Fellescup 2016

Postet av Vestre Bærum IF den 16. Nov 2015

Styret har vedtatt at Fredrikstad Cup blir klubbens fellescup i 2016!


Fredrikstad Cup ble i 2015 historiens største håndballcup i Norge med 671 deltagende lag! I 2016 satser de enda større! Cupen arrangeres i pinsen, mellom 13. - 16.mai. 2016


Klubben er invitert og melder på alle lagene i en felles påmelding. Dette betyr at alle lagledere må sende en bekreftelsesmail til daglig leder på om de skal delta på cupen innen mandag 23/11. Skal gruppen ha med mer enn ett lag, må dette også poengteres.


Påmelding av spillere og mer informasjon om cupen kommer på nyåret. Se ellers link:

http://www.fredrikstadcup.no/


Vennlig hilsen styret


0 Kommentar

Årsmøte Vestre Bærum IF

Postet av Vestre Bærum IF den 24. Feb 2015

Årsmøte for Vestre Bærum IF (tidligere Helset IF) avholdes i klubbhuset i Skollerudveien 31 på Bærums Verk man 23 mar -15 kl 2000. Innkalling og agenda finnes i vedlegget. Ytterligere informasjon vil bli lagt ut nærmere årsmøte - f eks skal budsjett og regnskap behandles på de respektive gruppenes årsmøter i forkant av hovedlagets årsmøte.

Innkalling til ordinært årsmøte i Vestre Bærum Idrettsforening 23 mars 2015.pdf

Konsolidert regnskap HIF 2014.pdf

Konsolidert balanse HIF 2014.pdf

Årsberetning HIF 2014.pdf

Regnskap hovedlag 2014.pdf

balanse HL 2014.pdf


0 Kommentar

Helset fotball går sammen med Lommedalen

Postet av Vestre Bærum IF den 14. Jan 2015

På det ekstraordinære årsmøte 7 januar ble det enstemmig besluttet å slå sammen fotballgruppene i Lommedalen IL og Helset IF samt å endre Helsets IFs navn til Vestre Bærum Idrettsforening (VBIF). Dette innebærer i praksis at alle lag under juniornivå vil bli meldt opp som Lommedalen for kommende sesong. Junior- og seniorlaget er allerede oppmeldt i seriespillet som Helset IF og vil av den grunn ikke bli overført til Lommedalen før 2016-sesongen.

For å lede det praktiske arbeidet med å slå de to klubbenes fotballgrupper sammen vil det bli etablert et interimsstyre som vil fungere frem til klubbenes ordinære årsmøter i mars/april. For at Helset skal få med seg noe av klubbens ideer og filosofi inn i den sammenslåtte klubben er vi avhengige at våre medlemmer fortsetter å engasjere seg gjennom bl a å stille som styrerepresentanter i det nye styret som altså skal velges til våren. Dersom du har lyst til å gjøre en innsats her kan du kontakte daglig leder i Helset (dagligleder@helset.no) eller leder for fotballgruppen Espen Strand (espst2@online.no).

Det var forøvrig gledelig at hele 50 medlemmer/foresatte møtte opp på årsmøte og at altså alle stemte for styrets forslag (dette ligger ved innkallingen til årsmøte - se egen sak lenger ned på hjemmesiden).

Som mange kanskje allerede vet er Lommedalen i ferd med å anlegge ytterligere en kunstgressbane der hvor de tidligere hadde grusbane. Det innebærer et enda bedre tilbud til våre unge og ambisiøse forballspillere, men det koster naturlig nok en del. Som en del av finansieringen selger Lommedalen andeler av banen. De som er interessert i å kjøpe en slik andel kan gå inn på klubbens hjemmesider; (http://lil.no/avdelinger/fotball/sysmappe-fotball/nyheter-detalj/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=555&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1151&cHash=5a8786168b).

0 Kommentar

Innlogging på Min Idrett

Postet av Vestre Bærum IF den 14. Jan 2015

Som de fleste av våre medlemmer har registrert så har Helset begynt å bruke Klubbadmin som medlemsregister. Herfra sendes det bl a ut fakturaer for medlemskontingent og treningsavgift. Disse kommer til syne hos medlemmene gjennom Min Idrett. For å kunne bruke Min Idrett må man logge seg inn med brukernavn og passord. Dette har vist seg litt problematisk for mange. Den feilen som oftest gjøres er at det blandes brukernavn/mailadresser og passord. Ofte etableres det flere brukere/profiler med ulike brukernavn/mailadresse. Jeg skal nedenfor forsøke bidra til at alle kommer seg inn på Min Idrett. Det vil være helt nødvendig i tiden fremover fordi det er denne kanalen vi kommer til å bruke for fakturering, påmeldinger ol. Vi må altså ha inn alle våre medlemmer.

Nye brukere går inn på minidrett.no og klikker på "ny bruker" øverst i bilde. Derfra følger man instruksjonene og legger inn nødvendig data. Husk at det er foresatte som skal opprette bruker/profil dersom disse skal betale fakturaene (det normale for barn under 18 år). Når brukeren/profilen er opprettet, kan familiemedlemmer legges til ("legg til familie"). Da vil fakturaen/betalingskravet normalt dukke opp i handlekurven.

Når klubben sender ut en faktura til et medlem, opprettes automatisk en ny bruker på de som får fakturaen. Normalt skal man da klikke på "glemt brukernavn/passord", men det er vanskelig å vite hvilket brukernavn (evt mailadresse) en da skal oppgi. Kommer man ikke inn denne veien (fordi du ikke kan identifiseres i Min Idrett), kan man avslutte denne prosessen og i stedet klikke på "ny bruker". Når man legger inn nødvendig date her (bl a fullt personnummer), vil man til slutt få spørsmål om det er den samme brukeren som en eventuelt allerede har opprettet (duplikat). Dersom det er samme person svarer man ja og går videre. Familiemedlemmer må da også legges til før man får opp et betalingskrav (en faktura) i handlekurven.

Noen få oppretter to brukere, men det vil jeg se av medlemsregisteret (Klubbadmin) og jeg kan slå sammen duplikatene. Jeg kan imidlertid ikke styre tilgangene til Min Idrett. Dersom beskrevne prosedyre ikke fungerer, er de svært behjelpelige på support. Ring 03615 så er jeg rimelig sikker på at de kan hjelpe dere.

0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline