Vestre Bærum Håndballklubb

Vestre Bærum Håndballklubb

Vedtak fattet på ekstraordinært årsmøte den 07.01.2015

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 8. Jan 2015

08.01.2015

Hei, og god morgen.

Først og fremst takkes det for godt oppmøte til gårsdagens ekstraordinære årsmøte hvor styrets forslag ble enstemmig vedtatt. Videre beklages den uklare kommunikasjonen som har vært i forhold til dette med stemmerett. Forklaringen er enkel, og er knyttet til juridiske vurderinger av Helsets tidligere praksis. Dette er derimot ingen god unnskyldning for at dette ikke er utredet og kommunisert tidligere. Heldigvis fikk dette ingen betydning for voteringen, og denne kunne således bli gjennomført på 100% korrekt grunnlag.

Det er følgelig av årsmøtet besluttet at:

1.
Fotballgruppen inngår samarbeid med Lommedalens IL jf. foreliggende avtale mellom partene. Dette innebærer i praksis at fotballen avvikles i Helset IL. Med unntak av senior- og juniorlagene vil dette skje med virkning fra kommende sesong. Senior- og juniorlagene følger etter før den påfølgende sesongen. Dette ettersom tidsfrister for oppmelding av lag har medført at disse lagene allerede er påmeldt som Helset IL-lag.

2.
Helset IL skifter navn til Vestre Bærum IL. Navnendringsprosessen innledes og gjennomføres omgående.

Dette innebærer at Vestre Bærum IL i praksis blir en ren håndballklubb- med et barneidrettstilbud. Hvordan idrettslaget eventuelt skal utvikle seg videre herfra får vi komme tilbake til på det ordinære årsmøtet.

For ordens skyld refereres det nedenfor til den endelige vedtaksteksten, som er uforandret fra innstillingen.

Svein Roar :)

VEDTAK

Ekstraordinært årsmøte 7. januar 2015 for Helset Idrettsforening vedtar herved samlet de to fremlagte forslag:

1. Vedlegg 1: "Helset Lommedalen - Sammenslåing av fotballgruppene, forslag til innstilling" godkjent av fotballstyret 27. november 2014 og hovedstyret 8. desember 2014.

2.Vedlegg 2: "Endring av navn fra Helset Idrettsforening til Vestre Bærum Idrettsforening", godkjent av hovedstyret 16.desember 2014.

Årsmøtet beslutter overnevnte under forutsetning av at intensjoner, prinsipper og konkrete tiltak nedfelt i overfor nevnte dokumenter gjennomføres slik de er beskrevet.

Årsmøtes gir herved Hovedstyret i oppgave og som mandat følgende:

1) Godkjenne og signere rettidig nødvendige avtaler/kontrakter for å oppfylle vedtaket fra dette årsmøtet.

2) Igangsetting og gjennomføring av nødvendig navnendringsprosess omgående.

3) Gjennomføring av nødvendige endringer mht. daglig drift av foreningen, og kostnader knyttet til dette.


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert avIdrettenOnline