Vestre Bærum Håndballklubb

Vestre Bærum Håndballklubb

Gratulerer J13 med 2.plass i Langhus Julecup, nivå 1!!

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 30. Des 2015

Vi gratulerer lagleder Vita Gunnerød, hovedtrener Joar Caspersen og hele J13 som i julen ble nr. 2 i Langhus Julecup, nivå 1!


0 Kommentar

Kampoppsett for vårsesongen 2016

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 17. Des 2015

Kampoppsettet for vårsesongen er publisert.


Vennligst se over for eventuelle endringer for ditt lag.

https://www.handball.no/regioner/region-ost/hovedk...


0 Kommentar

Flyball Cup 2016

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 10. Des 2015

Søndag 03.januar.2016 gjennomføres Flyball Cupen i Rykkinnhallen!


Cupen er foreldredrevet og vi er avhengige av hjelp i kafeteriaen, sekretariatet, kjøkkenet og til baking i forkant av cupen.


Påmeldingsfrist er satt til 15.desember og skjer via lagleder.

Kontaktperson for Flyball Cupen er Johannes Snilstveit: johannsn@online.no / 470 19 707


0 Kommentar

J01 og G00 er representert i Bykampen 2015

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 28. Nov 2015

Norges Håndballforbund Region Øst skal arrangere Bykamp turnering for spillere som er tilknyttet et av spillerutviklingsmiljøene i 14 og 15 årsklassen. Følgende spillere fra Vestre Bærum HK er tatt ut:

J00 Lag Asker:

Katj Dyvesether 2001 Bakspiller venstre VBIF

Celine V. Lia 2001 Kanspiller venstre VBIF

G00 Lag Bærum

Tristan Palagi 2000 Bakspiller venstre VBIF

Denne turneringen ender opp med uttak til bykamp-turneringen i Tronheim 26.-28.-Februar 2016

Vi gratulerer spillerne, og ønsker dem lykke til!

Mer informasjon om innkallingen finner du her:

https://www.handball.no/regioner/region-ost/artikl...


0 Kommentar

Tilsyns- og klistervasklister vinter/vår 2016

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 23. Nov 2015

Oversikten over tilsynsvakter og klistervask fra januar er klar.

Listen ligger også på lagledersiden.


Tilsynsvakt og klistervask vår 15-16


0 Kommentar

Heiaropkonkurransen er avsluttet og vinneren er kåret!

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 9. Nov 2015

heiarop.jpg

Det er med stor glede at vi kan kåre VBHK J03 som vinner av heiarop konkuransen, og vinner av en kveld med brus og pizza og en god håndballkamp i klubbhuset.

Video av vinnerropet kommer om ikke lenge.


0 Kommentar

HÅNDBALLSKOLE 2015-2016

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 2. Okt 2015

Jenter og gutter – 08 og 09


Har du lyst til å begynne å spille håndball?


Vi i Vestre Bærum Håndballklubb (tidligere BVIF og Helset) ønsker alle som har lyst til å spille håndball velkommen til håndballskole.


Vi har to tilbud:

- Rykkinnhallen B, tirsdag fra kl 16.00 – 17.00. Oppstart 6. oktober

- Lesterud skole onsdag 17.00 – 18.00 oppstart 7. oktober


Påmelding skjer ved oppmøte i hallen.


Prisen for håndballskolen er kr. 600,-.

Vestre Bærum Håndballklubb ønsker å hjelpe til å øke selvtilliten hos barna gjennom mestring av spillet, at barna blir sett og tatt på alvor. Engasjerte foreldre stiller opp og bidrar blant annet med å skape trygge og positive rammer rundt spillerne.

Håper vi ser deg på håndballbanen!

0 Kommentar

Dorulldugnad høsten 2015

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 21. Sep 2015

Dato: torsdag 15. oktober 2015

Sted: Helset klubbhus kl 1700 - 2000

Som et utgangspunkt for bestilling bruker vi laglistene, så lagledere MÅ sørge for at disse til enhver tid er oppdatert. (Endringer på laglistene kan sendes til Line.dolmseth@admin.uio.no)

Som tidligere skal vi selge 3 x dopapir og 1x tørkerull. Pris for dette er kr. 1000,-

Selges videre av spilleren for: kr. 250,- pr sekk

Er det noen som vil kjøpe seg fri, er prisen kr. 600,-

Innbetaling til klubben innen: 12. oktober - samlet sum pr lag
Bankkonto: 1627.10.70962 Husk og merke innbetaling med hvilket lag det gjelder.

Denne gangen ønsker vi en beskjed om hvem som skal kjøpes fri, resten av spillere forventes at de skal selge.

Familier med 3 eller flere spillere selger totalt 8 sekker, dvs får sekker for 2 spillere.

Informasjon om frikjøp per lag skal sendes til marianne.gjestrud@kogt.kongsberg.com innen 08. oktober 2015. Husk da spillerens navn og lagtilhørighet.

Husk å informere laget deres om dugnaden i god tid!!!

Styret
0 Kommentar

VIKTIG! Registrering av VBIFs ressurspersoner på minIdrett - styremedlemmer, utvalgsmedlemmer, treningsgruppeledere, lagledere, trenere, omberammingsansvarlige samt utøvere og dommere

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 15. Sep 2015

Hei,

Alle styremedlemmer, utvalgsmedlemmer, treningsgruppeledere, lagledere, trenere, omberammingsansvarlige samt utøvere og dommere må etablere/ oppdatere sin side på MinIdrett og medlemsregistrere seg i Vestre Bærum IF. Dette for at vi skal kunne registrere og administrere rollene, og følgelig for at dere skal kunne fungere i rollene på en måte som samsvarer med det nye systemet til Norges håndballforbund.

I denne forbindelse må den enkelte treningsgruppeleder følge opp utvalgsmedlemmer, lagledere, trenere, omberammingsansvarlige, utøvere for sitt lag, og bekrefte som kommentar her når dette er utført - i tillegg til registrering av seg selv. Kommentaren må dessuten innehold referanse til lag, navn og rolle slik at vi får organisert dette riktig. Vi trenger ikke navn på utøverne, annet enn på den eller de utøvere i gruppen som er født i annet årstall enn laget forøvrig.

Frist: Jo raskere jo bedre, og senest innen 01.10.

Styremedlemmer og dommere besørger slik registrering på minIdrett selv.
https://minidrett.nif.no/
Link til minIdrett

Etter registrering vil klubben tildele nødvendige rettigheter til riktig person, slik at det nye systemet kan tas i bruk.

Det vil bli avholdt et kurs om funksjonalitetene i det nye systemet i forbindelse med et utvidet lagledermøte. Ettersom alle funksjoner enda ikke er ferdig kan vi pt. ikke si noe om når dette vil finne sted. Det kan derimot sies at systemet så langt ser svært bra ut, og at det virker å være meget enkelt.

Ta kontakt med Svein Roar Holt på tlf: 41040853 dersom du har behov for ytterligere info/hjelp2 Kommentarer

Rykkinnhallene er stengt for trening

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 9. Sep 2015

Hei,

Til de det måtte gjelde!

Merk at Rykkinnhallene er stengt for trening pga. arrangement følgende datoer i høst:Fredag 11.09.15

Fredag 18.09.15

Torsdag 24.09.15

Fredag 16.10.15


0 Kommentar

Førstehjelpsutstyr på Verket Sport

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 4. Sep 2015Hei,

Da er det klart for å hente førstehjelpsutstyr på verket sport, Registrerte lagledere på hvert lag er det lagt rekvisisjon klart til på verket.

Vil også benytte anledningen til å ønske alle lykke til i helgen!

0 Kommentar

Trenerkontrakter for sesongen 2015/16

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 3. Sep 2015

Hei,

Som vanlig er vi sent ute med å få ferdigstilt alle trenerkontraktene. Som vanlig er også unnskyldningen at det er mye som skal gjøres - på liten tid - innenfor rammene av et nogenlunde normalt familieliv. Forskjellen er at vi denne gangen også har en tilleggsunnskyldning.

Det har tatt noe tid å få på plass en ny rutine for inngåelse av trenerkontrakter, og ny mal for trenerkontrakt. Instruks for treneravlønning er derimot uendret jf. årsmøtets vedtak.

Den nye rutinen innebærer følgende:
- Sesongens mal for trenerkontrakt publiseres på foreningens nettsider. Dette er herved utført!
- Treneren skriver ut, fyller ut, signerer, scanner og oversender sin kontrakt til sportslig leder
- Sportslig leder besørger nødvendige signeringer og returnerer scannet versjon av endelig signert kontrakt til treneren
- Sportslig laster endelig signert kontrakt opp til styrearkivet på nettsidene våre

Med mindre annet er særskilt og skriftlig avtalt skal foreningens instruks for avlønning av trenere legges til grunn for honorering/ godtgjørelse. Merk at trenere som skal godtgjøres med lønn selv kan velge mellom honorarmodell 2 og 3. Summene i instruksen representerer det samlede maksbeløpet på honorar/ godtgjørelse. Merk at lønn fra en enkelt biarbeidsgiver på inntil 6000,- kan mottas uten skattebelastning. Dersom totalbeløpet er på 10 000,- kr vil det eksempelvis kunne være gunstig å sette 6000,- som lønn og 4000,- som godtgjørelse. Ta kontakt med sportslig leder, Christian Skau-Jacobsen, tlf: 92417818, dersom du ønsker hjelp med utfylling/honorarfastsettelse el.

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at det er en del trenere som selv om de iht. instruksen har rett på honorar/godtgjørelse velger å avstå fra dette. Det vil i slike tilfeller kunne være aktuelt med annen form for kompensasjon så som penger til lagkassen, lagsutstyr mv. Dette skal i så fall fremkomme klart av kontrakten.

Her finner dere malen:
mal_trenerkontrakt_15_16.docx

Avslutningsvis minnes det om kontraktens ordlyd om politiattest som vi på bakgrunn av fjorårserfaringer anbefaler alle, trenere, lagledere og støttepersoner om like gjerne å innhente denne med en gang. Dette med mindre slik attest er forelagt foreningen seneste 4 år.

Info om hvordan du går frem for å få ferdigattest finner du her:
http://www.vbhk.no/p/11144/politiattest

Da avventer sportslig leder snarlig oversendelse av kontraktene pr. epost til:
skau.jacobsen@gmail.com

Styret v/ Svein Roar Holt

0 Kommentar

Konkurranse «Heia-rop»

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 2. Sep 2015VBHK vil ha enda mer engasjement på tribunen. Vi ønsker derfor at alle spillegrupper kommer med forslag til heia-rop.

Beste forslag blir premiert med lagkveld på klubbhuset med brus og pizza bekostet av klubben.

Forslagene sendes til ksunnset@gmail.com med titel Heia-Rop (hvilket lag det kommer fra)
Frist for innsendelse er 1 okt.

J03 heiet seg frem til A-finale nå i Haslum cup med «VBHK er de beste, VBHK slår de fleste». Er det andre gode forslag her?!?!

0 Kommentar

Vaktlister for sesongen 2015/16

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 27. Aug 2015


Da er tiden igjen moden for oppstart av de løpende dugnadsarbeidene:

Arrangementsvakter
Tilsynsvakter
Klistervask

Vi er som vanlig svært sent ute med listene, men det presiseres altså at dette skyldes svært store bevegelser på medlemslistene før seriestart. Det er bedre for alle at listene kommer sent, enn at de inneholder mange feil.

Arbeidet starter opp allerede fra den 31.08 så her må alle forsøke å bidra løsningsorientert og positivt.

Vi har som i fjor til hensikt å la "åpen hall-vaktene" gå som dugnad til et enkeltstående lag. Ett før jul, og ett etter jul. Her gjelder "førstemann til mølla-prinsippet". Interesse meldes som kommentar her.

Spørsmål knyttet til listene rettes mest hensiktsmessig til den ansvarlige som kommentar her.

Listene og annen informasjon om vaktene finner du her:
http://www.vbhk.no/p/8068/vaktlister


Svein Roar :)
7 Kommentarer

Viktig beskjed: Husk å betale lisens!

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 24. Aug 2015

Ingen av våre utøvere eldre enn 12 år kan spille kamper uten nødvendig lisens. Dette ettersom utøverne da ikke er nødvendig forsikret, og fordi dette ikke tillates av Norges Håndballforbund. Det henvises særskilt til nedenstående link for 12- års gruppene ettersom det er spesielle regler for disse.

Se info om lisens her:
http://www.vbhk.no/p/9650/lisens-and-forsikring

Svein Roar :)2 Kommentarer

Innkalling til lagledermøte på klubbhuset mandag den 31.08 kl. 21.00

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 24. Aug 2015

Agenda:

1. Presentasjon av vår nye daglige leder Eirik Wartiainen
2. Er alle klar for å forberedt til ny sesong - Ønsker/behov?
3. Medlemslister/laglister
4. Betaling av lisens
5. Vaktlister mv.
6. Manglende betaling av medlemsavgift/ treningsavgift
7. Eventuelt. Medes opp som kommentar her.

Referat fra møtet:

1. Presentasjon av ny daglig leder
Eirik Wartiainen er ansatt som ny daglig leder med virkning fra 1.sept. Han tar over jobben etter Per Engelsgaard


2. Er alle klar for å forberedt til ny sesong - Ønsker/behov?
En del behov for drakter, både hjemmedrakt og bortedrakt.
Instruks for dette legges ut på VBHK. Klubben har i utgangspunktet midler til å dekke bortedrakter for de med behov, men dette er avhengig av at utestående betalinger av treningsavgift inndrives.


3. Medlemslister/laglister
-Medlemsliste/lagliste oppdateres fortløpende og vil legges ut i nye versjoner på sidene.
-Egen oppdatert liste over lagledere og kontaktpersoner for de enkelte lag vil også legges ut.
-Det kommer kanskje elektronisk kamprapportering i løpet av sesongen. Dette betyr at alle som ikke har betalt lisens ikke vil kunne føres opp på skjemaet, ettersom dette henter data direkte og vil utelate de det ikke er registrert betaling for.


4. Betaling av lisens, treningsavgift etc
Lisens: Fristen er utsatt til 13. september. Viktig at lagledere purrer på betaling. Dersom det ikke fungerer å betale via MinIdrett.no, må vanlig betalingsmetode benyttes med bruk av samme KID som i fjor.
KID kan opplyses av klubben ved behov for dette.
Treningsavgift: Mange utestående betalinger for forrige sesong. Liste over manglende betalinger vil legges ut og lagledere må påse at sine betaler.
Medlemsavgift: Her kan velges enkeltmedlem (300) eller familiemedlemskap (700)

I første omgang må lagledere purre på sine ift. manglende betaling av treningsavgift.
Dersom dette ikke fungerer tilfredsstillende, kan det bli aktuelt at klubben kommer med straffetiltak dersom man ikke betaler. Det er ikke besluttet konkrete tiltak, men styret diskuterer dette og er forberedt på å komme med tiltak som (f.eks. kampnekt etc.)


5. Vaktlister mv.
Vaktlister er lagt ut på VBHK. Dette gjelder klistervask, tilsynsvakt og arrangementsvakter. Disse oppdateres/korrigeres fortløpende.


6. Eventuelt.
-Lagledermøter vil fortsatt holdes hver første mandag i måneden.
-Sekretariatkurs holdes av Kristoffer Sunnset. Første gang på søndag 6/9 ifm. helgens arrangement.
-Heirarop. Det lyses ut konkurranse blant lagene om å lage heiarop for klubben. Vinnerlaget får pizza- og bruskveld i klubbhuset.
-Årshjul 15/16. Dette skal arbeides med og legges ut på VBHK. Bør minimum inneholde alle «faste» hendelser (fellescuper, flyball, lagledermøter, etc.)
-Frimerkeforbud opp til 16årsklassen. Brudd på dette vil følges opp grundigere denne sesongen, og kan føre til utvisning av lagleder mv.
-Klubbadmin, rettigheter osv. skal etter hvert over på MinIdrett. All administrasjon klubb<->forbund vil foregå der. Dette er imidlertid ikke ferdig ennå.
-Forbundet skal også komme med helt nye hjemmesider om ikke lenge.
-Forbundet lanserer snart en mobilapp lignende «Minfotball»
-Foreldrevett. Styret ber lagledere være bevisst på dette og påse at sine lags supportere opptrer korrekt ifm. kamper.
-Facebook vs VBHK. Det oppleves litt rotete slik det er nå med «dobbeltføring» av informasjon på disse kanalene. Klubben legger opp til at VBHK er hovedkanal for informasjon, men vil passe på at det også varsles på FB når ny informasjon legges ut.


Stor takk til Eskil Elness som meldte seg frivillig til å skrive referat.

Mvh. Christian Skau-Jacobsen
Sportslig leder
VBHK
4 Kommentarer

Har du lyst til å spille håndball? J33 søker spillere!

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 22. Jun 2015

Vi er en gjeng damer i alderen +/- 40-50 år fra området Lommedalen-Bærums Verk-Rykkinn-Vøyenenga som spiller på VBHKs J33-lag. Vi trener i Rykkinnhallen en gang per uke + seriekamper (ofte i treningstiden). Vi er en sosial, munter og inkluderende gjeng. Nå er vi på jakt etter flere spillere. Hvis du har lyst til å bli med, er du hjertelig velkommen!! Ta kontakt med Anita Hegg på mobil 99 02 03 16 eller på facebook.


0 Kommentar

Lagledermøte mandag 08.06.2015 på klubbhuset kl. 21.00-22.00

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 6. Jun 2015

Agenda:

- Spillerdrakter,
Størrelser er ok. Innsamling og omfordeling gjøres først neste år. Ved behov for nye drakter kontaktes kasserer for rekvisisjon til Verket Sport.

- Ubetalte aktivitetsavgifter
Mange har fortsatt ikke betalt. Det bes om at dette følges opp

- Evaluering dorulldugnad
Det oppleves at det er lite negativitet knyttet til dette nå.

- Evaluering Messecup
Det er ikke mottatt negativitet knyttet til Messecup som fellesturnering.

- Eventuelt
Informasjon om planer og muligheter for etablering av lagkonti i DNB

Styret


lagledermøte.jpg


0 Kommentar

Dorulldugnad våren 2015 - Gjennomføres torsdag den 04.juni

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 5. Mai 2015

Hei,

Styret inviterer og ønsker med dette velkommen til en ny dorulldugnad. Det minnes for ordens skyld om at foreningens dugnadsvirksomhet behørig ble diskuterte før og under årsmøtet, og at årsmøtet enstemmig vedtok videreføring av dorulldugnadene. Dette ettersom konklusjonen var at dugnaden gir nødvendige og svært lett- tjente inntekter, som vesentlig bidrag til å holde avgiftene nede. Derfor: "Don't kill the messenger"

Doruller og tørkepapir vil torsdag den 04.06 kunne hentes på klubbhuset, antakelig i perioden fra 17.00-20.00.
Antall sekker pr spiller: 4 stk - 3 stk dorull og 1 stk tørkerull. Hver sekk selges for kr. 250,- hvilket innebærer at hver utøver skal betale kr. 1000,- til klubben. Familier med 3 eller flere spillere selger totalt 8 sekker, dvs får sekker for 2 spillere.

Som i høst vil det være mulig å kjøpe seg fri for kr. 600,- pr utøver.

Dorullsekken består av 32 ruller, á 31 meter, 3-lags mykt hvitt dopapir. Kan brukes på hytte(kvern)toalett.
Tørkerullsekken består av 32 ruller, á 16 meter, 2-lags hvit nyfiber.

Treningsgruppeledere/ lagledere bes i denne anledning først om, innen 28.05, å sende oppdatert utøverliste til Line Dolmset line.dolmseth@admin.uio.no, og med kopi til Kristin Hofstad kristin.m.hofstad@gmail.com hvor det klart fremkommer hvilke som ønsker frikjøp fra dugnaden, og følgelig hvilke som skal delta. Dersom vi ikke har mottatt en oversikt innen denne datoen kommer vi til å bestille sekker til alle på laget.

Treningsgruppeledere/ lagledere besørger videre innsamling av penger for eget lag.
Innbetaling til klubben skal deretter gjøres innen: 2. juni - samlet sum pr lag. Bankkonto: 1627.10.70962. Merk innbetaling med hvilket lag det gjelder.

Vi takker for innsatsen, forståelsen og dugnadsånden!

Styret

0 Kommentar

Messecup 2015 - Informasjon fra styret

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 27. Apr 2015

Vestre Bærum IF har 22 lag påmeldt til Messecup 2015, og vi er med det turneringens nest største deltaker etter Kjelsås. Vi håper at klubben også i år skal gjøres seg bemerket for god oppførsel og med utøvere og støtteapparat som respekterer håndballens og idrettens grunnverdier.

Påmeldingsavgiften er lagt til betaling, og da skal resten være opp til dere.

Lagledere må huske å bestille og betale for nødvendige deltakerkort, samt registrere spillere tilhørende de enkelte lag. Bestilling og registrering gjøres fra cupens nettside: http://www.profixio.com/reg/messecup-2015/no/pamwiz/index og som du finner brukernavn og passord til på vår facebook- lagleder side. Her finner du også lagsinndelt faktura for deltakerkort, og som lagene selv må betale innen 01.05 som er fastsatt betalingsfrist.

For øvrig informasjon om turneringen henvises til arrangøren Tønsbergs Turns nettsider:
http://tonsbergsturn.no/handball/cupinfo/

Styret vil i samsvar med tradisjonen arrangere "fellesgrilling" på lørdag. Eva, Kristoffer og Rolf fra styret vil være styrets kontaktpersoner vedrørende dette.

Da ønsker vi lykke til i turneringen, og håper at dere alle får en fin håndballhelg!

Styret
0 Kommentar

Styremøte mandag den 04.05. kl. 1900-2100 på klubbhuset

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 27. Apr 2015

Tilstede:
Kristin, Steinar, Rolf, Christian, Per og Svein Roar

1. Overordnet VBIF
- Daglig ledelse av VBIF, Redegjørelse for endringer med ny daglig leder under ansettelse
- Forslag til Årshjul er utarbeidet på styresiden. Alle kommer kom kommentarer/ innspill til denne I forkant
av neste møte slik at denne kan "spikres".
- Politiattester, Forslag til "ny" instruks for treningsgruppeledere/lagledere utarbeides av Rolf hvor politiattestoppfølging av foreldreressurser legges til disse. Vi benytter samtidig anledningen til generell oppdatering av instruksen. Forslaget behandles etter planen på neste møte
- Logo. Håndballstyret vedtok enstemmig at VBHK-logoen benyttes som VBIF-logo, men da med Vestre
Bærum IF som tekst. Svein Roar har bedt Kristoffer ordne det praktiske.
- Heiarop, Konkurranse avholdes med signert landslagsdrakt som premie. Rolf og Kristoffer ordner.
- Helset.no, Kristoffer etablerer vbif.no. helset.no synkroniseres med vbhk.no før det synkroniserte
resultatet etableres som vbif.no.
- Lagledermøter. Planlegges gjennomført annenhver måned, og hvor 2 av møtene sammenfaller med
sommerfest og julebord.

2. Sportslig utvalg
- Redegjørelse for lagspåmeldinger til RØNs spilltilbud. Alle lag er påmeldt,
- Redegjørelse for registrering av kvotedommere til RØN. Nødvendige kvotedommere er påmeldt.
- Redegjørelse for sommertrening/ sommertreningstider. Sommertreningstidene er klare, og vil bli publisert
asap.
- Redegjørelse for halltildelingsprosessen for sesongen 2015/16. Prosess pågående
- Gymsaltider? Per er i prosess
- Redegjørelse for status; Trenerkabalen 2015/16. Trener for G01, og J00 er i prosess. Det mangler fortsatt
noen få trenere, men Christian er på ballen.

3. Markeds- og økonomiutvalget
- Tilgang til nettbank, Er i prosess
- Lagskasser, Utredes for videre behandling
- Manglende innbetaling av aktivitetsavgift, før kampsesong. Purres opp, og aktuelle spillere vil ikke kunne
stille for VBIF I seriespill dersom dette ikke er betalt.
- Satsningavgift for 2015

Forslag til vedtak:
Satsningavgift settes til kr. 300 kr (Grunntillegg for halltid, utstyr og adm mv. I tillegg kommer kommer påslag for trenerutgifter dersom dette overskrider de av årsmøtet fastsatte rammer for trenerhonorar.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

4. Drifts- og anleggsutvalget
- Kjøkkenet i Helsethallen, Dugnad gjennomføres ifm. sommerfest
- Sportsbodene, Dugnad gjennomføres ifm. sommerfest
- Medlemslisten skal I fremtiden kun føres I klubbadmin. Line D. er gitt nødvendige rettigheter.
- Klubbhuset
- Drakter. Samles inn ved årsslutt, men først fra neste sesong basert på antakelsen av at draktene passer til
all også neste sesong. Det er anledning for de av våre utøvere som ønsker det å kjøpe sin egen drakt- og påføre navn på drakten. Det vil være lagleders ansvar å holde orden på klubbens draktsett og besørge komplett overlevering til styret ved sesongslutt.
- Utstyr
- Overtrekksdrakter til styremedlemmer. Rekvisisjon utarbeides.

5. Arrangementsutvalget
- Messecup. Er under kontroll.
- Partillecup, Kristin hører med Eva vedr. bestilling av buss. Rolf sender ut melding på facebook-lagleder
med anmodning om deltakerantall/ bussbehov hos de de ulike lagene, slik at riktig buss kan bestilles.

6. Eventuelt
- Husk å legge ut info om dorulldugnad
0 Kommentar

Stabæk holder informasjonsmøte for utøvere som ønsker Lerøy-satsing sesongen 2015/16

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 15. Apr 2015

Hei

Vil bare informere om at Stabæk Håndball arrangerer info/spillermøte Torsdag 16 April kl 18:00-19:00 i Nadderud Arena.

Her blir det presentert hvilket sportslig tilbud Stabæk har for de som ønsker å spille på det høyeste nivået for aldersbestemt håndball, altså Lerøy-serien, samt hvilke krav klubben har til de som ønsker å satse.

Vell møtt!

Med sportslig hilsen

Frank Hammer


0 Kommentar

Lagspåmelding til RØNs spilltilbud sesongen 2015/16 - Frist 15.04.2015

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 9. Apr 2015

Hei,

Sesongen 2015/16 nærmer seg, og endelig frist for påmelding av lag er satt til 01.05.2015.
For at vi i styret skal få tid til å samordne og gjennomføre påmeldingen er VBIFs interne frist satt til 15.04.2015.

Det bes derfor om at de enkelte treningsgruppe- og lagledere tilbakemelder følgende som kommentar her senest innen 15.04.2015:

Kjønn/ årsklasse/ Født/Treningsgruppe nr. (Eks: BVIF J12, 2003,TRG1)
Antall ønskede serielag påmeldt med navn og nivå - Eks: 2 LAG, VBIF 1 (N1), VBIF 2 (N2):
Ønsket påmelding i andre av RØNs spilltilbud og arrangementer:
Antall utøvere:

Hovedtrener med kontaktinfo:
Assistenttrener med kontaktinfo:
Treningsgruppeleder med kontaktinfo:
Lagleder med kontaktinfo:
Omberammingsansvarlig med kontaktinfo:
Styre- og utvalgsrepresentant med kontaktinfo:

Redegjørelse for ønsker og behov knyttet til treningstid, trenere, utstyr, hospitering, bredde- og satsningssegmentering mv.:


NB!
Med unntak av punkt vedrørende trener og assistenttrener må alle ovenstående punkter fylles ut og nedtegnes som kommentar her innen 15.04.2014 for at treningsgruppen skal kunne påregne deltakelse i RØNs spilltilbud den kommende sesongen.

Styret

23 Kommentarer

Styremøte torsdag den 16.04 kl. 1900-2100 på klubbhuset

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 7. Apr 2015

Referat

Tilstede:
Kristin, Steinar, Rolf, Kristoffer, Geir, Eva, Christian, Per og Svein Roar

1.
Konstituering av styret jf. oppsett på vbhk.no

Vedtak:
Styret konstitueres, Enstemmig vedtatt

2.
Utvalgsgjennomgang
Kort gjennomgang av ansvar, myndighet og arbeidsoppgaver mv


Sportslig utvalg:
Markeds- og økonomiutvalg:
Drifts- og anleggsutvalg:
Arrangementsutvalg:

Vedtak:
Utvalgene konstituerer seg selv i samsvar med oppsett på vbhk.no

Utvalgene gis for sesongen 2015/16 delegert myndighet til å fatte praktiske og økonomiske beslutninger innenfor sitt ansvarsområde forutsatt at beslutning/e er i samsvar med VBIFs til enhver tid gjeldende styringsdokumenter, herunder årsmøtevedtak, styrevedtak og vedtatt budsjett. Slike beslutninger skal protokollføres i styrearkivet på vbhk.no. I forbindelse med beslutninger som påfører klubben kostnader må verifikasjon på budsjettsamsvar på forhånd innhentes av kasserer.

Enstemmig vedtatt

3.
Seriepåmelding til neste sesong

G2006 mangler, ellers så ser det ut som om alle som er ment å være med videre har gitt tilbakemelding.

G2003-H har ikke gitt tilbakemelding, hvilket samsvarer med ryktene om kollektiv overgang til LIL

Christian melder opp lagene, med bistand fra leder/ nestleder

4.
Dommeroppmelding til neste sesong
Vi har iht. oppsettet 16 kvotetellende lag for påmelding til regionsserien. Dette innebærer et krav om 6 (16-kvote) + 3 (19-kvote), altså 9 kvotedommere. Vi har allerede 11 aksepterte kvotedommere registrert hvilket dokumenterer at Esra har god kontroll på dette.

Esra melder opp kvotedommere.

5.
Sommertrening fra 15.05-15.09, Christian har kontroll på dette
Treningshelger, Hallkalender etableres på nettsiden

6.
Trenerkabalen for neste sesong
Hvilke lag mangler, hvilke muligheter har vi?
J01 - Breddetrener
J00 - Hovedtrener
J99/98/97 - Hovedtrener
G01 hovedtrener/ ass.trener

Christian/ Svein Roar / Rolf følger opp dette.


7. Messecup
Eva, Rolf og Kristoffer besørger gjennomføring av grillaften der nede, med penger fra Steinar.
Husk å ordne med griller!
Eva sender ut reminder til lagledere mht. navn- og deltakerkortregistering mv.

8. Diverse

Manglende innbetaling av aktivitetsavgift - Fysisk overlevering av faktura via lagledere. Svein Roar ordner.

Aktivitetsavgift for satsingsgrupper, 250 + faktiske kostnader. Vi diskuterer dette nærmere på neste møte.

- Kjøkkenet i Helsethallen ordnes av Eva før neste arrangement

- Utstyrsboden i Helsethallen ordnes av Geir

- Utstyrsboden i Rykkinnhallen ordnes av Geir

- VBHK.no - Alle må få seg brukerkonto og nødvendige rettigheter.

Til neste møte:
Politiattester- rutiner for neste sesong
Satsningsavgift0 Kommentar

Protokoll fra håndballgruppens årsmøte 2015

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 17. Mar 2015

Årsmøte 2015

Tid: 16.03.2015 kl. 18.00
Sted: Klubbhuset

Saksliste:


1. Godkjenne de stemmeberettigede
Årsmøtet talte 19 stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
Årsmøtet godkjente innkallingen, sakslisten og fremlagt forretningsorden enstemmig.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Styreleder ble valgt som dirigent, Rolf Kjølstad ble valgt som referent mens Sten Svendsen og Marianne Gjestrud ble valgt for å signere protokollen.


4. Behandle årsmelding
Årsmøtet godkjente fremlagt årsmelding enstemmig.


5. Behandle regnskap
Årsmøtet godkjente fremlagt regnskap for 2014 enstemmig.


6. Behandle forslag og saker
1.Årsmøtet vedtok fremlagt, og revidert, sportslig rammeplan for 2015-2020 enstemmig.
2.Benkeforslag som enstemmig ble godkjent for votering:
Årsmøtet vedtok enstemmig at styret skal utrede sanksjonsmuligheter og gjennomføre nødvendige tiltak ovenfor lag/utøvere som ikke ivaretar pålagt tilsynsvaktansvar.


7. Fastsette aktivitetsavgift
Årsmøtet vedtok fremlagte forslag til aktivitetsavgifter for sesongen 2015-16 enstemmig. Dette innebærer at følgende aktivitetsavgifter gjelder for perioden:

Håndballskolen, Kr 600

G/J 08 Kr 1 600

G/J 09 Kr 1 600

G/J 10 Kr 1 800

G/J 11 Kr 1 800

G/J 12 Kr 2 200

G/J 13 Kr 2 200

G/J 14 Kr 2 700

G/J 15 Kr 2 700

G/J 16 Kr 3 100

G/J 17 Kr 3 100

G/J 18 Kr 3 100

Damelag (veteran) Kr 2 100


8. Vedta budsjett
Årsmøtet vedtok fremlagte budsjett for 2015 enstemmig


9. Behandle organisasjonsplan
Årsmøtet vedtok videreføring av eksisterende organisasjonsstruktur enstemmig


10. Foreta valg

Erik Jahre (Sportslig leder) og Camilla Sten's (Kasserer) styreposisjoner var på valg dette året. De ønsket ikke å ta gjenvalg. Nye kandidater til posisjonene var Christian Skau-Jacobsen (Sportslig leder) og Steinar Børstad (Kasserer), som begge ble "klappet inn" som nye styremedlemmer.

Etter rokkering av posisjonene Nestleder/ Drifts- og anleggsansvarlig ble Rolf Kjølstad "klappet inn" som ny nestleder.

Dette innebærer at VBHK har følgende styresammensetning fremover.

Styreleder Svein Roar Holt (På valg i 2016)

Nestleder Rolf Kjølstad (På valg i 2017)

Sportslig leder Christian Skau-Jacobsen (På valg i 2017)

Markeds- og økonomiansvarlig Kristin Hofstad (På valg i 2016)

Drifts- og anleggsansvarlig Geir Cranner (På valg i 2016)

Arrangementsansvarlig Eva Dyvesether (På valg i 2016)

Kasserer Steinar Børstad (På valg i 2017)

IKT-Ansvarlig Kristoffer Sunnset (På valg i 2016)

Dommeransvarlig Esra Erdemir (På valg i 2016)Dirigent: Svein Roar Holt
Referent: Rolf Kjølstad
Signatur 1: Sten Svendsen
Signatur 2: Marianne GjestrudSignert protokoll er arkivert på klubbhuset.

0 Kommentar

Påmelding til Messecup 2015 - Frist 16.03.2015

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 3. Mar 2015

Det er tid for påmelding til årets fellescup - Messecup 2015 som går av stabelen 29-31.05.2015.
Det bes derfor om at de enkelte treningsgruppeledere tilbakemelder følgende som kommentar her senest innen 16.03.2015:

Antall ønskede lag påmeldt:
Antall utøvere:
Kjønn/ årsklasse/ Født:
Antall foreldre som skal ha deltakerkort:
Lagets cupkontakt:
Telefon:
Epost:

Navnliste med fødselsdato på utøvere og navn og kontaktinfo på foreldre som skal delta på cupen må oversendes til dagligleder@helset.no senest samme dag. Det presiseres samtidig at alle voksenpersoner som skal ha en omsorgsfunksjon knyttet til våre utøvere i forbindelse med cupen på forhånd må ha innhentet politiattest og forelagt denne til vår daglige leder.

Øvrig Informasjon om turneringen finner dere her: http://tonsbergsturn.no/handball/deltakerkort/

Styret
6 Kommentarer

Lagledermøte 02.03.2015 kl. 20.00-21.00

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 2. Mar 2015

Agenda:

1.Overlevering av bredde- satsningskjemaer/ resultater og diskusjon vedr. dette
2.Lagsoppmelding til neste sesong (lag/ ressurspersoner)
3.Messecup
4.Partille Cup
5.Eventuelt

0 Kommentar

Styremøte 02.03.2015 kl. 1800 på klubbhuset

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 2. Mar 2015

Agenda:

1. Ferdigstille årsberetningen
2. Regnskap/ budsjett
3. Sportslig plan
0 Kommentar

Ressurspersoner til styret og arbeidsutvalg sesongen 2015-16

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 20. Feb 2015

Hei,

Ressurspersoner til styret
Håndballstyret har behov for ny kasserer og ny sportslig leder fra og med det det kommende årsmøtet.

Kasserer må naturlig nok ha noe regnskapsmessig kompetanse og interesse. Kasserer er del av vårt markeds- og økonomiutvalg.

Det er ikke et krav at våre nye sportslige leder har særlig kunnskaper om håndballfaget ettersom denne først og fremst skal ha et administrativt ansvar for ledelse og organisering av vårt sportslig utvalg. Utvalget vil bestå av mer enn tilstrekkelig slik kompetanse.

For begge roller kan VBHK ønske velkommen til et lite og hyggelig arbeidsmiljø, og hvor opplevelsen av samfunnsnytte langt overskrider arbeidsbelastning.

Ressurspersoner til styrets arbeidsutvalg

Styret minner om at alle våre lag er "forpliktet" til å stille med en lagsrepresentant til styrets ulike arbeidsutvalg. Det bes om at de respektive treningsgruppeledere senest innen årsmøtet varsler styret om hvem denne representanten skal være slik at vi på en god måte kan planlegge for neste sesong.

Styret
0 Kommentar

Viktig melding vedr. politiattester!

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 20. Feb 2015

Hei,

Det savnes fortsatt en del politiattester fra klubbens trenere, assistenttrenere, lagledere og andre som tar aktivt del i organisering og gjennomføring av våre aktiviteter.

Det minnes om at klubben er lovpålagt å innhente dette, og at kravets intensjon er å gi våre barn og unge medlemmer trygghet i vår organisasjon. Det burde således være bred og god forståelse for viktigheten av dette.

De trenerne og laglederne som enda ikke har besørget dette bes umiddelbart om å innhente og forevise etterspurt politiattest til klubbens daglige leder. I annet fall vil foreningen ikke ha anledning til å utbetale trenerhonorar og/ eller gi treningsavgiftsreduksjon for inneværende sesong.

Krav til politiattest gjelder også for øvrige ressurspersoner som foreldre med aktiv rolle i ovenfor våre medlemmer eksempelvis ved cupdeltakelse mv. Dere anmodes derfor om å innhente dette i god tid før slik deltakelse.

Vær derfor så snill å besørge dette snarest slik at alle barn- og unge i Vestre Bærum Idrettsforening har berettiget grunn til å føle trygghet ved deltakelse på våre aktiviteter.

Det henvises for øvrig til daglig leders tidligere skriv om dette, og som på en god måte redegjør for hvordan du skal gå frem å få ordnet med nødvendig politiattest:

Hei

Styret i Norges idrettsforbund vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009. Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen.

Helset IF hovedstyre har bestemt at alle lagledere, trenere, instruktører og assistenter/vikarer for disse skal levere politiattest. Dette er i tråd med de bestemmelser Norges idrettsforbund har fattet.

Hvis trener/lagleder er under 18 år skal søknaden også signeres av en av de foresatte. Nedre grense for å levere politiattest er 15 år.

Attesten gjelder i maksimalt 5 år og må da fornyes gjennom ny søknad.

Søknadsprosedyren er nå endret og den enkelte søker nå selv om attest.

De som er over 18 år og kan søke elektronisk følger denne prosedyren:

· Gå inn på Politiets link for søknad om politiattest (klikk på linken mens du holder ctrl-knappen inne eller kopier linken om nødvendig);

https://www.politi.no/tjenester/politiattest/Tema_1226.xhtml

· På høyre side klikker du på linken "gå til elektronisk søknad om politiattest". Her må du logge deg inn ved hjelp av kodebrikke fra banken, koder tilsendt fra Altinn, buypas el. Dette er din identifisering og kopi av ID er ikke lenger påkrevet for de som søker elektronisk.

· Når du kommer inn på skjemaet fyller du ut mailadresse, telefonnummer ol.

· Under "Formål med attesten" er det to felt med rullgardinmenyer. På begge to ("Kategori" og "Formål") skal du klikke på "Frivillige organisasjoner".

· I feltet "Legg ved bekreftelse på formål" klikker du på "Velg fil" og laster opp vedlegget til denne mailen.

· Trykk til slutt "Send søknad" nederst på siden.

· Etter noen uker får du tilsendt en politiattest som skal forevises daglig leder i Helset IF. Det enkleste er trolig å sende den elektronisk (men også post kan brukes). Uansett vil den bli makulert etter registrering - behold mao attesten selv.

De som er under 18 år eller av en annen grunn ikke kan fylle ut elektronisk søknad, må skrive ut søknadsskjema og fylle det ut manuelt. Søknadsskjema finner du på følgende link (klikk på linken mens du holder ctrl-knappen inne eller kopier linken om nødvendig);

https://www.politi.no/tjenester/politiattest/hvor_skal_soknad_om_politiattest_sendes/

De som er under 18 år må få signatur av foresatte før søknaden fremsendes. Både søknad, "formål med attesten" (vedlagt denne mail) og kopi av legitimasjon sendes til følgende adresse:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø


Også disse politiattestene må forevises daglig leder i klubben.

De som skal ha lønn fra klubben 1 des -14 må innen denne dato har søkt om politiattest. Når du søker elektronisk får du en kvittering. Send kopi av denne til daglig leder (dagligleder@helset.no). Dersom du er under 18 år og ikke søker elektronisk, kan foresatte sende meg en mail med bekreftelse på at søknad er fremsendt til overnevnte adresse.Mvh

Per Engelsgaard

Daglig leder Helset IF

Tlf: 41 25 17 03

Mail: dagligleder@helset.no0 Kommentar

Innkalling til VBIF-Håndballgruppens årsmøte på klubbhuset mandag 16.03.15 kl. 18.00

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 16. Feb 2015

Alle medlemmene våre innkalles med dette til VBIF-Håndballgruppens årsmøte på klubbhuset mandag 16.03.15 kl. 18.00.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle årsmelding

5. Behandle regnskap

6. Behandle forslag og saker

7. Fastsette aktivitetsavgift

8. Vedta budsjett

9. Behandle organisasjonsplan

10. Foreta valg

Eventuelle medlemsforslag som ønskes fremlagt årsmøtet for behandling må oversendes styreleder på e-post: srh@opak.no senest 14 dager før møtet.

Endelig saksliste samt nødvendig underlagsdokumentasjon som styrets årsmelding, regnskap, og budsjett mv. vil bli tilgjengeliggjort her senest -en- uke før møtet jf. idrettsforeningens lovgivning.

For øvrig informasjon tilknyttet årsmøtet og gjennomføring av dette henvises til:
VBIF-lov2015.pdf

Styret
16.02.2015


0 Kommentar

Trenerforum på klubbhuset torsdag den 19.02.2015 kl. 19.30 - Hva mener du om et slikt bredde- og satsningstilbud?

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 10. Feb 2015

TEMA: VBHKs strategi for tilrettelegging og utvikling av bredde- og satsningsgrupper

Det ble av trenerforum (åpent møte for alle våre trenere) besluttet at følgende skulle sendes på høring til alle klubbens trenere for innspill/ kommentarer:

Foreslått implementering i sportslig plan:
Modell for trening i bredde- og satsningsgrupper

Vestre Bærum har som klar målsetting at vi skal kunne tilby et bredde- og satsningstilbud til utøvere i alle årskull og begge kjønn. Det presiseres at dette ikke gjelder for barneidretten (tom. 11 år), som vil være organisert som lokalt breddtilbud.

Vestre Bærum er først og fremst et breddeidrettslag. Herav følger vårt prinsipp om at satsningstilbudet kommer som tillegg til breddetilbudet- ikke på bekostning av dette.

Breddetilbudet
VBHKs breddenivå er tilrettelagt for alle de som ønsker å ta del i håndballens gleder og utfordringer, men som kanskje ikke har tid, lyst eller anledning til å være del av en satsningsgruppe. Breddetilbudet er forøvrig fundamentet for VBHKs satsningstilbud.

Et felles “grunntilbud" bidrar til å skape samhold i hele gruppen- og for å sikre at sosiale relasjoner kan skapes og opprettholdes uavhengig av satsningsnivå. Treninger tilknyttet breddetilbudet omfatter fysisk- og motorisk trening, teknisk trening samt samhandlingstrening mv. Breddetilbudet vil typisk omfatte 1-2 ukentlige treningsøkter avhengig av utøvernes alder.

Satsningstilbudet
VBHKs satsningsnivå innebærer et målrettet fokus på individuell og lagorientert ferdighetsutvikling for de av våre medlemmer som har tid, lyst og anledning til å satse utover breddetilbudet. Det forventes av utøvere i denne gruppen har et motivasjonsnivå som tilsier at deltakelse på trening er en selvfølge, og at styrke– og kondisjonstrening gjennomføres med samme flid og interesse som spillsekvenstrening. Treninger for satsningsgruppen omfatter et utvidet tilbud med fysisk- og motorisk trening, teknisk trening, samhandlingstrening, keepertrening, skadeforebyggende trening mv. Satsningstilbudet vil typisk omfatte 1-2 ukentlige treningsøkter avhengig av utøvernes alder og eventuelt inngått samarbeid med satsningsgrupper for tilstøtende aldersgrupper.

Det er sportslig utvalgs ansvar å kartlegge hvorvidt det er grunnlag for etablering av satsningsgrupper innenfor de ulike alderstrinn, og tilrettelegge for organisering av slikt tilbud, alternativt satsningssamarbeid på tvers av alderstrinnene, hospitering og tematreninger mv.

Satsningstilbudet er et eksklusivt tilbud for de av våre medlemmer som ønsker et utvidet treningstilbud, og det skal således betales en ekstra aktivitetsavgift for dette. Det presiseres at satsningstilbudet skal være tilgjengelig for alle våre medlemmer, og at man skal kunne ta stilling til deltakelse i dette minst før hver nye sesong.

Som følge av ressursbehovet, herunder de økonomiske forpliktelser som følger av å etablere satsningsgrupper presiseres det at satsningsutøvere vil bli belastet for ekstra aktivitetsavgift pr. påmeldte sesong.

Sportslig utvalg har sammen med de respektive trenerteam ansvar for å skreddersy treningstilbudet for de enkelte treningsgruppene og bredde- og satsningstilbudet der. Dette jf. klubbens retningslinjer, tilgjengelige ressurser og ønskemål fra den aktuelle utøvergruppen.

De respektive trenerteam har ansvar for at treningstilbudet for de ulike årskull samsvarer med klubbens retningslinjer og øvrige fastsatte rammebetingelser. Eventuelle avvik fra dette skal på forhånd være godkjent av styret.

Det bes følgelig at de som enda ikke har fått muligheten til å mene noe om dette, eller de som skulle ha ytterligere på hjertet fremfører sine kommentarer og innspill her senest innen 01.03. Dette for at vi skal ha tid og anledning til å implementere dette i vår sportslige plan før årsmøtet.

Styret

0 Kommentar

Informasjon og spørreskjema vedr. inndeling i bredde- og satsningsgrupper for sesongen 2015/16

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 28. Jan 2015

Nedenstående er informasjon til årskull hvor det iht. Vestre Bærum HKs sportslig plan er en målsetting om å få etablert et breddetilbud- og et satsningstilbud neste sesong. Dette gjelder for årskullen G/J-12 og oppover.

Det er i klubbens sportslige plan forankret en målsetting om at vi skal kunne tilby et breddetilbud og et satsningstilbud i alle årskull fra G/J-12 og oppover. Dette forutsetter riktignok at vi har tilstrekkelig antall utøvere, og at det i årskullet er tilstrekkelig grunnlag for etablering av slike grupper.

Det presiseres i sakens anledning følgende:

Breddetilbudet
VBHKs breddetilbud skal være tilrettelagt for alle de som ønsker å ta del i håndballens gleder og utfordringer, men som kanskje ikke har tid, lyst eller anledning til å være del av en satsningsgruppe. Treningsgrupper på dette nivået ledes av engasjerte trenere som har "trivsel og samhold gjennom håndball" som verdigrunnlag.

Satsningstilbudet
VBHKs satsningstilbud innebærer et målrettet fokus på individuell og lagorientert ferdighetsutvikling. Treningsgrupper på dette nivået ledes av engasjerte og dyktige trenere, og som er motiverte for å hjelpe utøverne med å nå sine respektive mål som håndballspillere. På dette nivået forventes det at utøverne har et motivasjonsnivå som tilsier at deltakelse på trening er en selvfølge, og at styrke– og kondisjonstrening gjennomføres med samme flid og interesse som spillsekvenstrening.

Det informeres videre om at det er totaliteten av utøverens ønsker, motivasjon, håndballengasjement og treningsinnsats som bør danne grunnlag for hvilket tilbud som er riktig for den enkelte. Spillerens ferdigheter på tidspunktet bør således kun være en av flere faktorer for vurdering - og dette særlig gjeldende for de yngste årskullene.

Det bes på denne bakgrunn om at nedenstående spørreskjema fylles ut og overleveres lagleder, slik at lagleder samlet kan overlevere dette til sportslig leder for videre oppfølging.

Ta kontakt med lagleder dersom du ønsker ytterligere informasjon om dette og/eller dersom du har behov for annen informasjon om planene for neste sesong.

VBHK_spørreskjema.docx

Styret
0 Kommentar

Innkalling til lagledermøte på klubbhuset mandag den 02.02 kl. 20.00

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 28. Jan 2015

Agenda:

1. Informasjon og drøfting vedrørende årets fellescup
2. Registrering av inn- og utmeldinger/ Ajourføring av lag- og medlemslister
3. Egne hjemmesider på vbhk.no - Hvem skal være redaktør for de ulike lagene?
3. Drøfting av klubbens finansieringsmodell/ tilbakemeldinger ref. forrige møte
4. Drøfting av mulige treningssynergier/ tilbakemeldinger ref. forrige møte
5. Informasjon og drøfting vedrørende forberedelser til neste sesong

Velkommen!

Styreleder


0 Kommentar

Ferden frem mot årsmøtet - Mandag den 16.03.2015 kl. 18.00 på klubbhuset

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 15. Jan 2015Styret ønsker å engasjere og involvere flest mulig i arbeidet med de sakene som skal og bør tas opp til behandling av årsmøtet. Videre ønsker vi å være tidlig ute med informasjon om innhold, omfang og retningslinjer. Det presiseres at ordinær og lovpålagt metode for innkalling og medvirkning naturligvis også vil bli lagt til grunn. I tiden frem til innkallingen foreligger vil aktuell informasjon fra styret finnes her. Følg derfor denne siden i tiden fremover!

Håndballgruppens årsmøte er lagt til mandag 16.03. kl. 18.00, og vil bli avholdt på klubbhuset. Innkalling vil bli sendt ut minimum 30 dager i forkant av møtet. Nødvendig underlagsdokumentasjon vil bli publisert på nettsidene her. VBHK_Årsmøtedok_2015.pdf

Idrettsforenings årsmøte er lagt til mandag 23.03. kl. kl. 20.00- også dette på klubbhuset. Se www.helset.no for mer informasjon om dette.

Informasjon og anmodning om medvirkning

1. Hvem har lov til å komme med innspill og forslag til håndballgruppas årsmøte?
Alle medlemmene.

2. Hvem er stemmeberettiget på håndballgruppas årsmøtet?
For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene
. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. (Dette jf. idrettsforenings lov datert 28.11.2011)

3. Har du lyst til å bli med å bygge klubben videre?
VBHK trenger ressurspersoner til styre- og utvalgsoppgaver. På tidspunktet vet vi at håndballgruppen har behov for en ny sportslige leder og kasserer til neste sesong. For å opprettholde styrets "balanse" oppfordres særskilt personer med "Helset-tilhørighet" å ta den hyggelige utfordringen dette innebærer. Ta i så fall kontakt med styrets leder på tlf: 410 40853 eller epost:
srh@opak.no.

4. Har du konstruktive innspill mht. VBHKs finansieringsmodell?
Det koster penger å leie halltid, delta i serie- og cupspill samt engasjere trenere mv. Håndballgruppen har inneværende år finansiert dette gjennom treningsavgift, fellesdugnad og tilsynsvakter. Ikke alle har vært like fornøyd med denne ordningen. Tilbakemeldingene er differensiert og spriker fra at noen ønsker 100% betaling, mens atter andre ønsker en økt grad av dugnadsarbeid. Det er årsmøtet som vedtar budsjettet, og herunder finansieringsmodellen. Tidspunktet er derfor modent for å ta en bred debatt, og deretter en god demokratisk beslutning i forhold til dette. I sakens anledning informeres om at dugnadsarbeidet (inkl. tilsynsvakter) representerer ca. 37% av inntektsgrunnlaget vårt i budsjettet for 2014. (Med fradrag for tilskuddet fra BVHIF). Grovt sett vil dette tilsi at aktivitetsavgiften gjenomsnittlig må heves med ca. 1500,- kr. pr. medlem dersom dugnadsinnsats skal utgå.

Styret vil være takknemlig for engasjement og innspill i sakens anledning, og VBHKs lagledere er bedt om å bidra til å sette dette på dagsorden.

5. Har du konstruktive innspill mht. VBHKs sportslige modell?
VBHKs Sportslige rammeplan er under mindre revisjonsarbeid. Samtidig er en sportslig utviklingsplan under utarbeidelse. Dette, i tillegg til en "øvelsesbank" og en "trekkoversikt", vil bli lagt frem for årsmøtet for vedtak. Intensjonen er at vi sammen skal beslutte hvordan vi sportslig sett ønsker å fremstå som håndballklubb, hvilke tiltak som skal legges til grunn og hvordan dette skal gjennomføres i praksis. I tillegg ønsker vi å forankre et felles sett med "trekk og trekknavn" slik at alle lagene bygger i samme retning, og snakker samme språk.

Styret er dessuten åpne for innspill i forhold til hvordan tildelt halltid eventuelt kan utnyttes bedre.

400 hoder tenker bedre enn 10. Styret vil derfor være takknemlig for engasjement og innspill i sakens anledning, og VBHKs lagledere er bedt om å bidra til å sette dette på dagsorden.

6. Har du øvrige innspill?
Styret er takknemlig for alle forslag som styrer klubben i riktig retning.

7. Årsmøtets oppgaver
Avslutningsvis redegjøres for årsmøtets oppgaver, som vi alle har et felles ansvar for at blir tilfredsstillende ivaretatt:
1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle årsmelding

5. Behandle regnskap

6. Behandle forslag og saker

7. Fastsette aktivitetsavgift

8. Vedta budsjett

9. Behandle organisasjonsplan

10. Foreta valg


Styreleder


0 Kommentar

Første gangs innlogging på vbhk.no

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 13. Jan 2015

Hei,

Mange har hatt problemer med å få logget inn på nettsidene våre. Følgende skal være en oppskrift som virker:

- Ditt brukernavn skal være identisk med din registrerte epostadresse på minIdrett - Finn denne
- Trykk logg inn øverst i høyre hjørne
- Klikk på førstegangsbruker eller glemt passord og skriv inn den aktuelle epostadressen
- Du skal da motta et engangspassord pr. mail til ovennevnte epostadresse
- Logg inn med den samme epostadressne som brukernavn og tildelte engangspassord
- Du skal nå være innlogget og registrert som bruker!

Deretter:
Gå inn på din profil å velg ønsket passord og eventuelt nytt brukernavn mv.

Lykke til!

Svein Roar :)
2 Kommentarer

Signert protokoll fra ekstraordinært årsmøte

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 12. Jan 2015

Her finnes til deres orientering og innsyn signert protokoll fra ekstraordinært årsmøte for Helset IF gjennomført den 07.01.2015.

Protokoll EO Årsmøte 07012015_Signer20150112111428.pdf

Styret
0 Kommentar

Innkalling til styremøte på klubbhuset mandag den 12.01 kl. 18.00

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 8. Jan 2015

Hei,

Det ønskes med dette velkommen til styremøte på klubbhuset den 12.01 kl. 18.00.

Følgende står på agendaen:

1. Administrativt:

1.
Informasjon og diskusjon knyttet til vedtak fattet av ekstraordinært årsmøte den 07.01

2.
Informasjon vedrørende VBHKs nye hjemmesider og den videre forvaltningen/ bruken av disse

2. Økonomi

1.
Informasjon om den økonomiske situasjonen

2.
Diskusjon knyttet til klubbfinansiering herunder forholdet mellom avgiftsnivå/ dugnadsomfang. Dette som innledning for å tilrettelegge for en god og bred debatt om dette før årsmøtet. Prosess innledes med og via laglederne.


3. Driftsrelatert

1.
Informasjon om rehabiliteringsarbeidet i Helsethallen

2.
Informasjon om Klubbadmin

3.
Behov for utarbeidelse og oppgradering av instrukser


4. Sportslig

1.
Diskusjon knyttet til praktiseringen med uoffisielt treningssamarbeid med Lommedalens Idrettslag fremfor gjennomføring av internt samarbeid i samsvar med vedtatt sportslig rammeplan. Redegjørelse for situasjonen med J02-H og G03-H.

2.
Diskusjon knyttet til treningstid. Kan vi utnytte halltiden bedre, eksempelvis ved at man deler banehalvdel i deler av treningstiden? Prosess innledes med og via laglederne.

3.
Informasjon om prosess med utarbeidelse av sportslige utviklingsplaner

4.
Treningstider for J01 og J02

5.
Treningstider for J00, som har behov for senere tid mandag pga treners nye arbeidssituasjon

6.
Kort informasjon om dommersituasjonen i klubben mv.

5. Arrangement

1.
Kort orientering om gjennomføringen av julens flyballcup.

2.
Gjennomføring av arrangementer i perioden med rehabilitering i Helsethallen

6. Forslag til vedtak

1. (Fremmet av styreleder)
Alle former for lagsamarbeid med andre klubber skal på forhånd være godkjent av styret. For styrets behandling av slike saker skal intensjoner, bestemmelser og retningslinjer i årsmøtevedtak, strategisk rammeplan og strategisk sportslig plan legges til grunn.

2. (Fremmet av styreleder)
De to treningsgruppene innenfor J02 slås sammen til en treningsgruppe. Treningsgruppen beholder 3 av 4 treninger. J00 overtar, i form av bytte, mandagstreningen i Helsethallen. Gjenstående treningstid fordeles av sportslig utvalg.

3. (Fremmet av styreleder)
De to treningsgruppene innenfor G03 slås sammen til en treningsgruppe. Sportslig utvalg utreder hvorvidt treningstidene kann forbedres, evt. ved bruk av overflødig treningstid fra sammensling av treningsgruppene for J02. Evt. gjenstående treningstid fordeles av sportslig utvalg.


7. Eventuelt

Det bes om at saker til eventuelt redegjøres for som kommentar til denne innkallingen slik at alle får anledning til å forberede seg før saken tas opp til diskusjon.

For de som enda ikke har etablert en profil på vbhk.no informeres det om at brukernavn/ passord er oppgitt å være identisk med det som gjelder for minidrett.no. Ta kontakt med styrets IKT- Ansvarlige Kristoffer Sunnset dersom du støter på problemer.

Det bes om tilbakemelding i form av en kommentar her dersom noen ikke har anledning til å stille. Disse bes i så fall i tillegg om kort å redegjøre for status mv. innenfor sitt ansvarsområde.


Svein Roar :)
0 Kommentar

Innkalling til lagledermøte i klubbhuset den 12.01 kl. 20.00

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 8. Jan 2015

Hei,

Det ønskes med dette velkommen til lagledermøte på klubbhuset den 12.01 kl. 20.00.

Følgende står på agendaen:

1.
Informasjon og diskusjon knyttet til vedtak fattet av ekstraordinært årsmøte den 07.01

2.
Informasjon vedrørende VBHKs nye hjemmesider herunder utarbeidelse av egne nettsider for alle lagene våre.

3.
Informasjon/ diskusjon knyttet til klubbfinansiering herunder forholdet mellom avgiftsnivå/ dugnadsomfang. Dette som innledning for å tilrettelegge for en god og bred debatt om dette før årsmøtet.

4.
Informasjon/ diskusjon knyttet til uoffisielt treningssamarbeid med Lommedalens Idrettslag fremfor gjennomføring av internt samarbeid i samsvar med vedtatt sportslig rammeplan.

5.
Informasjon/ diskusjon knyttet til treningstid. Kan vi utnytte halltiden bedre, eksempelvis ved at man deler banehalvdel i deler av treningstiden? Ta gjerne en samtale med din trener om dette da styret søker råd og innspill før det gjøres videre vurderinger knyttet til dette.

6.
Eventuelt. Det bes om at saker til eventuelt redegjøres for som kommentar til denne innkallingen slik at alle får anledning til å forberede seg før saken tas opp til diskusjon.

For de som enda ikke har etablert en profil på vbhk.no informeres det om at brukernavn/ passord er oppgitt å være identisk med det som gjelder for minidrett.no. Ta kontakt med styrets IKT- Ansvarlige Kristoffer Sunnset dersom du støter på problemer.


Svein Roar :)

0 Kommentar

Vedtak fattet på ekstraordinært årsmøte den 07.01.2015

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 8. Jan 2015

08.01.2015

Hei, og god morgen.

Først og fremst takkes det for godt oppmøte til gårsdagens ekstraordinære årsmøte hvor styrets forslag ble enstemmig vedtatt. Videre beklages den uklare kommunikasjonen som har vært i forhold til dette med stemmerett. Forklaringen er enkel, og er knyttet til juridiske vurderinger av Helsets tidligere praksis. Dette er derimot ingen god unnskyldning for at dette ikke er utredet og kommunisert tidligere. Heldigvis fikk dette ingen betydning for voteringen, og denne kunne således bli gjennomført på 100% korrekt grunnlag.

Det er følgelig av årsmøtet besluttet at:

1.
Fotballgruppen inngår samarbeid med Lommedalens IL jf. foreliggende avtale mellom partene. Dette innebærer i praksis at fotballen avvikles i Helset IL. Med unntak av senior- og juniorlagene vil dette skje med virkning fra kommende sesong. Senior- og juniorlagene følger etter før den påfølgende sesongen. Dette ettersom tidsfrister for oppmelding av lag har medført at disse lagene allerede er påmeldt som Helset IL-lag.

2.
Helset IL skifter navn til Vestre Bærum IL. Navnendringsprosessen innledes og gjennomføres omgående.

Dette innebærer at Vestre Bærum IL i praksis blir en ren håndballklubb- med et barneidrettstilbud. Hvordan idrettslaget eventuelt skal utvikle seg videre herfra får vi komme tilbake til på det ordinære årsmøtet.

For ordens skyld refereres det nedenfor til den endelige vedtaksteksten, som er uforandret fra innstillingen.

Svein Roar :)

VEDTAK

Ekstraordinært årsmøte 7. januar 2015 for Helset Idrettsforening vedtar herved samlet de to fremlagte forslag:

1. Vedlegg 1: "Helset Lommedalen - Sammenslåing av fotballgruppene, forslag til innstilling" godkjent av fotballstyret 27. november 2014 og hovedstyret 8. desember 2014.

2.Vedlegg 2: "Endring av navn fra Helset Idrettsforening til Vestre Bærum Idrettsforening", godkjent av hovedstyret 16.desember 2014.

Årsmøtet beslutter overnevnte under forutsetning av at intensjoner, prinsipper og konkrete tiltak nedfelt i overfor nevnte dokumenter gjennomføres slik de er beskrevet.

Årsmøtes gir herved Hovedstyret i oppgave og som mandat følgende:

1) Godkjenne og signere rettidig nødvendige avtaler/kontrakter for å oppfylle vedtaket fra dette årsmøtet.

2) Igangsetting og gjennomføring av nødvendig navnendringsprosess omgående.

3) Gjennomføring av nødvendige endringer mht. daglig drift av foreningen, og kostnader knyttet til dette.


0 Kommentar

Vaktlister våren 2015

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 2. Jan 2015

Nedenfor finnes vaktlisteoppsettet for våren 2015. Merk at det er laglederens oppgave å avdekke, fordele og følge opp lagets vaktansvar.

Inntektene fra disse vaktene utgjør sammen med fellesdugnad & treningsavgifter fundamentet for klubbens økonomi. Det er klubbens medlemmer, gjennom årsmøtet, som beslutter hvordan klubbens utgifter skal dekkes, og følgelig hvor stor andel som skal betjenes ved dugnad kontra avgift. Gjeldende regime ble besluttet på årsmøtet 2014.

Under tabellen følger en beskrivelse av hva de ulike vaktene omfatter mv.

UkeTilsynsvakt HelsethallenKlistervask HelsethallenÅpen hall HelsethallenArr.vakt HelsethallenTilsynsvakt RykkinnhallenArr.vakt Rykkinnhallen
1Ingen vakter
2 J18(5stk)/J16(5stk)
G00
vaktliste_1halvår.xls
ORIENTERING.docx
Lørdag
G14. 1 vakt
Søndag
G13. 1 vakt
Arrvakt_uke2og3_ Våren 20120150105124240.xlsx
Kristin Hofstad
Ingen vakterSøndag
G11. 1 vakt
J14. 2 vakt
Arrvakt_uke2og3_ Våren 2015.xlsx
Geir Cranner
3 J16(5stk)/G15(5stk)
J16G00Søndag
G10. 1 vakt
J15. 2 vakt
Arrvakt_uke2og3_ Våren 20120150105124251.xlsx
Svein Roar Holt
Ingen vakterSøndag
G12. 1 vakt

Arrvakt_uke2og3_ Våren 20120150105124312.xlsx
Esra Erdemir
4J15
G00J11
5J08-1G00Ingen vakter
6 J08-1(5stk) J08-2 (5stk9)G14G00Ingen vakter
7J08-2G00J11 (13 vakter)
G12 (2 vakter)
8G08
VinterferieIngen vakter
9J09J14G00Ingen vakter
10 J09(5stk)/ G09(5stk)G00G12 (4 vakter)
Øvrige ikke fordelt
11G09G00Ingen vakter
12G10G13G00Ingen vakter
13 G10(5stk)/J11(5stk)G00Vakt - Ikke tildelt
14PåskeferiePåskeferiePåskeferiePåskeferie
15J11 - Ikke mandagJ13Ingen vakter
16J11Ingen vakter
17G11Vakt - Ikke tildelt
18G11 - Ikke fredagG12Ingen vakter
19G12Ingen vakter
20G12 - Ikke torsdagVakt - Ikke tildelt
21J12J12Ingen vakter
22J12 - Ikke mandagIngen vakter
23J13Vakt - Ikke tildelt
24 J13(5stk) G13(5stk)Ingen vakter
25G13Ingen vakter
26Ingen vakter
27Ingen vakter
28Ingen vakter
29Ingen vakter
30Ingen vakter
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Tilsynsvakt Helsethallen
Vakten finner sted i Helsethallen og omfatter tilsynsvakt med tilhørende ordensoppgaver. Vaktansvaret medfører behov for 2 vakter pr. vaktdag; En vakt fra 16.20-20.00, og en vakt fra 20.00-23.00. Nøkkel henter du på bensinstasjonen. Vaktinstruks finner du på vaktrommet. Det er viktig at alle oppgaver her blir gjennomført, og spesielt viktig at sistevakten kontrollerer at alle dører er lukket & låst. Tilsynsvakt- ansvar tildeles alle lag.

Klistervask Helsethallen
Vakten finner sted i Helsethallen og omfatter klistervask samt rydding av hallen og treningsboden.
Vaktinstruks for klistervaskingen/ bruk av utstyr finnes på vaskerommet i hallen. For øvrig skal hallen og treningsboden ryddes slik god skikk tilsier. Vakten bør gjennomføres etter avholdt arrangement i helgedagene, men kan kan om ønskelig også gjennomføres etter siste treningsaktivitet i ukedagene. Merk at klistervask ALDRI kan gjøres umiddelbart før arrangement ettersom gulvet vil være glatt en stund etterpå. Det anbefales at 2-4 voksne og 6-8 ungdommer stiller til vakten. Hallen vil da normalt være ren og pen etter ca. 2-3 timers arbeid. Klistervask- ansvar tildeles alle lag bortsett fra barneidretten - under 12 år.

Åpen hall Helsethallen
Vakten finner sted fredag kveld mellom kl. 21.00-23.00 i Helsethallen og omfatter tilsynsvakt i forbindelse med åpen hall. Nøkkel henter du på bensinstasjonen. Vaktinstruks finner du på vaktrommet, men det er spesielt viktig at det blir sendt en sms til tlfnr: 917 42 803 som redegjør for antall brukere av hallen denne kvelden. Denne vakten tildeles interesserte lag, og honoraret tilfaller laget. (700 kr pr. vakt)

Arr.vakt Helsethallen
Info kommer

Tilsynsvakt Rykkinnhallen
Vakten finner sted i Rykkinnhallen og omfatter tilsynsvakt med tilhørende ordensoppgaver. Vaktansvaret medfører behov for 3 vakter pr. vaktdag; En vakt fra 17.45-20.30, og to vakter fra 20.30-23.15. Vaktinstruks finnes i stativet på pulten i tilsynsbua. Det er viktig at alle oppgaver her blir gjennomført, og spesielt viktig at sistevakten/e kontrollerer at alle vinduer og dører er lukket & låst. Alle vaktene MÅ kvittere for oppmøte til sin vakt på vaktlisten som henger på tavlen i tilsynsbua. I annet fall får vi ikke honorar for vakten. Dersom du ikke har anledning til å ta vakten kan du kontakte Bård, mob. 97137042 eller Trym Haddal mob. 94790163 for å kjøpe deg fri. Ta alternativt kontakt med lagleder eller annen forelder på ditt lag for å bytte vaktdag. Tilsynsvakt- ansvar tildeles alle lag.

Arr.vakt Rykkinnhallen
Info kommer

0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline