Klubben søker nytt styremedlem / økonomiansvarlig fra 2017

Postet av Vestre Bærum IF den 21. Des 2016

Vestre Bærum ønsker å takke Steinar Børstad for hans engasjement og bidrag til klubben som styremedlem og økonomiansvarlig!


Fra januar 2017 trenger klubben en ny person til å overta denne rollen. Kunne du tenke deg, eller kjenner du noen som kunne passet til denne rollen, kontakt daglig leder Eirik F. Wartiainen, eirik.f.wartiainen@gmail.com / 93085857.

0 Kommentar

Styremøtet 11.10.2016

Postet av Vestre Bærum IF den 11. Okt 2016

Styremøte 11.10.2016
Tilstede: Svein Roar, Christian, Rolf, Steinar, Erik og Eirik


Agenda/Referat:

1.Åpen hall
ca. 20 deltakere. Halltid er tildelt fredager mellom 21-2300.
Erik/Eirik utreder/søker om bevilling fra kommunen innen frist 01.11.


2. Utvalgene/ Utvalgsinfo

Plassering av utvalgsmedlemmer i utvalgene - Se vbhk.no.

Eirik purrer opp lagene ift. utvalgsrepresentanter og fordeler disse i samarbeid med utvalgslederne. Status? Det er kommet inn en til økonomi, og en til drift-, anlegg og arrangement. Eirik fortsetter søket mot de 6-7 lagene som enda ikke har representant. Tas opp på lagledermøte.

Marked- og økonomiutvalget:
Første oppgave er å konstituere utvalget for tildeling av oppgaver og ansvar etter neste styremøte. Utvalgsleder utfører.

Drift-, anlegg- og arrangementutvalget:
Fungerer bra og er konstituert

Kommunikasjonsutvalget:
Første oppgave er å konstituere utvalget for tildeling av oppgaver og ansvar etter neste styremøte. Utvalgsleder utfører.

Aktivitetsutvalget:
Første oppgave er å konstituere utvalget for tildeling av oppgaver og ansvar etter neste styremøte. Utvalgsleder utfører.


3. Økonomi
Gjennomgang av økonomisk status foreningen forberedes til neste styremøte. Budsjettkontroll
Gjennomgang av økonomisk status for håndballen forberedes til neste styremøte. Budsjettkontroll
Gjennomgang av økonomisk status for barneidretten forberedes til neste styremøte. Ingen oversikt.

Budsjetter lastes opp som styringsdokumentasjon på vbhk.no, samt i styrearkiv- Eirik gjør dette.

Alle lag har nå egne lagskonti. Hipp hipp hurra!!4. Klubbhuset/Hallfasiliteter
Det må inngås leiekontrakt med LIL ift. kiosklokale og garderober. Eirik besørger dette, og frist fastsettes.

Kjøkken må rives/rehabiliteres pga. maurinvasjon og skadeutredning/behandling av dette. Eirik utreder kostnader og muligheter for dette i samarbeid med Svein Roar.

For øvrig må det organiseres og gjennomføres rydde- og rehabdugnad. Eirik organiserer.

Internett er nå tilgjengelig i hallen - med god dekning.


5. Trenersituasjon/ kontrakter
Alt ok, men mangler kontraktsigerning. Eirik besørger dette.


6. Halltid/Treningstider/Sommertrening.
Treningstider for sesongen er fordelt.
Sommertreningen evalueres i lagledermøtet. Avsettes 30s min til dette i neste møte. Konklusjonen er at de fleste er godt fornøyd, men at det ønskes et bedre system for fordeling av ubenyttet tid. Videre ønskes plan for sammenslåtte lag i sommertreningen.

7. Sportsboder og utstyr
Nytt utstyr er kjøpt inn.

8 Samarbeid med andre foreninger- BVHIF
Ingen fremdrift i perioden

9. Eventuelt

Sponsorgenser - Eirik utreder muligheter med Verket sport

Klistervask - Fungerer bra nå.

Innsamling av drakter må gjennomføres snarest – Eirik har kontroll på draktene

Svein Roar :)
0 Kommentar

Styremøtet 22.08.2016

Postet av Vestre Bærum IF den 11. Okt 2016

Styremøte 22.08.2016
Tilstede: Svein Roar, Christian, Rolf, Line, Steinar, Erik og Eirik


Agenda/Referat:

1.Åpen hall
Halltid er tildelt fredager mellom 21-2300, men Eirik utreder mulighet for 20-2200 som alternativ.
Erik avtaler direkte med Marianne ift. vakter som tidligere. Erik/Eirik utreder/søker om bevilling fra kommunen innen frist 01.11. Muligheter for ekstra bevilling for 3t?


2. Utvalgene/ Utvalgsinfo

Plassering av utvalgsmedlemmer i utvalgene - Se vbhk.no.

Eirik purrer opp lagene ift. utvalgsrepresentanter og fordeler disse i samarbeid med utvalgslederne. Status? Det er kommet inn en til økonomi, og en til drift-, anlegg og arrangement. Eirik fortsetter søket mot de 6-7 lagene som enda ikke har representant. Tas opp på lagledermøte.

Marked- og økonomiutvalget:
Første oppgave er å konstituere utvalget for tildeling av oppgaver og ansvar etter neste styremøte. Utvalgsleder utfører.

Drift-, anlegg- og arrangementutvalget:
Første oppgave er å konstituere utvalget for tildeling av oppgaver og ansvar etter neste styremøte. Utvalgsleder utfører.

Kommunikasjonsutvalget:
Første oppgave er å konstituere utvalget for tildeling av oppgaver og ansvar etter neste styremøte. Utvalgsleder utfører.

Aktivitetsutvalget:
Første oppgave er å konstituere utvalget for tildeling av oppgaver og ansvar etter neste styremøte. Utvalgsleder utfører.

Oppsummering og status for J01, Laget ser ut til å rakne som følge av konflikter som har medført at trener/ass.trener/lagleder har trukket seg- og fordi naboklubber står med åpne armer. Eirik følger opp ift. status, for å avstemme hvor mange som evt ønsker et tilbud hos oss, og evt hva slags.

Seniorlag/Damer er etablert.

Eirik legger ut Informasjon om lisensalternativer/lisensbetaling på nettsidene våre.

3. Økonomi
Gjennomgang av økonomisk status foreningen forberedes til neste styremøte.
Gjennomgang av økonomisk status for håndballen forberedes til neste styremøte.
Gjennomgang av økonomisk status for barneidretten forberedes til neste styremøte.

Budsjetter lastes opp som styringsdokumentasjon på vbhk.no, samt i styrearkiv- Eirik gjør dette.

4. Klubbhuset
Det må inngås leiekontrakt med LIL ift. kiosklokale og garderober. Eirik besørger dette.

Kjøkken må rives/rehabiliteres pga. maurinvasjon og skadeutredning/behandling av dette. Eirik utreder kostnader og muligheter for dette i samarbeid med Svein Roar.

For øvrig må det organiseres og gjennomføres rydde- og rehabdugnad. Eirik organiserer.


5. Trenersituasjon/ kontrakter
Mangler trener til J00, samt 99/98 med mindre det her inngås treningssamarbeid med nytt damelag hvor Asdis Sigurdardottir går inn som spillende trener. Eirik hører med Thomas ift. J00-trener.


6. Halltid/Treningstider/Sommertrening.
Treningstider for sesongen er fordelt.
Sommertreningen evalueres i lagledermøtet. Avsettes 15min til dette i neste møte.

7. Sportsboder og utstyr
Følges opp på neste møte. Thomas og Joar setter opp utstyrsliste

8 Samarbeid med andre foreninger- BVHIF
Ingen fremdrift i perioden

9. Eventuelt
Aktivitetsutvalget er uten leder (styremedlem) ettersom kandidaten måtte trekke seg av personlige årsaker. Her må vi finne ny kanidat. Eirik utfører det praktiske her inntil ny person er rekruttert. Ingen kandidater funnet - søk fortsetter.

Sponsorgenser - Eirik utreder muligheter med Verket sport

Klistervask - Aktivitetsutvalget ser på nye rutiner for frekvens mv

Innsamling av drakter må gjennomføres snarest – Eirik har kontroll på drakteneSvein Roar :)
0 Kommentar

Barneidrett / allidrett

Postet av Vestre Bærum IF den 15. Aug 2016

Aktivitets- og treningstilbud for barn siste år før skole og for barn i 1. og 2. klasse. Her får barna prøvd masse ulike idrettsaktiviteter. Påmelding åpner 15.august!


En flott innføring til idretten for barn.

Påmeldingfrist er 04.09.16 klokken 18:00 - Oppstart 05.09.16 klokken 18:00


Kontaktperson for barneidretten:

Jon Per Nygaard

90753111Påmelding via linken under:

https://www.deltager.no/participant/arrangement.as...


0 Kommentar

Intensjonsavtale om mulig sammenslåing inngått mellom Vestre Bærum IF & Bærums Verk Hauger IF

Postet av Vestre Bærum IF den 23. Jun 2016


Informasjon om mulig sammenslåing Vestre Bærum IF og Bærums Verk Hauger IF

Vestre Bærum Idrettsforening (VBIF) og Bærums Verk Hauger Idrettsforening (BVH) har inngått en intensjonsavtale om å utrede og evt. tilrettelegge en mulig sammenslåing av idrettslagene.

Partene er av den oppfatning at idretten er en særdeles viktig sosial og holdningsskapende faktor i barn og unges oppvekst og utvikling – og har hatt perspektiv på hva er best for barna og ungdommene i området, på tvers av idrettslag, idretter og gamle mønstre. Som en organisasjon tuftet på frivillighet og engasjement, så må vi ikke glemme hva som er grunntanken – idrettsglede for alle.

Hovedutfordringen er å ha store nok årskull/mange nok aktive utøvere og tilstrekkelig antall kompetente ressurspersoner til å kunne differensiere slik at alle som ønsker å delta blir godt nok ivaretatt. Alle idretter opplever stort frafall blant tenåringene, og vi ønsker å organisere håndballtilbudet, og idretten for øvrig, slik at alle barn og ungdommer har et reelt og godt tilbud som er attraktivt.

Partene er av den oppfatning at det kan og bør være stordriftsfordeler ift. økonomi, drift og vedlikehold, organisering av tilbud og en felles/større administrasjon i et større idrettslag. Prosessen baserer seg videre på erkjennelsen av at det er for mange idrettslag i vår region, og følgelig at sammenslåing i den hensikt å skape ny identitet med større geografisk nedslagsfelt, gir langt bedre aktivitets-, konkurranse- og driftsrelaterte forutsetninger.

Den videre prosessen er at representanter fra begge idrettslagene vil arbeide med å gjennomgå og avdekke eiendeler, rettigheter, forpliktelser og andre forhold som det må tas hensyn til før et endelig forslag til vedtak om sammenslåing fremmes. Vi oppfordrer med dette alle medlemmer i begge idrettsforeningene til fremme synspunkter, forslag og spørsmål til sine styrer. De generelle erfaringer fra tilsvarende sammenslåinger er positive, og at idrettslig aktivitet har økt i antall og frafallet er redusert.

VBIF og BVH håper at det videre arbeidet i denne saken ikke «strander på gamle forestillinger» eller redsel for noe nytt. Initiativet er positivt ladet og kan samlet gi alle medlemmer og utøvere både sportslig og sosial fremgang.

Dersom du har kommentarer eller innspill i saken inviteres du til å fremme disse som kommentar til artikkelen her.

intensjonsavtale_vbif_bvhif_2016.pdf


Rykkinn og Helset, 20. juni 2016

Svein Roar Holt & Sigurd Carson

Styreledere i VBIF & BVHIF0 Kommentar

Tidligere landslagsspiller klar for trenerrolle i Vestre Bærum IF!

Postet av Vestre Bærum IF den 10. Jun 2016

Vi har gleden av å meddele at tidligere islandsk landslagsspiller skal trene damelaget vårt fra høsten!


Asdis Sigurdardottir er engasjert som spillende trener for vårt nye damelag. Asdis er tidligere Islandsk kvinnelandslagsspiller, og har sogar deltatt i både EHF CL & Cup med det Islandske topplaget Stjærnan. Asdis ble forøvrig tildelt prisen som beste høyreback i 2. divisjon for kvinner i 2016 hvor hun deltok som «leiesoldat» for Stryn. Nå blir hun altså spillende trener for Vestre Bærum IF.


Vi ønsker Asdis velkommen til klubben, og gleder oss til en spennende høst!


0 Kommentar

Agenda Styremøte 06.06.2016 kl. 1900 på klubbhuset

Postet av Vestre Bærum IF den 6. Jun 2016

Tilstede: Svein Roar, Christian, Rolf, Line, Steinar, Erik og Eirik


Agenda/Referat: (Agendaen er fast og bygger på referat fra forrige møte. Evt. nye saker til dette møtet er merket rødt.)

1. Utvalgene/ Utvalgsinfo
Plassering av utvalgsmedlemmer i utvalgene - Se vbhk.no.

Eirik purrer opp lagene ift. utvalgsrepresentanter og fordeler disse i samarbeid med utvalgslederne. Status? Det er kommet inn en til økonomi, og en til drift-, anlegg og arrangement. Eirik fortsetter søket mot de 6-7 lagene som enda ikke har representant. Tas opp på lagledermøte.

Utvalgsledere innkaller til oppstartsmøte ila juni for utredning og planlegging av oppgaver samt fordeling av ansvar. Styremøtet tidlig i juni definerer arbeidsoppgaver for utvalgene.

Marked- og økonomiutvalget: Gjennomfører
Første oppgave er å konstituere utvalget for tildeling av oppgaver og ansvar etter neste styremøte. Utvalgsleder utfører.

Drift-, anlegg- og arrangementutvalget: Gjennomfører
Første oppgave er å konstituere utvalget for tildeling av oppgaver og ansvar etter neste styremøte. Utvalgsleder utfører.

Kommunikasjonsutvalget:
Første oppgave er å konstituere utvalget for tildeling av oppgaver og ansvar etter neste styremøte. Utvalgsleder utfører.

Aktivitetsutvalget:
Første oppgave er å konstituere utvalget for tildeling av oppgaver og ansvar etter neste styremøte. Utvalgsleder utfører.

- Oppsummering og status for J01, Laget ser ut til å rakne som følge av konflikter som har medført at trener/ass.trener/lagleder har trukket seg- og fordi naboklubber står med åpne armer. Eirik følger opp ift. status, for å avstemme hvor mange som evt ønsker et tilbud hos oss, og evt hva slags.

2. Økonomi
Gjennomgang av økonomisk status foreningen forberedes til neste styremøte.
Gjennomgang av økonomisk status for håndballen forberedes til neste styremøte.
Gjennomgang av økonomisk status for barneidretten forberedes til neste styremøte.

Budsjetter lastes opp som styringsdokumentasjon på vbhk.no, samt i styrearkiv- Eirik gjør dette.

3. Serieforberedelser håndball. (Forts. fra forrige møte)
Lag- og dommerpåmelding er gjennomført. VBHK.no ajourføres med lagene for sesongen 2016/17, samtidig som det publiseres artikkel som redegjør for påmeldingen. Egen artikkel lages for oppmeldingen av damelag. - Eirik. D
Avstemming av lagspåmelding må gjøres. Viktig og haster!


4. Sommertrening.
Eirik gjør fordeling i samarbeid med Joar og Thomas

5. Trenersituasjon/ kontrakter
Mangler trener til J00, samt 99/98 med mindre det her inngås treningssamarbeid med nytt damelag hvor Asdis Sigurdardottir går inn som spillende trener. Eirik hører med Thomas ift. J00-trener.

6. Klubbhuset
Det må inngås leiekontrakt med LIL ift. kiosklokale og garderober. Eirik besørger dette i samarbeid med Svein Roar.

Kjøkken må rives/rehabiliteres pga. maurinvasjon og skadeutredning/behandling av dette. Eirik utreder kostnader og muligheter for dette i samarbeid med Svein Roar.

For øvrig må det organiseres og gjennomføres rydde- og rehabdugnad. Eirik organiserer.


7. Halltid neste sesong
Eirik følger opp ift. fordelingsmøtet og utarbeider forslag i samarbeid med Joar og Thomas.
Eirik skal ha møte med Jarle for å avstemme hallsamarbeid.

8. Sportsboder og utstyr
Følges opp på neste møte. Thomas og Joar setter opp utstyrsliste

9. Samarbeid BVHIF
Svein Roar, Rolf og Eirik har innledende møter med BVHIF ift. samarbeid, og redegjør for dette i neste møte.

Forslag til vedtak:
Styreleder, Nestleder, kommunikasjonsansvarlig, økonomiansvarlig samt daglig leder fastsettes som arbeidsutvalg for planlegging og utarbeidelse av samarbeidsavtale mellom BVHIF & VBIF jf. fremlagt intensjonsavtale, og som styreleder/daglig leder samtidig gis rett til å signere på vegne av foreningen. Samarbeidet forutsetter fra VBIFs side at endelig "klubbløsning" samsvarer med intensjonen bak etablering av "Vestre Bærum IF", og at "håndballen" gis bedre drifts- og aktivitetsforutsetninger enn tilfellet vil være uten slikt samarbeid. Det presiseres at intensjonsavtalen på ingen måte er bindende, og at arbeidsutvalget med dette IKKE samtidig gis noe mandat til å inngå noen form for bindende avtale om samarbeid. Dette må besluttes av medlemmene ved årsmøtet.

Votering: Enstemmig vedtatt

10. Eventuelt
Aktivitetsutvalget er uten leder (styremedlem) ettersom kandidaten måtte trekke seg av personlige årsaker. Her må vi finne ny kanidat. Eirik utfører det praktiske her inntil ny person er rekruttert. Ingen kandidater funnet - søk fortsetter.

Sponsorgenser - Eirik utreder muligheter med Verket sport

Klistervask - Aktivitetsutvalget ser på nye rutiner for frekvens mv

Innsamling av drakter må gjennomføres snarest - Avstem prosess med laglederne i lagledermøtet.

Svein Roar :)
0 Kommentar

Damelaget vårt ønsker flere spillere til kommende sesong!

Postet av Vestre Bærum IF den 31. Mai 2016

Som en del av satsingen rundt jentehåndballen i klubben, har vi til kommende sesong meldt opp et senior damelag! Med store spillergrupper blant de yngre årskullene, ønsker vi et tett samarbeid blant jentelagene med gode muligheter for hospitering.


Laget skal trenes av spillende trener og tidligere landslags- og EHF Champions League spiller, Asdis Sigurdardottir.


Er du interessert i å være med eller kjenner noen som kan være det, ta kontakt med daglig leder Eirik Frisnes Wartiainen: eirik.f.wartiainen@gmail.com / 930 85 857.


Vi starter sesongoppkjøringen mandag 15.august!0 Kommentar

Treningstider i Helsethallen i sommer

Postet av Vestre Bærum IF den 17. Mai 2016

Vedlagt finner dere fordelingen av treningstidene i Helsethallen for sommeren 2016


Treningstider Håndball Helsethallen sommer 2016


0 Kommentar

Fredrikstad Cup

Postet av Vestre Bærum IF den 12. Mai 2016

Vi gleder oss til Fredrikstad Cup denne helgen!


Håper alle trenere, lagledere, foreldre og spillere er klare for en fantastisk helg i Fredrikstad med mye håndball og sosialt samvær!


Klubben stiller med to griller, brus, ketchup, sennep, sprøstekt løk og noen pakker lomper og pølsebrød (det anbefales at lagene selv handler inn dette). Lagene har selv ansvar for å handle inn grillmat og evt. annet tilbehør.


Viktige tidspunkter og kampoppsett finner dere under vedlagte linker:

http://www.fredrikstadcup.no/opplevelser

http://www.fredrikstadcup.no/oppsett/kamp


Nyt helgen og lykke til!


0 Kommentar

Agenda/ Referat Styremøte 03.05.2016 kl. 1900 på klubbhuset

Postet av Vestre Bærum IF den 3. Mai 2016

Tilstede: Eirik, Svein Roar, Rolf, Line, Christian

Agenda:

1. Utvalgene/ Utvalgsinfo
Plassering av utvalgsmedlemmer i utvalgene - Se vbhk.no.

Eirik purrer opp lagene ift. utvalgsrepresentanter og fordeler disse i samarbeid med utvalgslederne.

Utvalgsledere innkaller til oppstartsmøte ila juni for utredning og planlegging av oppgaver samt fordeling av ansvar. Styremøtet tidlig i juni definerer arbeidsoppgaver for utvalgene.

Marked- og økonomiutvalget:
Første oppgave er å konstituere utvalget for tildeling av oppgaver og ansvar etter neste styremøte. Utvalgsleder utfører.

Drift-, anlegg- og arrangementutvalget:
Første oppgave er å konstituere utvalget for tildeling av oppgaver og ansvar etter neste styremøte. Utvalgsleder utfører.

Kommunikasjonsutvalget:
Første oppgave er å konstituere utvalget for tildeling av oppgaver og ansvar etter neste styremøte. Utvalgsleder utfører.

Aktivitetsutvalget:
Første oppgave er å konstituere utvalget for tildeling av oppgaver og ansvar etter neste styremøte. Utvalgsleder utfører.

2. Økonomi
Gjennomgang av økonomisk status foreningen forberedes til neste styremøte.
Gjennomgang av økonomisk status for håndballen forberedes til neste styremøte.
Gjennomgang av økonomisk status for barneidretten forberedes til neste styremøte.

Budsjetter lastes opp som styringsdokumentasjon på vbhk.no, samt i styrearkiv- Eirik gjør dette.

3. Serieforberedelser håndball.
Lag- og dommerpåmelding er gjennomført. VBHK.no ajourføres med lagene for sesongen 2016/17, samtidig som det publiseres artikkel som redegjør for påmeldingen. Egen artikkel lages for oppmeldingen av damelag. - Eirik. D


4. Sommertrening.
Eirik gjør fordeling i samarbeid med Joar og Thomas

5. Trenersituasjon/ kontrakter
Behandles videre i junimøtet

6. Klubbhuset
Det må inngås leiekontrakt med LIL ift. kiosklokale og garderober. Eirik besørger dette i samarbeid med Svein Roar.

Kjøkken må rives/rehabiliteres pga. maurinvasjon og skadeutredning/behandling av dette. Eirik utreder kostnader og muligheter for dette i samarbeid med Svein Roar.

For øvrig må det organiseres og gjennomføres rydde- og rehabdugnad. Eirik organiserer.


7. Halltid neste sesong
Eirik følger opp ift. fordelingsmøtet og utarbeider forslag i samarbeid med Joar og Thomas.

8. Sportsboder og utstyr
Følges opp på neste møte.

9. Eventuelt
Aktivitetsutvalget er uten leder (styremedlem) ettersom kandidaten måtte trekke seg av personlige årsaker. Her må vi finne ny kanidat. Eirik utfører det praktiske her inntil ny person er rekruttert.

Sponsorgenser - Eirik utreder muligheter med Verket sport

Svein Roar, Rolf og Eirik har innledende møter med BVHIF ift. samarbeid, og redegjør for dete i neste møte.

Svein Roar :)
meeting.jpg


0 Kommentar

Forberedelse til sesongen 2016/17

Postet av Vestre Bærum IF den 31. Mar 2016

Hei,


Sesongen 2016/17 nærmer seg og klubbens frist for påmelding av lag er 01.05.16.

For at styret skal ha tid til å samordne og gjennomføre påmeldingen er klubbens interne frist satt til 20.04.16


Det bes derfor om at laglederne for hver enkelt treningsgruppe melder tilbake i kommentarfeltet under følgende informasjon innen 20.04.16


Kjønn/ årsklasse/ Født/Treningsgruppe nr. (Eks: BVIF J12, 2003,TRG1)
Antall ønskede serielag påmeldt med navn og nivå - Eks: 2 LAG, VBIF 1 (N1), VBIF 2 (N2):
Ønsket påmelding i andre av RØNs spilltilbud og arrangementer:

Antall utøvere i satningsgruppen:
Antall utøvere i breddegruppen:


Hovedtrener med kontaktinfo:
Assistenttrener med kontaktinfo:
Treningsgruppeleder med kontaktinfo:
Lagleder med kontaktinfo:
Omberammingsansvarlig med kontaktinfo:
Styre- og utvalgsrepresentant med kontaktinfo:

Redegjørelse for ønsker og behov knyttet til treningstid, trenere, utstyr, hospitering, bredde- og satsningssegmentering mv.:


NB!
Med unntak av punkt vedrørende trener og assistenttrener må alle ovenstående punkter fylles ut og nedtegnes som kommentar her innen 15.04.2014 for at treningsgruppen skal kunne påregne deltakelse i RØNs spilltilbud den kommende sesongen.


Vennlig hilsen styret


13 Kommentarer

Klubbens kontaktinformasjon endret

Postet av Vestre Bærum IF den 16. Mar 2016

Hei,


I øyeblikket fungerer ikke daglig leder's e-post, dagligleder@helset.no.

Alle henvendelser sendes til eirik.f.wartiainen@gmail.com

E-poster som er sendt i løpet av de siste to ukene, er det fint om sendes på nytt, også informasjon om politiattester.


Vennlig hilsen,

Styret


0 Kommentar

Innkalling til årsmøte i Vestre Bærum Idrettsforening 30.mars.2016 klokken 19:00

Postet av Vestre Bærum IF den 2. Mar 2016

Styret kaller med dette inn til årsmøte i Vestre Bærum Idrettsforening 30.mars.2016 kl. 19:00


Agenda:

 • Godkjenning av møteinnkalling
 • Godkjenning av dagsorden
 • Valg av referent og møteleder
 • Valg av to møtedeltakere til å undertegne protokollen
 • Godkjenning av Årsberetning
 • Godkjenning av Regnskap
 • Fastsettelse av kontingent - Uendret fra i fjor
 • Fastsettelse av Budsjett 2016
 • Avvikling av fotballgruppen jf. vedtak fra årsmøtet 2015
 • Valg, og beslutning om endret organisering jf. vedtak fra håndballgruppens årsmøte


Vel møtt!


Vennlig hilsen

Styret VBIF


Innkalling årsmøte Vestre Bærum IF 30.03.2016

Årsberetning håndball

Årsberetning VBIF 2015-16

Revisors beretning for 2015 VBHK


0 Kommentar

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 25.02.16

Postet av Vestre Bærum IF den 11. Feb 2016

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I VESTRE BÆRUM IDRETTSFORENING


Sted: Skollerudveien 31, Bærums Verk - Klubbhuset

Dato: 25.februar.2016

Tid: 19:00 - 20:00


Styret viser til lov for Vestre Bærum IF, §17 punkt 3, som sier at når første ekstraordinære møte ikke ble vedtaksført, gjennomføres møte uten krav til minimumsdeltakelse. Minner om at alle medlemmer over 15 år med medlemskap i minst en måned kan stille.


Agenda:

1. Godkjenning av møteinnkalling.


2. Godkjenning av dagsorden.


3. Fremlegg av revisjonsdokumentasjon for 2014 signert av Birgithe Helland Nilsen, Rolf Jullum, Sverre Wang, Frank Hammer, Erik Myhre og Stein Petter Johnsen.

Vedlagte revisjonsberetninger foreligger i styrearkiv og legges frem på møte.


4. Valg av to nye revisorer for 2015 for VBIF og to for VBHK:

Rolf Skaare Jullum, Nina Hvistendahl, Birgithe Helland Nilsen og Anne R. Johansen.


Med vennlig hilsen


Styret Vestre Bærum IF


0 Kommentar

Referat styremøte 01.02.2016

Postet av Vestre Bærum IF den 4. Feb 2016

1. Gjennomgang årshjul

 • Internfrist for kartlegging av kvotedommere til neste sesong - frist 15.februar. Esra styrer.
 • Internfrist beretninger - frist 15.februar. Alle fire revisorer for 2015 er på plass.
 • Søknad LAM midler - frist 25.februar. Eirik styrer.
 • Årsmøte håndball er satt til onsdag 16.mars klokken 19:00 - innkalling sendes ut senest 16.februar. Eirik sender ut innkalling.
 • Årsmøte hovedstyre er satt til onsdag 30.mars klokken 19:00 - innkalling sendes ut senest 30.februar. Eirik sender ut innkalling.
 • Hallsøknad til Bærum kommune - frist 01.mars. Eirik og Christian styrer. Eirik kontakter Bærum kommune for å undersøke om muligheter for driftsavtale.
 • Internfrist bredde/satsningsskjema - frist 01.mars. Christian styrer.
  • Dette punktet ble revurdert på lagledermøte samme dag, og besluttet at lagene/spillerne som fylte ut skjema i fjor ikke nødvendigvis trenger å gjøre dette igjen i år. En rapport fra lagleder skal uansett sendes til daglig leder/styret.

2. Sportslig rammeplan / strategisk rammeplan

 • Sportslig rammeplan skal revideres. Christian styrer. Også i gruppen for å utvikle sportslig rammeplan: Eirik, Rolf og Kristin.
 • Strategisk rammeplan skal revideres. Svein Roar styrer. Også i gruppen for å utvikle strategisk rammeplan: Geir og Kristin.


3. Økonomi

 • Status økonomi: Ser greit ut. Steinar har kontroll. Fortsatt utestående treningsavgifter for sesongen 2015/16. Disse purres.
 • Møte arrangeres med LIL angående strømregninger og evt. andre utgifter. Eirik organiserer.


4. Diverse

 • Valgkomité: Vi må erstatte minst tre styreverv fra kommende sesong. Kjenner vi noen aktuelle?
 • Endring i styremøtene / lagledermøtene: Styremøte settes fra 18:00 - 19:30 med påfølgende lagledermøte 19:30 - 21:00 de kommende månedene. Styret representeres med minimum to deltagere på lagledermøte i tillegg til daglig leder. Det rulleres på hvem som stiller fra styret. Eirik setter opp oversikt. På møte 07.mars stiller hele styret. Informasjon om dette sendes ut til laglederne og ble tatt opp på lagledermøte 01.februar.
 • Tilstandsrapport Helsethallen: Vi rapporterer inn feil på lydanlegg samt problemer med resultatanlegg innimellom pga ekstra lås.
 • Arrangement: Eirik styrer innkjøp av enkel kortterminal til bruk i hallen ved arrangement.


Neste styremøte blir mandag 07.mars klokken 18:00 - 19:30 med påfølgende lagledermøte 19:30 - 21:00. Ønskelig at samtlige i styret blir til klokken 21:00.


1 Kommentar

Vestre Bærum IF med ny hjemmeside

Postet av Vestre Bærum IF den 13. Jan 2016

All informasjon fra klubben finner du på www.vbhk.no


0 Kommentar

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Postet av Vestre Bærum IF den 9. Jan 2016

Styret kaller inn alle klubbens medlemmer til ekstraordinært årsmøte mandag 25.01.16 klokken 19:30 - 21:00.


Agenda finnes i invitasjons vedlegget.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte


Vennlig hilsen styret


2 Kommentarer

Levert avIdrettenOnline