Vestre Bærum Håndballklubb

Vestre Bærum Håndballklubb

Trenerforum på klubbhuset torsdag den 19.02.2015 kl. 19.30 - Hva mener du om et slikt bredde- og satsningstilbud?

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 10. Feb 2015

TEMA: VBHKs strategi for tilrettelegging og utvikling av bredde- og satsningsgrupper

Det ble av trenerforum (åpent møte for alle våre trenere) besluttet at følgende skulle sendes på høring til alle klubbens trenere for innspill/ kommentarer:

Foreslått implementering i sportslig plan:
Modell for trening i bredde- og satsningsgrupper

Vestre Bærum har som klar målsetting at vi skal kunne tilby et bredde- og satsningstilbud til utøvere i alle årskull og begge kjønn. Det presiseres at dette ikke gjelder for barneidretten (tom. 11 år), som vil være organisert som lokalt breddtilbud.

Vestre Bærum er først og fremst et breddeidrettslag. Herav følger vårt prinsipp om at satsningstilbudet kommer som tillegg til breddetilbudet- ikke på bekostning av dette.

Breddetilbudet
VBHKs breddenivå er tilrettelagt for alle de som ønsker å ta del i håndballens gleder og utfordringer, men som kanskje ikke har tid, lyst eller anledning til å være del av en satsningsgruppe. Breddetilbudet er forøvrig fundamentet for VBHKs satsningstilbud.

Et felles “grunntilbud" bidrar til å skape samhold i hele gruppen- og for å sikre at sosiale relasjoner kan skapes og opprettholdes uavhengig av satsningsnivå. Treninger tilknyttet breddetilbudet omfatter fysisk- og motorisk trening, teknisk trening samt samhandlingstrening mv. Breddetilbudet vil typisk omfatte 1-2 ukentlige treningsøkter avhengig av utøvernes alder.

Satsningstilbudet
VBHKs satsningsnivå innebærer et målrettet fokus på individuell og lagorientert ferdighetsutvikling for de av våre medlemmer som har tid, lyst og anledning til å satse utover breddetilbudet. Det forventes av utøvere i denne gruppen har et motivasjonsnivå som tilsier at deltakelse på trening er en selvfølge, og at styrke– og kondisjonstrening gjennomføres med samme flid og interesse som spillsekvenstrening. Treninger for satsningsgruppen omfatter et utvidet tilbud med fysisk- og motorisk trening, teknisk trening, samhandlingstrening, keepertrening, skadeforebyggende trening mv. Satsningstilbudet vil typisk omfatte 1-2 ukentlige treningsøkter avhengig av utøvernes alder og eventuelt inngått samarbeid med satsningsgrupper for tilstøtende aldersgrupper.

Det er sportslig utvalgs ansvar å kartlegge hvorvidt det er grunnlag for etablering av satsningsgrupper innenfor de ulike alderstrinn, og tilrettelegge for organisering av slikt tilbud, alternativt satsningssamarbeid på tvers av alderstrinnene, hospitering og tematreninger mv.

Satsningstilbudet er et eksklusivt tilbud for de av våre medlemmer som ønsker et utvidet treningstilbud, og det skal således betales en ekstra aktivitetsavgift for dette. Det presiseres at satsningstilbudet skal være tilgjengelig for alle våre medlemmer, og at man skal kunne ta stilling til deltakelse i dette minst før hver nye sesong.

Som følge av ressursbehovet, herunder de økonomiske forpliktelser som følger av å etablere satsningsgrupper presiseres det at satsningsutøvere vil bli belastet for ekstra aktivitetsavgift pr. påmeldte sesong.

Sportslig utvalg har sammen med de respektive trenerteam ansvar for å skreddersy treningstilbudet for de enkelte treningsgruppene og bredde- og satsningstilbudet der. Dette jf. klubbens retningslinjer, tilgjengelige ressurser og ønskemål fra den aktuelle utøvergruppen.

De respektive trenerteam har ansvar for at treningstilbudet for de ulike årskull samsvarer med klubbens retningslinjer og øvrige fastsatte rammebetingelser. Eventuelle avvik fra dette skal på forhånd være godkjent av styret.

Det bes følgelig at de som enda ikke har fått muligheten til å mene noe om dette, eller de som skulle ha ytterligere på hjertet fremfører sine kommentarer og innspill her senest innen 01.03. Dette for at vi skal ha tid og anledning til å implementere dette i vår sportslige plan før årsmøtet.

Styret

0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert avIdrettenOnline