Vestre Bærum Håndballklubb

Vestre Bærum Håndballklubb

VBIF Årsmøte 2016 - Håndballgruppen

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 9. Mar 2016

Vestre Bærum Idrettsforening

HåndballgruppenÅrsmøte 2016
Tid: 16.03.2016 kl. 19.00
Sted: Klubbhuset


Saksliste/Referat

1. Godkjenne de stemmeberettigede
- 11 stemmeberettigede medlemmer

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
- Godkjent

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
- Valgt

4. Behandle årsmelding, Se vedlegg A
- Enstemmig godkjent

5. Behandle regnskap, Se vedlegg B
- Enstemmig godkjent, Revisorberetning finnes vedlagt nedenfor

6. Behandle forslag og saker, Se vedlegg C
- Enstemmig vedtatt å avvikle håndballstyret som selvstendig organ, for sammenslåing til ett styre. Dette forutsetter positivt vedtak på VBIF Årsmøtet.

7. Fastsette aktivitetsavgift, Se vedlegg D
- Enstemmig vedtatt- uten endringer fra 2015/16

8. Vedta budsjett for 2016/17, Se vedlegg E
- Enstemmig vedtatt

9. Behandle organisasjonsplan, Se vedlegg F
- Mhv. til pkt. 6 ble det enstemmig vedtatt å behandle dette på VBIF Årsmøtet.

10. Foreta valg, Se vedlegg G

- Enstemmig vedtatt som interimstyre ved negativt vedtak VBIF Årsmøtet relatert til pkt. 6 og 9.

11. Eventuelt, Forslag fra J01- foreldre etter drøfting, vurdering og endring på årsmøtet.
- Det ble enstemmig vedtatt å tillate behandling av saken.
- Det ble enstemmig vedtatt at det skal sendes ut spørreskjema - som fremlagt for og endret av årsmøtet - om bredde- og satsningsønske til alle utøver og lag før sesongen 2016/17. Dette for at treningsgruppeleder/ trener skal ha et bedre grunnlag for planlegging og gjennomføring av et etterspurt/tilpasset aktivitetstilbud for de respektive gruppene jf. foreningens sportslige rammeplan. Dette videre som presisering av de rammebetingelser som foreningen har vedtatt for engasjementstilpasset trening.Daglig leder besørger dette klart for utsendelse innen 01. 04, og deretter med frist for tilbakemelding til sportslig utvalg innen 20.04.

Signert protokoll finnes på klubbhuset, og det vil bli gitt innsyn i denne etter forespørsel til daglig leder.Årsmelding_VBIF_Håndball.docx
revisorberetninger_h_2016.pdf


lagledermøte.jpg


1 Kommentar

Protokoll fra håndballgruppens årsmøte 2015

Postet av Vestre Bærum Håndballklubb den 17. Mar 2015

Årsmøte 2015

Tid: 16.03.2015 kl. 18.00
Sted: Klubbhuset

Saksliste:


1. Godkjenne de stemmeberettigede
Årsmøtet talte 19 stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
Årsmøtet godkjente innkallingen, sakslisten og fremlagt forretningsorden enstemmig.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Styreleder ble valgt som dirigent, Rolf Kjølstad ble valgt som referent mens Sten Svendsen og Marianne Gjestrud ble valgt for å signere protokollen.


4. Behandle årsmelding
Årsmøtet godkjente fremlagt årsmelding enstemmig.


5. Behandle regnskap
Årsmøtet godkjente fremlagt regnskap for 2014 enstemmig.


6. Behandle forslag og saker
1.Årsmøtet vedtok fremlagt, og revidert, sportslig rammeplan for 2015-2020 enstemmig.
2.Benkeforslag som enstemmig ble godkjent for votering:
Årsmøtet vedtok enstemmig at styret skal utrede sanksjonsmuligheter og gjennomføre nødvendige tiltak ovenfor lag/utøvere som ikke ivaretar pålagt tilsynsvaktansvar.


7. Fastsette aktivitetsavgift
Årsmøtet vedtok fremlagte forslag til aktivitetsavgifter for sesongen 2015-16 enstemmig. Dette innebærer at følgende aktivitetsavgifter gjelder for perioden:

Håndballskolen, Kr 600

G/J 08 Kr 1 600

G/J 09 Kr 1 600

G/J 10 Kr 1 800

G/J 11 Kr 1 800

G/J 12 Kr 2 200

G/J 13 Kr 2 200

G/J 14 Kr 2 700

G/J 15 Kr 2 700

G/J 16 Kr 3 100

G/J 17 Kr 3 100

G/J 18 Kr 3 100

Damelag (veteran) Kr 2 100


8. Vedta budsjett
Årsmøtet vedtok fremlagte budsjett for 2015 enstemmig


9. Behandle organisasjonsplan
Årsmøtet vedtok videreføring av eksisterende organisasjonsstruktur enstemmig


10. Foreta valg

Erik Jahre (Sportslig leder) og Camilla Sten's (Kasserer) styreposisjoner var på valg dette året. De ønsket ikke å ta gjenvalg. Nye kandidater til posisjonene var Christian Skau-Jacobsen (Sportslig leder) og Steinar Børstad (Kasserer), som begge ble "klappet inn" som nye styremedlemmer.

Etter rokkering av posisjonene Nestleder/ Drifts- og anleggsansvarlig ble Rolf Kjølstad "klappet inn" som ny nestleder.

Dette innebærer at VBHK har følgende styresammensetning fremover.

Styreleder Svein Roar Holt (På valg i 2016)

Nestleder Rolf Kjølstad (På valg i 2017)

Sportslig leder Christian Skau-Jacobsen (På valg i 2017)

Markeds- og økonomiansvarlig Kristin Hofstad (På valg i 2016)

Drifts- og anleggsansvarlig Geir Cranner (På valg i 2016)

Arrangementsansvarlig Eva Dyvesether (På valg i 2016)

Kasserer Steinar Børstad (På valg i 2017)

IKT-Ansvarlig Kristoffer Sunnset (På valg i 2016)

Dommeransvarlig Esra Erdemir (På valg i 2016)Dirigent: Svein Roar Holt
Referent: Rolf Kjølstad
Signatur 1: Sten Svendsen
Signatur 2: Marianne GjestrudSignert protokoll er arkivert på klubbhuset.

0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline