Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2019 i Lommedalens Idrettslag

Postet av Vestre Bærum IF den 13. Nov 2019

Til medlemmene i Lommedalens IL 

                                                                               Lommedalen, 13.11.2019 

                                                                               

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2019 i Lommedalens Idrettslag

Hovedstyret innkaller til ekstraordinært årsmøte som avholdes onsdag 27. november kl. 19.00 i klubblokalet i Lommedalshallen

Til behandling:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4 Foreta følgende valg
   a) Styre for LILs håndballgruppe (se vedlagte innstilling fra valgkomiteen) 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov.


Vel møtt!

Med vennlig hilsen

LILs Hovedstyre

Vedlegg: LILs valgkomités innstilling til nytt styre for håndballgruppen
KLIKK FOR Å LASTE NED -> lil-ekstra-rsm-2019-2.inkalling-ver-3.doc
0 Kommentar

Ekstraordinært årsmøte

Postet av Vestre Bærum IF den 6. Aug 2019

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I VBIF


I sommerferien valgte vi å trekke tilbake innkallingen på det ekstraordinære årsmøte pga ferieavvikling, men vi er pålagt iht regelverket og formelt beslutte nedleggelse av Vestre Bærum. Dette kan kun gjøres av årsmøte.


Det kalles derfor inn til ekstraordinært årsmøte i Vestre Bærum Idrettsforening, tirsdag 20/8-19 klokken 19:00 i klubbhuset vårt ved Helsetbanen.
0 Kommentar

Ekstraordinært gruppemøte 20.mai.2019

Postet av Vestre Bærum IF den 6. Mai 2019

EKSTRAORDINÆRT GRUPPEMØTE VESTRE BÆRUM LOMMEDALENS IL 20. MAI

2019


Ekstraordinært gruppemøte i den sammenslåtte håndballgruppa avholdes i klubblokalet i

Lommedalshallen mandag 20. mai kl 19.


Velkommen til ekstraordinært gruppemøte i den sammenslåtte håndballgruppa mandag 20. mai kl 19

i klubblokalet i Lommedalshallen.


Saksliste:

1. Velkommen og kort beskrivelse av veien fram mot sammenslåingen 1. mai 2019

2. Forslag til strategisk rammeplan 2019-2023

3. Forslag til sportslig rammeplan 2019

4. Orientering om budsjett 2019 for håndballgruppa vedtatt som del av budsjettet for

Lommedalens IL på ekstraordinært årsmøte i Lommedalens IL 28. mars

5. Forslag om justering av budsjettet for 2019

6. Valg av styre og valgkomite


Med vennlig hilsen interimstyret


Vedlegg:

1. Vedtatt sammenslutningsplan (sak 1)

2. Godkjenning fra Akershus Idrettskrets av sammenslåingen av Vestre Bærum IF og

Lommedalens IL (sak 1)

3. Forslag til strategisk rammeplan 2019-2023 (sak 2)

4. Forslag til sportslig rammeplan (sak 3)

5. Vedtatt budsjett for håndballgruppa 2019 (sak 4)

6. Forslag til justering av budsjettet for 2019 (sak 5)

7. Forslag til styre (sak 6)

8. Forslag til valgkomite (sak 6)


Vedlegg 8 etterpubliseres.


Vedlegg 1 Sammenslutningsplan-vbif-lil-2019

Vedlegg 2 Godkjenning av sammenslåing fra Akershus idrettskrets

Vedlegg 3 Strategisk rammeplan VB LIL

Vedlegg 4 Sportslig rammeplan Vestre Bærum LIL 2019 - 2024

Vedlegg 5 Budsjett 2019_håndball_VB LIL 14. mars 2019

Vedlegg 6 Forslag til endring av budsjett

Vedlegg 7 Forslag til styre2 Kommentarer

Årsmøte 2019

Postet av Vestre Bærum IF den 27. Mar 2019

Årsmøte torsdag 28.03.2019


Dagsorden:

Årsmøte 2019


Sakspapirer:

Sammenslutningsplan.vbif-lil.2019

Balanserapport 2018

Resultatrapport 2018

Årsberetning for 2018


Vi tenker på miljøet, så i år vil vi ikke skrive ut sakspapirer til årsmøte. 
0 Kommentar

Vestre Bærum og Lommedalens IL slår seg sammen!

Postet av Vestre Bærum IF den 26. Feb 2019

Lommedalens IL og Vestre Bærum IF slår seg sammen!


Styrene i Lommedalen håndball og Vestre Bærum håndballklubb har arbeidet fram et forslag om å slå sammen håndballgruppene til Lommedalens IL og Vestre Bærum IF. Den nye håndballgruppen vil tilhøre Lommedalens IL.

Forslaget innebærer også at håndballgruppen vil bruke Vestre Bærum LIL som terminlistenavn for alle lag, og at alle skal spille i den blå draktfargen som Vestre Bærum bruker.


Forslaget arbeidet fram av de to håndballstyrene er godkjent av hovedstyret i LIL og styret i Vestre Bærum IF. Forslaget vil bli presentert og stemt over på begge klubbers årsmøter 28.mars 2019.  

Eirik F. Wartiainen, daglig leder i Vestre Bærum IF, vil bli med over som fast ansatt i LIL, og vil som ansatt i LIL arbeide for den nye håndballgruppen.


Det har i noen måneder vært en prosess mellom begge klubber om hvordan man kan skape et best mulig bærekraftig og langsiktig håndballtilbud for barn og unge i Vestre Bærum.

Lommedalens IL og Vestre Bærum IF er derfor glade for nå å ha funnet en løsning som gjør at man kan få til nettopp dette.


Prosessen startet opp fordi klubbene så nødvendigheten av å kunne samarbeide for å kunne opprettholde lag i seriespill samt at begge klubber hadde aldersklasser med for få spillere til å kunne gi et godt trenings- og kamptilbud de kommende årene.

Etterhvert så man også at man var nødt til å foreta grep for å sikre at man skulle kunne gi et håndballtilbud med stabile grupper for bredde og topp i alle årsklasser de neste årene.

Derfor er en sammenslåing av klubbene det nødvendige grepet som er ønskelig for å sikre at gruppene har nok spillere i allerede sårbare grupper, samt at man nå kan utnytte begge klubbers ressurser for å bygge en solid håndballgruppe for fremtiden.

For sesongen 2018/2019 har klubbene hatt et suksessfullt samarbeid om 4. og 6. divisjon kvinner senior, J18 og J16.


Den nye håndballgruppen vil bli en av de aller største i Region Øst, og vil kunne gi et meget godt trenings- og kamptilbud både for topp og bredde. I tillegg til å gi gode sportslige tilbud til de eldste lagene ønsker man også å satse sterkt på de yngste gruppene med håndballskoler i flere haller for å sikre god rekruttering i årene fremover for å bygge robuste årsklasser med nok spillere.


Vestre Bærum LIL vil bli brukt som terminlistenavn på den nye håndballgruppen.

Dette fordi Vestre Bærum i løpet av kort tid har opparbeidet seg et solid navn innen håndballen, med gode guttelag som spiller i både Bring og Lerøyseriene. En annen viktig årsak til å bruke Vestre Bærum-navnet er at klubben nå vil rekruttere spillere fra Lommedalen, Bærums Verk, Rykkinn, Skui, Vøyenenga og Kolsås og da er det naturlig at navnet representerer området alle spillerne kommer fra.


Ambisjonen er å bli en klubb som det skal være attraktivt å spille for, slik at spillere kan spille så lenge som mulig, enten man ønsker å satse eller spille breddehåndball. Man vil også kunne tiltrekke seg spillere og trenere utenfor klubbens naturlige nedslagsfelt.


Ved å slå gruppene sammen i Lommedalens IL vil håndballen nyte godt av et stort og meget veldrevet idrettslag som tar seg av alt det administrative rundt drift av idrettslag, slik at håndballgruppen kan konsentrere seg om det som har med håndball å gjøre.  


Sammenslutningsplanen vil bli lagt fram som egen sak på begge klubbers årsmøter 28.mars, og det vil raskt etter årsmøtenes godkjenning av sammenslåingen avholdes et ekstraordinært årsmøte i håndballgruppa for å velge nytt håndballstyre, fastsette strategisk rammeplan, sportslig rammeplan og vedta revidert budsjett.Interimstyret som har ansvaret for sammenslutningen består av:

Britt Torunn Hove LIL/Håndball

Cathrine Johannessen LIL/Håndball

Odd Arne Marsteinstredet LIL/Hovedstyret

Terje Andersen VBIF

Bjørge Kraft VBIF

Thomas Grøndahl VBIF


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline