Vestre Bærum Håndballklubb

Vestre Bærum Håndballklubb

Ekstraordinært Årsmøte avholdes den 07.01.2015 kl. 20.00 på klubbhuset

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 17. Des 2014


Helset IF vil gjennomføre et ekstraordinært årsmøte den 07.01.2015 kl. 20.00 på Klubbhuset

Tema for dagen er følgende:
1. Godkjenning av møteinnkalling

2. Godkjenning av agenda

3. Godkjenne beslutningsdyktighet

4. Valg av referent og møteleder

5. Valg av to møtedeltagere til å undertegne protokoll

6. Behandling av saker for ekstraordinært årsmøte;
fotballens sammenslåing med Lommedalens Idrettslag og
endring av navn til Vestre Bærum Idrettsforening.


7. Vedtak


Ekstraordinært årsmøte 7. januar 2015 for Helset Idrettsforening vedtar herved samlet de to fremlagte forslag:


1. Vedlegg "Helset Lommedalen - Sammenslåing av fotballgruppene, forslag til innstilling" godkjent av fotballstyret 27. november 2014 og hovedstyret 8. desember 2014


2.Vedlegg "Endring av navn fra Helset Idrettsforening til Vestre Bærum Idrettsforening", godkjent av hovedstyret 16.desember 2014.


Årsmøtet beslutter overnevnte under forutsetning av at intensjoner, prinsipper og konkrete tiltak nedfelt i overfor nevnte dokumenter gjennomføres slik de er beskrevet.

Årsmøtes gir herved Hovedstyret i oppgave og som mandat følgende:


1) Godkjenne og signere rettidig nødvendige avtaler/kontrakter for å oppfylle vedtaket fra dette årsmøte


2) Igangsetting og gjennomføring av nødvendig navnendringsprosess omgående


3) Gjennomføring av nødvendige endringer mht. daglig drift av foreningen, og kostnader knyttet til dette.


For oss i håndballgruppen er det først og fremst viktig at navnendringen til Vestre Bærum IF, og som del av dette legitimeringen av Vestre Bærum Håndballklubb, blir vedtatt.

Dette påkrever 2/3 flertall på årsmøtet. Det er derfor viktig at flest mulig av våre håndballmedlemmer (15 år og betalt medlemsavgift) stiller på møtet- og stemmer for dette forslaget. Navnendringen er til orientering forhåndsgodkjent av Akershus Idrettskrets.


Innkallingen finner du som vedlegg nedenfor.
Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Helset IF 7 januar 20120150106150141.pdf

Styret0 Kommentar

Garderobene og vaktrommet i Helsethallen skal rehabiliteres

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 17. Des 2014

Garderobene og vaktrommet i Helsehallen skal rehabiliteres med oppstart tidlig i januar, og med varslet varighet frem til påske. Det må derfor påregnes noe kummerlige forhold i denne perioden.
Vi håper at belastning er til å leve med, og at resultatet står til forventningene.

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at arbeidet administreres, gjennomføres og bekostes av Bærum kommune.

fremdriftsforslag.xls
Forslag riggplan.pdf

Styret

0 Kommentar

Etter julehøytiden er det vanlig trening fom mandag 05.01.2015

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 8. Des 2014

Hei,

Viktig beskjed fra Bærum kommune.

Fra: Anne Berit Gravdal [mailto:anne.gravdal@baerum.kommune.no]
Sendt: 8. desember 2014 13:03
Til: Mette
Emne:


Vi informerer om at skolens gymsaler er opptatt frem til jul pga juleavslutninger. Vi ønsker dere velkommen tilbake etter jul.


Mvh

Anne Berit Gravdal

Skolekonsulent
0 Kommentar

Dorull-dugnad Julen 2014 - Takk for god innsats og velvillig innstilling!

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 4. Des 2014

Takk for god innsats og velvillig innstilling!

Det henstilles til de som enda ikke har betalt om å gjøre dette snarest. Dette er penger som klubben er avhengig av, bl.a for å honorere våre dyktige trenere.

Styret

2 Kommentarer

VBHKs Flyballcup Julen 2014/15 - Takk til arrangører, deltakere og foreldre!

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 3. Des 2014

Turneringen ble også i år en god og minneverdig opplevelse. Har du noen fine bilder som vi kan legge ut her? Send de i så fall til Svein Roar på e.post: srh@opak.no

Styret


0 Kommentar

Vi gjør alt for å unngå flere dorulldugnader enn nødvendig - Gjør du?

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 3. Des 2014

Registrer Spillekortet ditt hos Norsk Tipping på Helset IF, org.nr. 882 685 772 - enten på nettet eller hos kommisjonæren. Disse pengene har Helset IF god bruk for til å utvikle vårt tilbud til våre medlemmer og bidra til et godt nærmiljø!

Gi din støtte til Vestre Bærum Håndballklubb - del av Helset Idrettsforening!

Organisasjonsnummer: 882685772

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge å støtte et idrettslag uten at det går ut over din innsats. 5% av innsatsen gis til din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte HELSET IF, slik at vi kan videreutvikle våre tilbud til alle våre medlemmer og bidra til et godt nærmiljø!


Det er veldig enkelt å registrere seg!

1. Hos Kommisjonær:
Ta med ditt spillerkort og vårt organisasjonsnummer til en av Norsk Tippings kommisjonærer - det er veldig enkelt


2. SMS:
send GRASROTANDELEN 882685772 til 2020 (tjenesten er gratis).

3. NETTET: Logg inn på www.grasrotandelen.no

Mer informasjon finnes på www.grasrotandelen.no - www.norsk.tipping.no

Takk for at du støtten!

0 Kommentar

Registrering i Min Idrett

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 3. Des 2014

Dersom du ikke allerede har gjort det- Vennligst registrere deg og eller ditt/dine barn som Helset-håndball medlem/mer på siden minidrett.no så snart som mulig. Sørg samtidig for at all kontaktinformasjon mv. er korrekt. Dette for å sikre at klubben har nødvendig underlagsinformasjon for bruk av klubbadmin (Min Idrett) som kommunikasjonsverktøy.

0 Kommentar

Aktivitetsavgift for alle VBHKs medlemmer vil bli fakturert i løpet av Desember.

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 3. Des 2014

Aktivitetsavgift vil bli fakturert i desember med betalingsfrist i slutten av Januar 2015. Faktura vil bli sendt via Min Idrett for enkel betaling der.

For øvrig informasjon knyttet til aktivitetsavgiften henvises til info-fanen i toppmenyen og medlemsinformasjonen som finnes der.

0 Kommentar

Velkommen til klubbens nye hjemmeside!

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 8. Sep 2014

Vår nye nettsider er nå operative, og styret vil fra dags dato benytte sidene her som informasjonsmedium. I tiden fremover vil nettsidene bli utviklet i følgende faser:

Fase 1: Styret sørger for å legge ut nyttig informasjon og veiledning til klubbens eksisterende og nye medlemmer, ressurspersoner og foresatte mv. Denne fasen løper fra dd. og frem til 01.01.2015.

Fase 2: Styret sørger for opplæring av treningsgruppeledere & lagledere slik at disse kan etablere og ajourføre sine lags egne hjemmesider. Denne fasen er planlagt innledet ved gjennomføring av et utvidet lagledermøte. Dernest vil det være opp til den enkelte treningsgruppeledere & lagledere i hvilken grad de ønsker å utvikle og bruke sin hjemmeside.

Fase 3: Styret og de respektive treningsgruppeledere & lagledere oppdaterer og ajourfører nettsidene løpende.

Mvh
Styret

0 Kommentar

J00 - Svakt representert da Helset IF hadde besøk av Solbergsøstrene

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 12. Mar 2014Det var en velykket trening med mye glede blandt barna!

0 Kommentar

Velkommen til Helset IF - Vestre Bærums Håndballklubb

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 11. Mar 2014

Helset/Vestre Bærum håndballklubb-VBHK er etablert på bakgrunn av en samarbeidsavtale mellom Bærums Verk Idrettsforening og Helset idrettsforening. Grunnlaget for samarbeidet er at vi sammen står bedre rustet i forhold til å tilby et fullverdig håndballtilbud for håndballinteresserte, i alle aldersgrupper, i begge kjønn, og for utøvere med ulikt satsnings– og ferdighetsnivå.

For de yngste tilbyr HVBHK et lokalt håndballtilbud med fokus på håndballutviklende ballek for aldersgruppene 6-11 år. Fra og med G/J-12 deles utøverne inn treningsgrupper basert på utøvernes satsnings– og ferdighetsnivå. Målet er at vi på denne bakgrunnen skal kunne gi et godt og bærekraftig tilbud til både bredde– og satsningsutøvere;

Breddenivået:
HVBHKs breddenivå er tilrettelagt for alle de som ønsker å ta del i håndballens gleder og utfordringer, men som kanskje ikke har tid, lyst eller anledning til å være del av en satsningsgruppe. Treningsgrupper på dette nivået ledes av engasjerte trenere som har "trivsel og samhold gjennom håndball" som verdigrunnlag.

Satsningsnivået:
HVBHKs satsningsnivå innebærer et målrettet fokus på individuell og lagorientert ferdighetsutvikling. Treningsgrupper på dette nivået ledes av engasjerte og dyktige trenere, og som er motiverte for å hjelpe utøverne med å nå sine respektive mål som håndballspillere. På dette nivået forventes det at utøverne har et motivasjonsnivå som tilsier at deltakelse på trening er en selvfølge, og at styrke– og kondisjonstrening gjennomføres med samme flid og interesse som spillsekvenstrening....

0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline