Ekstraordinært gruppemøte 20.mai.2019

Postet av Vestre Bærum IF den 6. Mai 2019

EKSTRAORDINÆRT GRUPPEMØTE VESTRE BÆRUM LOMMEDALENS IL 20. MAI

2019


Ekstraordinært gruppemøte i den sammenslåtte håndballgruppa avholdes i klubblokalet i

Lommedalshallen mandag 20. mai kl 19.


Velkommen til ekstraordinært gruppemøte i den sammenslåtte håndballgruppa mandag 20. mai kl 19

i klubblokalet i Lommedalshallen.


Saksliste:

1. Velkommen og kort beskrivelse av veien fram mot sammenslåingen 1. mai 2019

2. Forslag til strategisk rammeplan 2019-2023

3. Forslag til sportslig rammeplan 2019

4. Orientering om budsjett 2019 for håndballgruppa vedtatt som del av budsjettet for

Lommedalens IL på ekstraordinært årsmøte i Lommedalens IL 28. mars

5. Forslag om justering av budsjettet for 2019

6. Valg av styre og valgkomite


Med vennlig hilsen interimstyret


Vedlegg:

1. Vedtatt sammenslutningsplan (sak 1)

2. Godkjenning fra Akershus Idrettskrets av sammenslåingen av Vestre Bærum IF og

Lommedalens IL (sak 1)

3. Forslag til strategisk rammeplan 2019-2023 (sak 2)

4. Forslag til sportslig rammeplan (sak 3)

5. Vedtatt budsjett for håndballgruppa 2019 (sak 4)

6. Forslag til justering av budsjettet for 2019 (sak 5)

7. Forslag til styre (sak 6)

8. Forslag til valgkomite (sak 6)


Vedlegg 8 etterpubliseres.


Vedlegg 1 Sammenslutningsplan-vbif-lil-2019

Vedlegg 2 Godkjenning av sammenslåing fra Akershus idrettskrets

Vedlegg 3 Strategisk rammeplan VB LIL

Vedlegg 4 Sportslig rammeplan Vestre Bærum LIL 2019 - 2024

Vedlegg 5 Budsjett 2019_håndball_VB LIL 14. mars 2019

Vedlegg 6 Forslag til endring av budsjett

Vedlegg 7 Forslag til styre2 Kommentarer

Levert av IdrettenOnline