Vestre Bærum og Lommedalens IL slår seg sammen!

Postet av Vestre Bærum IF den 26. Feb 2019

Lommedalens IL og Vestre Bærum IF slår seg sammen!


Styrene i Lommedalen håndball og Vestre Bærum håndballklubb har arbeidet fram et forslag om å slå sammen håndballgruppene til Lommedalens IL og Vestre Bærum IF. Den nye håndballgruppen vil tilhøre Lommedalens IL.

Forslaget innebærer også at håndballgruppen vil bruke Vestre Bærum LIL som terminlistenavn for alle lag, og at alle skal spille i den blå draktfargen som Vestre Bærum bruker.


Forslaget arbeidet fram av de to håndballstyrene er godkjent av hovedstyret i LIL og styret i Vestre Bærum IF. Forslaget vil bli presentert og stemt over på begge klubbers årsmøter 28.mars 2019.  

Eirik F. Wartiainen, daglig leder i Vestre Bærum IF, vil bli med over som fast ansatt i LIL, og vil som ansatt i LIL arbeide for den nye håndballgruppen.


Det har i noen måneder vært en prosess mellom begge klubber om hvordan man kan skape et best mulig bærekraftig og langsiktig håndballtilbud for barn og unge i Vestre Bærum.

Lommedalens IL og Vestre Bærum IF er derfor glade for nå å ha funnet en løsning som gjør at man kan få til nettopp dette.


Prosessen startet opp fordi klubbene så nødvendigheten av å kunne samarbeide for å kunne opprettholde lag i seriespill samt at begge klubber hadde aldersklasser med for få spillere til å kunne gi et godt trenings- og kamptilbud de kommende årene.

Etterhvert så man også at man var nødt til å foreta grep for å sikre at man skulle kunne gi et håndballtilbud med stabile grupper for bredde og topp i alle årsklasser de neste årene.

Derfor er en sammenslåing av klubbene det nødvendige grepet som er ønskelig for å sikre at gruppene har nok spillere i allerede sårbare grupper, samt at man nå kan utnytte begge klubbers ressurser for å bygge en solid håndballgruppe for fremtiden.

For sesongen 2018/2019 har klubbene hatt et suksessfullt samarbeid om 4. og 6. divisjon kvinner senior, J18 og J16.


Den nye håndballgruppen vil bli en av de aller største i Region Øst, og vil kunne gi et meget godt trenings- og kamptilbud både for topp og bredde. I tillegg til å gi gode sportslige tilbud til de eldste lagene ønsker man også å satse sterkt på de yngste gruppene med håndballskoler i flere haller for å sikre god rekruttering i årene fremover for å bygge robuste årsklasser med nok spillere.


Vestre Bærum LIL vil bli brukt som terminlistenavn på den nye håndballgruppen.

Dette fordi Vestre Bærum i løpet av kort tid har opparbeidet seg et solid navn innen håndballen, med gode guttelag som spiller i både Bring og Lerøyseriene. En annen viktig årsak til å bruke Vestre Bærum-navnet er at klubben nå vil rekruttere spillere fra Lommedalen, Bærums Verk, Rykkinn, Skui, Vøyenenga og Kolsås og da er det naturlig at navnet representerer området alle spillerne kommer fra.


Ambisjonen er å bli en klubb som det skal være attraktivt å spille for, slik at spillere kan spille så lenge som mulig, enten man ønsker å satse eller spille breddehåndball. Man vil også kunne tiltrekke seg spillere og trenere utenfor klubbens naturlige nedslagsfelt.


Ved å slå gruppene sammen i Lommedalens IL vil håndballen nyte godt av et stort og meget veldrevet idrettslag som tar seg av alt det administrative rundt drift av idrettslag, slik at håndballgruppen kan konsentrere seg om det som har med håndball å gjøre.  


Sammenslutningsplanen vil bli lagt fram som egen sak på begge klubbers årsmøter 28.mars, og det vil raskt etter årsmøtenes godkjenning av sammenslåingen avholdes et ekstraordinært årsmøte i håndballgruppa for å velge nytt håndballstyre, fastsette strategisk rammeplan, sportslig rammeplan og vedta revidert budsjett.Interimstyret som har ansvaret for sammenslutningen består av:

Britt Torunn Hove LIL/Håndball

Cathrine Johannessen LIL/Håndball

Odd Arne Marsteinstredet LIL/Hovedstyret

Terje Andersen VBIF

Bjørge Kraft VBIF

Thomas Grøndahl VBIF


0 Kommentar

Årsmøte i Vestre Bærum

Postet av Vestre Bærum IF den 22. Feb 2019

Årsmøte i Vestre Bærum


Årsmøte i Vestre Bærum blir torsdag 28.mars klokken 18:00


Sted:      Skollerudveien 31, Bærums Verk (Klubbhuset)

Dato:     Torsdag 28.mars.2019

Tid:        18:00

 

Agenda:

  • Godkjenning av møteinnkalling
  • Godkjenning av dagsorden
  • Valg av referent og møteleder
  • Valg av to møtedeltakere til å undertegne protokollen
  • Godkjenning av årsberetning for 2018
  • Godkjenning av regnskap for 2018
  • Årsmøtet vedtar sammenslutning av Vestre Bærum IF med Lommedalens IL i tråd med framlagt sammenslutningsplan.


Årsmøtet avsluttes og ekstraordinært årsmøtet for det nye idrettslaget. Dette starter kl. 20.00 i klubbhuset i Lommedalen.


Med vennlig hilsen,

Styret Vestre Bærum Idrettsforening
0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline