609796 Omberammingsansvarlig med kontaktinfo: Rune Pytte Solum,90609796 Styre- og utvalgsrepresentant med kontaktinfo: Gry Lillegård 40021498 og Tanja Haug 48171369 Utstyr: Bortedrakter og førstehjelpsutstyr. Treningstider: Mandag, tirsdag og torsdag. Vi er en stor gruppe og trenger god hallplass. I tillegg har vi ønske om senere treningsstart enn 1600 og 1700 som vi har hatt de siste to sesongene. Bredde og satsningsgrupper skissert under J2003 på www.vbhk.no Vi har allerede spillere som hospiterer til J02 med god erfaring fra dette og vi ønsker å fortsette med samarbeidet med J02.

  11 april 2015
 • Espen Krydsby Finjarn

  Jenter 9, født 2006, gruppe på Rykkinn. Regionsserie: 2 lag i nivå 1/ øvet. Antall utøvere 23. Hovedtrener 1 med kontaktinfo: Mette Camilla Furustad, 47885999. Hovedtrener 2 med kontaktinfo: Astrid Vinje, 90992436. Treningsgruppeleder med kontaktinfo: Charlotte Ringnes Relling, 41666566. Lagleder med kontaktinfo: Espen K Finjarn, 90157915. Har ikke alle representanter på plass enda da vi har foreldre møte 29 april. Treningstidsønske: 1 trening per uke i Rykkinn hallen vis mulig, men med litt mer plass enn idag der vi kun har øverste del av storebanen.

  12 april 2015
 • Rune Pytte Solum

  En liten endring hos J12/2003: Vi ønsker påmelding av 1 nivå 1 lag og 3 nivå 2 lag. I tillegg ønsker vi påmelding for ett lag til IØR cup.

  14 april 2015
 • Vita Gunnerød

  Jenter 13, 2002. Ønsker å melde på et nivå 1 lag og et nivå 2 lag i Regionserien i tillegg til et lag i IØR cup. Vi har 16 spillere pr dags dato. Hovedtrener: Joar Caspersen, assistenttrener Marlene Holm. Lagleder og omberammingsansvarlig Vita Gunnerød. Styre og utvalgsrepresentant: Christian Skau-Jacobsen. Vi er i en planleggings prosess for neste sesong. Slik det ser ut nå vil vi inngå et treningssamarbeid med J2001 og lage et satse- og bredde opplegg. Treningsønsker vil bli formidlet til klubben så snart vi kommer i mål med interne prosesser.

  14 april 2015
 • Peter Nicolay Kjølner

  Gutter 13/2002: Regionsserie: 2 lag: 1 nivå 1, 1 nivå 2. IØR Cup: 1 lag. Antall utøvere: 17. Hovedtrener med kontaktinfo: Johannes Despotovic, 41309971. Lagleder med kontaktinfo: Endre Bjørkedal, 90609796. Lagleder med kontaktinfo: Peter Kjølner, 97573741. Omberammingsansvarlig med kontaktinfo: Peter Kjølner, 97573741. Utstyr: Bortedrakter er anskaffet for egne midler, ønskes refundert. Treningstider: Minst tre ganger i uken, helst fire. Tidligst kl. 17, men foretrekker senere treningsstart. Samtlige spillere har ønske om å satse. Vi har samarbeidet med G01 om hospitering og ønsker å fortsette med det. Det samme gjelder G03 som bidrar på kamper for vårt lag på nivå 2.

  14 april 2015
 • Peter Andreas Raaum

  VBIF J16, 1999, TRG1 1 LAG (nivå 2) i Regionsserien, Vestre Bærum IF Antall utøvere: 14 p.t. (kan bli noen færre, men regner med at vi uansett har en gruppe på minimum 10-12 spillere). Hovedtrener: Uavklart. Karl Atle Jakobsen var hovedtrener for kullets to lag siste sesong, gjorde en meget god jobb, og kan gjerne fortsette neste sesong. Assistentrener: Uavklart. Flere av foreldrene stilte i denne rollen siste sesong fordi vi hadde to lag. Med bare ett lag kommende sesong vil trolig assistentbehovet bli mindre, og i utgangspunktet kan dette dekkes av foreldre. Treningsgruppeleder med kontaktinfo: Peter Raaum 900 13 671. Lagleder med kontaktinfo: Peter Raaum 900 13 671. Omberammingsansvarlig med kontaktinfo: Harald Bergsbak 951 73 849. Styre- og utvalgsrepresentant med kontaktinfo: Peter Raaum 900 13 671. PS: Alle disse fire vervene kan få andre navn neste sesong. Vi ønsker i utgangspunktet å fortsette på samme måte som siste sesong i alle spørsmål knyttet til treningstid, utstyr og hospitering (både ifht til J18 og J15).

  14 april 2015
 • Kristin Melby Hofstad

  J33. Et lag på nivå 2. 10 spillere Hovedtrener: Kristin Hofstad Lagleder: Else Sejersted All info som før.

  14 april 2015
 • Rolf Kjølstad

  Jenter 15 / 2000 Regionsserie (J00): 1 lag nivå 1, og 1 lag nivå 2 1 lag i IØR Cup 1 lag i Grensemesterskapet Antall utøvere: 21 Hovedtrener med kontaktinfo: Ikke avklart (Avgjørende å få avklart for laget!) Assistenttrener: Hege Kværneng, 93065129 Sportslig kooridinator (ekstratrener): Mona Søgård, 47307295 Treningsgruppeleder/lagleder: Johan Christian Havstad, 48112849 Ombammingsavsvarlig: Johan Christian Havstad, 48112849 Styre- og utvalgsrepresentant med kontaktinfo: Johannes Snilstveit (flyballturnering), 47019707, Rolf Kjølstad (Nestleder VBHK), 91316761 Behov: Ønsker samarbeid med J01 og J99 tilknyttet hospitering. Treningstid etter kl 18:00 Planlegger 4 treninger pr uke. Behøver halltid x3 pr uke, samt hall type gymsal i fm styrke/kondisjonstrening x 1 pr uke. Behøver tid i hall for sommertrening. Trenere: Behøver ny hovedtrener Bredde- og satsningssegmentering: Ønsker å satse med ett lag inn mot Bring

  14 april 2015
 • Therese Dyvesether

  Jenter 01 / 14 år ønsker i Regionsserien (J01): 1 lag VBHK 1 nivå 1 og 1 lag VBHK 2 i nivå 2. 1 lag i Indre Østfold Reisebyrå cup. Hovedtrener Joar Caspersen, telefon 45865178, mangler en trener på bredde. Lagleder Eva Dyvesether 90666687. Alle opplysninger som vanlig :-). 20 spillere hvor alt er som det var. Ingen forandringer på de.

  14 april 2015
 • Line Dolmset

  G04 treningsønsker neste sesong: 2 treninger (a1,5 t) i uka i hall. Ønsker å fortsette med tirsdagstreninger i Helsethallen kl 17:30-19. Ønsker i tillegg gjerne torsdager etter kl 17. (Vi har ekstern trener som sliter med å rekke trening før kl 17). Vi ønsker "hospiteringssamarbeid" med G03. ;)

  14 april 2015
 • Marianne Michaelsen Gjestrud

  Gutter 16 / 1999 Regionserie: 1 lag i nivå 2 Antall utøvere: 4 Hovedtrener med kontaktinfo: Ole Andreas Sverre, 41854326 Assistent trener: Thomas Grøndahl, 93217736 Assistent trener: Mathias Gjestrud, 97796065 Treningsgruppeleder: Merete Larsen Bjerke, 46879650 Lagleder: Merete Larsen Bjerke, 46879650 Ombammingsavsvarlig: Merete Larsen Bjerke, 46879650

  15 april 2015
 • Marianne Michaelsen Gjestrud

  Gutter 15 (2000) blir 19 spiller neste sesong

  15 april 2015
 • Anne-Grethe Dalen Myklebust

  Gutter 10/ 2005. Regionserie: 2 lag i nivå 2 (VBIF blå, VBIF hvit). Antall utøvere: 15. Hovedtrener: Anita Hegg, 99020316 Assistent trener: Stig Kvisle, 93628654 Assistent trener: Anne-Grethe Myklebust, 41334134 Treningsgruppeleder: Stig Kvisle, 93628654 Lagleder: Anne-Grethe Myklebust, 41334134 Omberammingsansvarlig: Stig Kvisle, 93628654. Treningsønsker neste sesong; 2 treninger a 1,5 time per uke i hall. Ønsker å fortsette med onsdagstrening i Helsethallen onsdager kl.18.30-19.30 (-20.00). Mandager samme tid (18.30-20.00) og sted hadde vært supert. Kan ikke starte treninger tidligere enn 18.30, da trenere ikke rekker dette pga arbeidsvei. Ønsker følgende utstyr; lave kjegler, bortedrakter, vester.

  15 april 2015
 • Henning Sigtbakken

  Gutter 14 / 2001: Regionsserie: 1 lag i nivå 1 og 1 lag på nivå 2. IØR Cup 1 lag. Antall utøvere: 15. MANGLER BÅDE HOVED- OG ASSISTENTTRENER. Treningsgruppeleder: Henning Sigtbakken, 99011446 Lagleder: Henning Sigtbakken, 99011446 Ombammingsavsvarlig: Henning Sigtbakken, 99011446. Styre-og utvalgsrepresentant: Vibecke Selvig, 90895949. Treningstider: Ønsker 4 treninger pr uke. Halltid x 3 pr uke, samt gymsal til styrke/kondisjon/teknisk trening x 1 pr uke. Tidligste trening kl. 17. Omtrent alle spillerne har ønske om å satse. Har et samarbeid med G-00 om hospitering opp og ønsker å fortsette med det. Det samme gjelder G-02 som hospiterer opp på vårt lag og bidrar på kamper for vårt lag på nivå 2. Ber om at en eller flere treninger i uken kan være før eller etter G-00 og G-02 sine treninger. Ønsker flest treninger i Rykkinnhallen.

  15 april 2015
 • Vestre Bærum Håndballklubb

  Melding: Hei Jeg har nettopp tatt over som lagleder for gutter 2006 og har oppdaget at jeg er litt på etterskudd med oppmelding av laget. Hovedtrener: Gard Linberg ,mob 92 08 88 63, e-post: gard.linberg@gmail.com Assistent trenere: Tine Myhre, mob 93 60 34 50, e-post: timy@live.no Aleksandra Kvist, mob 94 43 11 80, e-post:aleksandra.kvist@hotmail.com Treningsgruppeleder: ? Lagleder: Øyvind Halvorsen, mob 926 88429, e-post: oohalvorsen@gmail.com Omberamningsansvarlig: Øyvind Halvorsen, mob 926 88429, e-post: oohalvorsen@gmail.com Styre og utvalgsrepresentant: Øyvind Halvorsen, mob 926 88 429, e-post oohalvorsen@gmail.com Vi har 11 spillere. Vi har i 2014/2015 hatt trening fra kl 17.00-18.00 på Lesterud skole. For sesongen 2015/2016 ønsker vi trening på onsdag fra kl 18.00-19.00. Som jeg skrev over har jeg nylig tatt på meg oppgaven som lagleder og jeg har ikke full oversikt. så dersom noe er uklart eller ønskes utdypet så vennligst ta kontakt. Mvh Øyvind Halvorsen

  21 april 2015
— Guest
Captcha
Levert av IdrettenOnline